BİZİ BURADAN TAKİP EDİN!... Geniş içerik ve yepyeni bir görüntüyle hizmetinize sunduk. Yenilenen Haber Portalımzı ziyaret etmek için TIKLAYIN...

Bilal GÜNDÜZ / Sıla-i rahim

SILA-i rahim; insanı, kan bağı, süt bağı ve evlilik bağı olan yakınlarına ve Rahman, Rahim olan Allah’a bağlayan güçlü bağ. Rabbimiz Kitabında buyurmuş ki; “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının.

Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”1 Rasulullah (s.a.s.) de buyurmuş ki; “Rahim (akrabalık), Allah’ın rahmetinin eserlerindendir. Allah (c.c.) ona şöyle demiştir: Kim seni korursa, Ben de ona merhamet ederim. Kim seni koparırsa, Ben de ondan ihsan ve rahmetini keserim.”2 İnsan, yaratılış gereği kendi dışındakilere en çok ihtiyacı olan varlıktır.

Bu sebeple Allah (c.c.) insanın ihtiyacı olan ortamı ve toplumsal yapıyı korumak için bir çok emir ve yasak ortaya koymuştur. Bu kapsamda Yüce dinîmiz İslâm, akrabalık bağlarını korumayı onlara iyilik etmeyi emretmekte bu bağları koparmamaya yönelik ikazlarda bulunmaktadır.

Bu durumu değerlendiren İslam alimleri sıla-i rahmin vacip, bunun tersinin haram olduğu hükmüne varmışlardır. Yani sıla-i rahim bir keyfiyet değil bir mecburiyettir. Bir tavsiyeden öte bir emirdir. İnsanın lüfen yaptığı bir şey olmayıp, önemli bir görevidir. Sıla-i rahim yapıldığında sevap kazandıran terkinde günah olan bir ibadettir.

Akrabalık bağlarını bu derecede gözetmek ve onlarla her daim irtibat hâlinde olmak yalnızca insana mahsus bir özelliktir. Dolayısıyla sıla-i rahim diğer varlıklara nazaran insanda çok daha güçlü olması gereken bir özelliktir.

Yüce Allah başta aile olmak üzere akrabaya yardım etmeyi, iyi davranmayı ve onları koruyup gözetmeyi emretmiş3 , akrabalık bağlarını koparanları zarara uğrayanlar, lanetlenenler ve cehenneme düçar olacaklar olarak nitelemiştir.4 Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimsenin yapması gerektiğini söylediği sıla-i rahmi ömrü ve rızkı bereketlendiren, kişiyi cehennemden uzaklaştırıp cennete yaklaştıran bir amel olarak anlatıyor.5 Akrabalık bağlarını kesip koparmanın Cennete girmeye, amellerin kabülüne engel ve Allah’ın (c.c.) rahmetini k e s m e s i n e sebep olacağını belirtiyor.6 Allah (c.c.), iyilikleri en az on misli büyüterek kabul eder. Akraba olmayana yapılan iyilik bir iyilik fakat akrabaya yapılan iyilik iki iyiliktir. Biri iyiliğin kendisi diğeri sıla-i rahimdir.7 O halde yapıldığında mükâfatı en hızlı verilen hayır, terkinde ise cezası en hızlı verilen kötülük olan sıla-i rahimi terk etmemek gerekir.8 Her ibadette ve iyilikte olduğu gibi akrabaya yardım hususunda da en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi, bu işi karşılık beklemeksizin yapmaktır. Peygamberimiz (s.a.s.), gerçek sılayı “kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmek” olarak tarif etmiştir.9 İyiliğine mukabele etmeyen hatta kendisine kötülük eden akrabalarına iyi davranan kimseyi “Allah’ın yardımı seninledir” diyerek taltif etmiştir.10 Bu güzel davranış neticesinde sevaplarımız, sevinçlerimiz, huzurumuz çoğalır, kötülükler, dertler, dargınlıklar, düşmanlıklar azalır.

