Başkonsolos Karartı, Hessen Türk Dernekleri İnsiyatif Platformu’nda konuştu

‘TOPLUM YARARINA BİR GİRİŞİM!..’

EUTURKHABER/FRANKFURT-Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 farklı Türk STK`sıyla bir araya gelerek oluşturulan ve kısa adı (HTDİP) olan Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu çatısı altında ortak çalışma kararı almış, önceki gün bir basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan etmişti.

Hessen Türk Dernekleri İnsiyatif Platformu`nun sözcüsü Atila Karabörklü kuruluşun misyon ve vizyonunu, kuruluş ilke, amaç ve çalışma alanlarını kamuoyu ile paylaşmak üzere Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından aynı gün Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da davetli olduğu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu genel toplantısına katılarak platformun oluşmasında katkıda bulunan tüm teşkilat, dernek ve iş insanlarına teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Toplantıda Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım da hazır bulundu.

Bu birlikteliğin temel felsefesi.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, platformun oluşumu ve faaliyet alanları ile ilgili şu bilgileri verdi.”Bir yıl öncesine dayanan bu Hessen eyaletinde faaliyet gösteren teşkilat, dernekler, STK’larının asgari müştereklerde güç birliği yapılması platformun oluşumu ve kurallarının belirlenmesi sonucu kuruluşu açıklanan bu kuruluşun çıkış noktası, toplumumuzu ilgilendiren ve çözülmesi gereken ortak konular, meseleler var. Bunlar da her bir dernek, teşkilat ve birçok STK’ların tek başına çözme imkanı olmayan meseleler.

Bu sorunların çözümü için bir araya gelerek çözüm ve fikir üretmek, birlikte plan yapmak, gerekiyorsa birlikte hareket etmek, adım atmak. Bu birlikteliğin temel felsefesi budur.

Düşünceyi hayata geçirmek önemli.

Başkonsolosluk olarak bizler de her konuda tek başımıza mücadele ve müdahale etmek şansımız yok. Siz STK’ların desteğiyle bizler de karşılıklı güç birliği yapmamız gerekiyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak konuyu paylaştık, uzun süren bir hazırlık çalışmanın ardından Şubat ayında fiiliyata geçirdik. İlkeler istişareler sonucu belirlendi.

Dernekleri İnisiyatif Platformu şu dört ana alanda somut olarak çalışma kararı almış ve bu alanlarda çalışmalarını başlatmıştır: 1. Siyasi ve Güvenlik, 2. Kültür ve Eğitim, 3. Sosyal, 4 Ekonomi ve Ticaret. Bu çalışma alanları için birer çalişma grubu oluşturulmuş, her çalışma grubu kendi içerisinden birer koordinatör belirlemiştir. Seçilen çalışma grubu koordinatörleri şu isimlerden oluşmaktadır: Melih lyigün Siyasi ve Güvenlik, Sevim Yılmaz - Ekonomi ve Ticaret Ibrahim Gülsever - Eğitim ve Kültür ve Dr. Hüseyin Kurt - Sosyal HTDIP'nin sözcülüğünü Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, raportörlüğünü ise Frankfurt Türk
Camiler Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt üstlenmiştir'' dedi.
'Asgari müştereklerde güç birliği yapmamız zorunlu'.. 

Başkonsolos Karartı öncülüğünde oluşturulan platform bir dernek değil. Amaç, toplumun yararına mal edilmesi gereken bir girişim.

Karartı, ”Dernekler kendi içlerinde asli faaliyetlerinde özgür, oluşturulan platformun ilkelerini kabul eden dernek, Teşkilat ve STK’lar gönüllülük esasına göre ülkemizi ve toplumumuzu ilgilendiren konularda ve asgari müştereklerde güç birliği yapmak üzere kurumsal anlayışla da hareket edebilmek üzere, istişare sonucu sekreterya vazifesini yürütecek bir yapı oluşturuldu. Hayırlı olsun” dedi.

Platformun buluşma merkezi olarak da tarafsız olması hasebiyle başkonsolosluğun mekanı olan Türk Kültür Merkezi olarak belirlendi. Platformun web sayfası oluşturulmak üzere çalışmalar sürüyor. ( info@htdip.de , www.htdip.de )

Comments are closed.