Berlin Türk Cemaati`nden Aşure Günü..!

Berlin Türk Evi`nde gerçekleştirilen Aşure Günü`ne sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlarda aşure gününe yoğun ilgi gösterdi.

BERLiNTürk Cemaati Başkanı Bekir Yılmaz selamlama konuşmasında,  “Berlin Türk Cemaati, 79 dernek ve kuruluşun bir araya geldiği bir çatı kuruluşudur. Biz burada etnik kökene mehzepsel

T.C. Berlin Başkonsolosu
Ahmet Basar Şen

ayrımcılığa bakmadan insanların bir araya geldiği, ayrı değerleri taşıyan Anadolu kültüründen gelen insanların birlikte hareket etmek kabiliyetlerini geliştirmek için çaba sarfetmekteyiz. Bu programı düzenlememizin ana hedefi de budur.İnsanlar, birbirlerine yabancı olanlara düşman olurlar. Biz her türlü farklılıklarımıza ragmen etnik kökenimiz ne olursa olsun, hangi değerlere, hangi mehzebe mensup olursak olalım. Anadolu kültüründen gelen insanlar olarak, burada çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için birbirimizle konuşmalı ve empati yapabilmeliyiz.“ diyerek sözlerini tamladı. Daha sonra kürsüye gelen yeni T.C. Berlin Başkonsolosu Ahmet Basar Şen; “Berlin Türk Cemaatini hazırlamış oldugu aşure gününde bir araya geldik. Birlik ve beraberliklerimizi sağlamada bazı engelerle karşı karşıya kalabiliyoruz, bazen bizden ayrılmak isteyenler olabiliyor. Bazen bizi bir  kenara itmek

Berlin Din Ateşesi Hasan Hayri Yaşar

isteyenler olabiliyor ama biz hic bir zaman Türk vatandaşlarını, Türkiyelileri ya da soydaşlarımızı biz hiç bir zaman onları ötelemek, onların dışında durmak onlardan uzak durmak niyetinde değiliz. Biz her zaman bize dönmek isterlerse bize yakın durmak isterlerse bizimle birlikte olmak isterlerse onlara sıcak kucağımızı açacağız dostluk elimizi .“ diyerek sözlerini  tamamladı.Berlin Din Ateşesi Hasan Hayri Yaşar, Asure Günü`nün 10 müjdesine değindi. Yaşar konuşmasında; “Bugüne “Aşûre” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu günü olmasındandır. Büyük fıkıh âlimi Ebu’l-leys Semerandî, ‘Aşûre‘ isminin hikmeti olarak, o günde Cenâb-ı Hakk’ın on peygamberine on değişik ikram ve ihsanını zikreder. Buna göre:

1. Hz. Âdem’in (as) tevbesi Aşûre Günü kabul edilmiştir.

Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir Yılmaz

2. Hz. Nuh (as) gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşûre Günü demirlemiştir

3. Hz. İbrahim ateşten o gün kurtulmuştur.

4. Hz. Yakub’un (as), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

5. Hz. Yunus (as) balığın karnından Aşûre Günü kurtulmuştur.

6. Hz. Eyyûb (as) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

7. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan Aşûre Günü çıkarılmıştır.

8. Allah, Hz. Musa’ya (as) Aşûre Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile

Berlin Imam Caferi Sadık İmam-Hatibi Kerim Uçar

Hasan Babur

ordusunu sulara gömmüştür.

9. Hz. Davud’un (as) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

10. Hz. İsa (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

Berlin Imam Caferi Sadık İmam-Hatibi Kerim Uçar, Zilletle yaşamaktansa, izzetle ölmeyi yeğleyen, zalime boyun eğmeyen Hüseyin, asırlardır ezilenlerin mazlumların rehberi oldu. Zalimlere karşı, ucunda ölüm bile olsa direnenler Hüseyin’i örnek aldılar. Son olarak Berlin Müsiad Başkan yardımcısı Hasan Babur kendi yazmış olduğu Kerbela şiirinin ardından, misafirlere aşure ikram edildi.

MENDERES SiNGiN/BERLIN-euturkhaber.com

Comments are closed.