ABTTF BM Azınlık Sorunları Forumu’na katıldı..!

FORUMDA ABTTF ve BTAYTD Batı Trakya Türk Azınlığı’nın pek çok alanda karşılaştığı sorunlarını Gündeme getirdiler. Avrupa Batı Trakya Türk

ABTTF-BM-Azınlık-forum

Federasyonu(ABTTF), 27-28 Kasım 2012 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu’nun 5. Oturumu’na katıldı. 1992 tarihli BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri’nin uygulanması konulu toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığı’nı ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık ve ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Nazif Tahsin ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği(BTAYTD) üyesi ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü Pervin Hayrullah ile BTAYTD üyesi Dr. Ali Hüseyinoğlu temsil ettiler.

ABTTF: Yunanistan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kolektif olarak kendini Türk olarak tanımlamasına ve isminde Türk kelimesi geçen dernekler kurmasına izin vermiyor. Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına dair bildiri’nin 20 yıllık sürecinin değerlendirildiği oturumda konuşan ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, bildirinin yalnızca ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara üye kişiler için devlet tarafından tanınmaya bağlı kolektif değil ancak bireysel haklar tanımladığını ifade etti. Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’nı etnik değil dini bir azınlık olarak, “Trakya’daki Müslüman azınlık” olarak tanıdığını belirten Kırmacı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendini tanımlama hakkı ile bu hakka bağlı olarak toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü tanımadığını söyledi. Kırmacı, 2009 yılında Yunanistan’ı ziyaret eden BM Bağımsız Azınlıklar Uzmanı Gay McDougall’ın da kendini tanımlama hakkı sorununu gündeme getirdiğini ve Yunanistan’a azınlıkların kendini tanımlama hakkını tanıması tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

ABTTF-BM-Azınlık

Yunanistan: Yunanistan “Müslüman azınlığın” durumunun iyileştirilmesi için 1996 yılından itibaren önemli pozitif uygulamalar gerçekleştirdi. 

“Bildirinin pratikteki kullanımı: iyi uygulamaların ve olumlu önlemlerin tanımlanması” konulu oturumda ise Yunanistan adına İçişleri Bakanlığı’ndan Toplumsal ve Sosyal Bütünlük Dairesi Genel Sekreteri Angelos Sirigos, Yunanistan’ın “Trakya’daki Müslüman azınlık”ın haklarının korunması için pozitif önlemler aldığını ifade etti. Üniversiteye girişte ve kamuda işe alımda getirilen binde 5 kotaları ile Yunan üniversitelerine giden Müslüman öğrenci sayısının 1996 yılından bu yana üçe katlandığını belirten Sirigos, Yunanistan’ın iki dini okulda, medreselerde, Müslüman azınlık üyelerine İslami eğitimin verilmesini desteklediklerini söyledi.

BTAYTD: ‘Pozitif uygulamalara rağmen Batı Trakya Türk Azınlığı pek çok alanda sorun yaşamaya devam ediyor..!

Aynı oturumda konuşan BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah ise Yunanistan’ın Müslüman Çocukların Eğitimi(PEM) ve üniversiteye girişte binde 5 kotası gibi uygulamalarının tüm eksiklerine rağmen pozitif olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Buna karşılık Hayrullah, Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın etnik kimliğinin tanınması ve etnik Yunan soyundan olmayan azınlık üyelerinin Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun eski 19.Maddesi ile vatandaşlıktan atıldıklarını belirtti.

ELEN: ‘Yunanistan ulusal veya dilsel azınlıklara tanınma hakkı dahin vermiyor..!’

Bildirinin pratikteki uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve problemler konulu oturumda Avrupa Dil Eşitliği Ağı(ELEN) Başkan Yardımcısı ve EUROLANG Direktörü Davyth Hicks, konuşmasında Yunanistan’ın ulusal veya dilsel azınlıklara korunma hatta tanınma hakkı tanımadığını ifade söyledi. Bu oturumda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Uygur Kongresi’nin konuşmasına itiraz hakkı kullanmasına ilişkin olarak söz alan Yunanistan, BM Azınlık Sorunları Forumu’nun amacının devletlere saldırmak değil mevcut sorunların nasıl çözüleceğini ilişkin çözümler üretmek olduğunu söyleyerek Çin’e destek verdi.

BTAYTD: ‘Yunanistan azınlığın kendi dini liderlerini seçmesine izin vermiyor..!’

BTAYTD üyesi Dr. Ali Hüseyinoğlu ise Yunanistan’da zorunlu eğitimin 10 yıl olmasına karşılık bunun azınlık eğitim sisteminde tam olarak uygulanmadığını ve ortaokul düzeyinde ise Türke ve Yunanca dillerinde verilen eğitim veren okulların sayısının yeterli olmadığını söyledi. Hüseyinoğlu, dini özgürlükler alanında ise Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendi dini liderlerine seçmesine izin verilmediğini ve azınlık tarafından “240 imam” yasası olarak ifade edilen 2007 tarihli bir yasa ile Yunanistan’ın tamamı Hristiyanlardan oluşan 5 kişilik bir komite tarafından seçilen imamları Batı Trakya’daki camilere atadığını söyledi.

Drosero Derneği: “Türk Müslümanlar azınlık içerisindeki Roma toplumuna baskı uyguluyor”

Bu oturumda söz alan Drosero Derneği Başkanı Sabiha Süleyman ise Yunanistan’da Roma toplumunun Müslüman azınlık içerisinde “azınlık” oluşturduğunu ve Türklerin Müslüman azınlık içerisindeki Roma unsurunu baskı altına aldığını iddia etti. Roma toplumunun eğitim dilinin Türke olduğu azınlık okullarına gitmek zorunda bırakıldığını söyleyen Süleyman, Yunanistan’dan Batı Trakya’daki devlet okulu sayısını artırmasını talep etti. Bölgede siyasi oyunlar oynanmasını istemediklerini söyleyen Sabiha Süleyman, “Türk Müslümanlardan” BM Bildirisi’nde yer alan ilkelere saygı göstermesini ve bu bildiride yer alan prensiplere uygun davranmasını istedi.

Yunanistan: Dünyanın hiçbir yerinde dini ve yargısal yetkilere sahip müftüler yok, Yunanistan müftüleri yargısal yetkileri nedeni ile atıyor..!

Deklarasyona ilişkin farkındalığın artırılmasına ilişkin yolların tartışıldığı oturumda konuşan Yunanistan temsilcisi Angelos Sirigos, ABTTF ve BTAYTD’nin Müslüman azınlık üyesi kadın ve kızların hakları konusunda yaşanan sorunlara değinmediğini söyleyerek Müslüman kadın ve kızlara yönelik önyargı ve klişeler nedeni ile ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Sirigos, müftülerin dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulama nedeni ile, müftülerin dini ve yargısal yetkilere sahip olması nedeni ile seçimle değil atama ile göreve getirildiklerini söyledi.

WITTEN-euturkhaber.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>