Fakirler, yetimler, dullar, ihtiyarlar, hastalar hatta ölmüş olanlar bile bu sayade yalnızlık çekmezler. O halde iletişim çağında, birbirimizden alabildiğine uzaklaştığımız, kalabalıklar içinde yalnızlaştığımız, küçülen dünyada mesafelerin arttığı bu dönemde, kalplerimizdeki sevgiyi, şefkati ve ülfeti artıracak, ailemizdeki huzuru sağlayacak, toplumu birbirine kaynaştıracak, Allah’ın (c.c.) rahmetini celbedecek sıla-i rahim sorumluluğumuzu, hesaba girmeden hasbilikle, beklentiye kapılmadan Rıza-i ilahi için, alınganlık göstermeden, ayrım yapmadan yerine getirmeye çalışalım.

[1] Nisâ, 1 [2] Buhârî, Edeb, 13 [3] Nisâ, 36, Nahl, 90 [4] Bakara, 27, Ra’d, 25 [5] Buhârî, Edeb, 12, 85, Müslim, İman, 4, 74 [6] Buhari, Edeb, 11, Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 484 [7] Tirmizi, Zekât, 26 [8] İbn Mâce, Zühd, 23 [9] Buhârî, Edeb, 15 [10] Müslim, Birr, 22 S.

Verwandtschaftspflege (Silatu’r-Rahim)

Verwandtschaftspflege (Silatu’r-Rahim) ist ein starker Band, das die Menschen durch Blutsverwandtschaft, Milchverwandtschaft und durch ehelich eingegangene Verwandtschaft miteinander verbindet sowie stellt es eine starke Beziehung zum Barmherzigen und Gnädigen Allah her.

Allah, der Erhabene, sagt in Seinem Buch, dem Koran: „O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf Er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in Dessen (Namen) ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch.“1 Der Gesandte Allahs (s) sagte:

„Verwandtschaft (Barmherzigkeit) ist ein Zeichen der Barmherzigkeit Allahs. Allah sagte der Verwandtschaft (Barmherzigkeit) folgendes: „Wer dich beschützt, dem werde Ich auch barmherzig sein. Wer sich von dir abwendet, von dem werde Ich meine Gaben und Barmherzigkeit auch abwenden.“2 Der Mensch ist gemäß seiner Schöpfung als Mensch so beschaffen, dass er als Geschöpf am meisten auf andere Wesen angewiesen ist. Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, viele Gebote und Verbote für den Schutz der gesellschaftlichen Struktur und des Umfeldes als ein Bedarf des Menschen festgelegt. In diesem Sinne hat unsere Religion, der Islam, die Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen sowie die Güte gegenüber den Verwandten geboten und Warnungen ausgesprochen, diese Verwandtschaftsbänder abzubrechen. Islamische Gelehrte, die dieses ausgewertet haben, kamen zum Urteil, dass die Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen obligatorisch (Wadschib) und der Abbruch dieser Beziehungen verboten (Haram) ist. Das heißt, das die Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen nicht Befindlichkeitssache ist sondern eine Notwendigkeit.

Es ist vielmehr ein Gebot denn Empfehlung. Es ist nicht ein Gnadenerweis des Menschen sondern eine wichtige Aufgabe. Die Pflege der Verwandtschaft ist solch ein Gottesdienst, der den Menschen Erträge einbringt und bei Unterlassung Sünden auflädt. Die Verwandtschaftsbeziehungen in einem solchen Grad zu pflegen und jederzeit in Verbindung mit Verwandten zu sein, ist eine dem Menschen spezifische Eigenschaft. Folglich sollte die Verwandtschaftspflege beim Menschen viel stärker ausgeprägt sein als bei anderen Geschöpfen.

