Eğitim Bakanlığı’ndan DEB Partisi’ne Cevap

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu: Farklı özelliklere sahip çocukları diğerleri ile aynı muameleye tabi kılmak çocuklar arasında eşitsizlik oluşturmaktadır.

WITTEN-Dostluk, Eşitlik, Barış(DEB) Partisi’nin 20 Eylül 2012 tarihinde Türkçe ve Yunanca eğitim verecek azınlık anaokulları konusunda Eğitim, Dinişleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’na gönderdiği mektuba ilgili bakanlıktan yanıt geldi. 17 Ekim 2012 tarihinde DEB Partisi’ne ulaşan mektupta bakanlık,
Yunan Devleti’nin azınlık anaokulları açma konusunda herhangi bir anlaşmadan kaynaklanan bir yükümlülüğü olmadığı yanıtını verdi.
Okul öncesi eğitimin mecburi olduğunu hatırlatan bakanlık, Yunan Devleti’nin öğrencileri okula hazırlamak amacı ile azınlık köylerinin pekçoğunda yeni anaokullar açtığını söyleyeren mevcut yasalara göre okul öncesi eğitimde uygulanan çağdaş ders programlarının anaokulu çağındaki tüm çocuklara yönelik olduğunu ifade etti. Bakanlık bu programların tüm çocukların kültürel kimliklerinin ve dillerinin desteklenmesi için gerekli fırsatları barındırdığını iddia etti. Bakanlık, Eğitim açısından bölünmüş bir okul mantığına sahip olan iki ayrı müfredata sahip iki dilli anaokulları geçmişte kalmış bir pedagojik anlayış ve eğitim önerisi olduğunu ileri sürerek bu talebin uygulamada çocukların eşit şartlarda eğitim almasını engeller nitelikte olduğunu iddia etti.
Bakanlık, Yunanlıların herşeyden önce yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkenin kültürünü, kurallarını ve yasalarını benimsemesi gerektiğini belirtti. Eğitim Bakanlığı, Yunanistan’ın tüm ikili ve uluslararası antlaşmalara uygun hareket ettiğini söyledi. Yunan Devleti’nin UNESCO Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ihlal etmek niyetinde olmadığını belirten bakanlık azınlığın ve çocuklarının kendi kültürel yaşamlarına sahip olma ve kendi dinlerini uygulama hakkından tam ve istisnasız yararlandıklarını iddia etti.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, “Yunan Eğitim, Dinişleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın DEB Partisi’nin iki dilli azınlık anaokulları talebi ile ilgili mektubuna yanıt vermiş olması olumlu bir gelişme olmakla birlikte mektupta dile getirilen hususlar Yunan
Devleti’nin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın taleplerinin karşılanması konusundaki isteksizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına sahip Batı Trakya Türk Azınlığı’nın
iki dilde eğitim verecek azınlık anaokulları açmasına izin verilmesi iddia edildiği üzere yasalar önünde eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmemektedir, aksine okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirildiği bu
sistemde azınlık açısından eğitimde bir bütünlük oluşturacaktır. Bununla birlikte eski BM Azınlıklar Bağımsız Uzmanı Gay McDougall’ın Yunanistan ile ilgili raporunda ifade ettiği üzere farklı özelliklere sahip grupların farklılıkların göz ardı edilerek diğer herkes ile aynı muamaleye tabi
tutulması eşitsizlik yaratmaktadır.” açıklamasında bulundu.
*Fotoğraf: www.debpartisi.org

Comments are closed.