ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu: Mutlu yıllar!

Sevgili Batı Trakya Türkleri,

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) olarak yoğun bir tempo ile başlayan 2012 yılını yine yoğun bir tempo içerisinde geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yılın ilk yarısında katıldığımız ilk etkinlik Ocak 2012’de Avrupa’da Çok Dillilik ve Dilsel Çeşitlilik Ağı (RML2future) tarafından düzenlenen “Bölgesel ve Azınlık Dilleri için Avrupa Dil Politikası” başlıklı konferanstı. Yine Ocak ayında FUEN tarafından düzenlenen “Çeşitliliği Yaşamak – FUEN Parlamenter Öğlen Yemeği”

Halit Habipoğlu ABTTF Bşk.

başlıklı toplantı ile “Avrupa Vatandaş Girişimi” konulu yuvarlak masa toplantısına katıldık. Şubat ayında Berlin’de Alman Türk Toplumu’nu ziyaret ettik, yine Berlin’de Almanya Federal Meclisi AB İşleri Komisyonu’nda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını dile getirdik. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 19. Olağan Oturumu’na “Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Dernek Kurma Özgürlüğü ve Yunanistan’da AİHM Kararlarının Uygulanması Problemi” başlıklı yazılı bildiri sunduğumuz Mart ayında,  Avrupa Parlamentosu’na bir hafta süre ile çalışma ziyaretinde bulunarak iletişim içerisinde olduğumuz milletvekillerinin asistanlarına çalışmalarımızı aktardık. Mart ayında Brüksel’e gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde AP Milletvekili Iuliu Winkler ve Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları Direktörü Willy Fautre ile görüştük. Nisan ayında gençlik kuruluşumuz Genç ABTTF, Avrupa Azınlıkları Gençliği (YEN) tarafından düzenlenen Paskalya Semineri’ne katıldı. Nisan’da AP Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller Inter-grubu Eş Başkanı François Alfonsi (Fransa) ile görüştük. Yine Nisan’da Avrupa Temel Haklar Platformu 5. Toplantısı’na katıldık. Mayıs ayında AP’ye gerçekleştirdiğimiz ikinci bir haftalık çalışma ziyaretinde yine iletişim içerisinde olduğumuz milletvekili asistanları ile görüşmeler gerçekleştirdik. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği ile FUEN’in 57. Kongresi’nde Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsil ettik. Haziran’da Londra’da Minority Rights Group International ile görüştük. Yine Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın 25 Mayıs 2012 tarihinde yayımladığı Yunanistan 2011 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporu’na paralel bir rapor hazırlayarak yetkili makamlara ilettik.

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz uluslararası çalışmalarda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcisi kuruluşlar ile işbirliği yapmaya ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeye özel bir önem verdik. Mayıs ayındaki FUEN Kongresi’nde BTAYTD ile birlikte Batı Trakya Türk heyeti olarak hareket ettik, burada ortaklaşa hazırladığımız iki karar metnini FUEN Delegeler Meclisi’ne sunduk. Haziran’da FUEN üyesi Lusatya Sorbları Federasyonu “Domowina” tarafından düzenlen “EUROPEADA 2012”  Avrupa Azınlıkları Futbol Şampiyonası’na İskeçe Türk Birliği ile birlikte katıldık,  ABTTF ve İTB olarak Batı Trakya Türk takımı adı ile mücadele verdik. Eylül’de, DEB Partisi’nin kuruluş yıldönümünde DEB Partisi ile Ortak Çalışma Protokolü imzaladık. Bu protokol çerçevesinde Ekim ayında Avrupalı bir heyeti Batı Trakya’ya getirdik, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını yerinde gözlemlemelerini sağladık. Yine DEB Partisi ile birlikte Kasım’da Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nda bir konferans düzenledik. Konferans sonrasında DEB Partisi ile birlikte Hollanda ve Almanya’da bulunan Batı Trakya Türk derneklerini ziyaret ettik.

Gördüğüz gibi ABTTF olarak uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları epey yoğunlaştıdık, bu çalışmalarımızda Batı Trakya’daki kuruluşlar ile el ele mücadele ediyoruz. Yılın sonuna geldik ama Batı Trakya Türklerinin haklı mücadelesinde Yunanistan’da ne yazık ki bir adım ilerleyemedik. Bizler yorulmadık, aksine birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik, birbirimize daha çok kenetlendik ve 2013 yılı için hazırız.

Bu vesile ile tüm Batı Trakya Türklerinin 2013 yılını kutlar, herkese mutlu bir yıl dilerim. Yeni yılın Batı Trakya Türk Azınlığı için de müreffeh ve haklarının tamamını özgürce kullanabildiği bir yıl olmasını dilerim.

Selam ve saygılarımla,

Halit Habipoğlu

ABTTF Başkanı

WITTEN/euturkhaber.com

Comments are closed.