Der erhabene Allah hat allen voran geboten, der Familie und den Verwandten zu helfen, sowie sich ihnen gegenüber gut zu verhalten und sich um sie zu kümmern.3 Er hat diejenigen, die die Verwandtschaftspflege abgebrochen haben als solche beschrieben, die verlieren, verdammt sind und die Hölle erleiden werden.4 Unser geliebter Prophet (s) beschreibt Verwandtschaftspflege als eine Notwendigkeit für diejenigen, die an Allah und an das Jenseits glauben, sowie als eine Tat, die das Leben und die Gaben segnen lässt und den Menschen von der Hölle fern hält.5 Er berichtet, dass die Unterlassung der Verwandtschaftspflege ein Hindernis für den Eintritt ins Paradies und ein Hindernis für die Annahme der Taten ist und zum Abbruch des Gnadenerweises (der Barmherzigkeit) Allahs führen wird.6 Allah, der Erhabene, nimmt die Wohltaten mindestens mit einer zehnfachen Belohnung an. Güte gegenüber Fremden ist eine einfach zu wertende Güte aber Güte gegenüber Verwandten ist doppelte Güte.

Eins ist die Güte selbst, das andere ist die Verwandtschaftspflege.7 Folglich sollte die Verwandtschaftspflege nicht unterlassen werden, denn die Belohnung dieser Wohltat wird am schnellsten erteilt und die Strafe ihrer Unterlassung ebenfalls am schnellsten erteilt.8 So wie bei allen Gottesdiensten und Wohltaten, ist bei der Hilfe an Verwandte am meisten zu beachten, dass dieses ohne Erwartung von Gegenleistungen gemacht wird. Unser Prophet (s) beschrieb die wahre Verwandtschaftspflege indem er sagte: „diejenigen aufzusuchen, die die Verwandtschaftsbeziehungen abgebrochen haben und sich um sie zu kümmern.“9 Eine Person, die sich gut gegenüber denjenigen Verwandten verhielt und sie besuchte obwohl sie die Güte von ihm nicht erwiderten und ihm sogar Böses antaten, lobte der Prophet indem er sagte: „Die Hilfe Allahs ist mit dir.“10 Als Resultat dieser guten Tat vermehren sich unsere Wohltaten, unsere Freude sowie unser Wohlbefinden und Böses, Kummer, Groll und Feindschaften verringern sich.

Bedürftige, Waisen, Verwitwete, Alte sowie Kranke und sogar Verstorbene erleiden dadurch keine Einsamkeit. Lassen sie uns folglich um Allahs Willen und ohne irgendwelche Erwartungshaltungen einzunehmen und ohne andere Überlegungen anzustellen uneigennützig sowie ohne gekränkt zu sein und ohne zwischen ihnen zu unterscheiden Verwandtschaftspflege durchführen.

Vor allem im Kommunikationszeitalter, worin wir uns zunehmend voneinander entfernen und wir in den Massen vereinsamen sowie in einer Zeit, wo in der kleiner werdenden Welt die Entfernungen zwischen den Menschen zunehmen, sollten wir versuchen, unserer Verantwortung gerecht zu werden, die Verwandtschaftspflege einzuhalten damit sich die Liebe, Fürsorge und Zuneigung in unseren Herzen vermehrt, das Wohlbefinden in der Familie gewährleistet, die Gesellschaft zusammengeschweißt sowie der Gnadenerweis (die Barmherzigkeit) Allahs, des Erhabenen, erwirkt wird.

[1] Koran, an-Nisa, 4/1 [2] al-Bukhari, Adab, 13 [3] Koran, an-Nisa, 4/36; anNahl, 16/90 [4] Koran, al-Baqara, 2/27; ar-Ra’d, 13/25 [5] al-Bukhari, Adab, 12, 85; al-Muslim, Iman, 4, 74 [6] al-Bukhari, Adab, 11; Ahmad b. Hanbal, Musnad, II, 484 [7] at-Tirmidhi, Zakat, 26 [8] Ibn Madscha, Zuhd, 23 [9] al-Bukhari, Adab, 15 [10] siehe: al-Muslim, Birr, 22

DİTİB Bülteni

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>