Göçmen Ekonomisi ve istikrar Stuttgart`ta kez Masaya Yatırıldı

STUTTGART/Mustafa ERKUS-Göçmen ekonomisi ve istikrar 2. yuvarlak masası Stuttgart belediye sarayında toplandı. Belediyenin ekonomiyi destekleme bölümü ile uyum bölümünün birlikte hazırladıkları yuvarlak masaya belediye meclisi üyeleri, milletvekilleri, dernek temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları yetkilileri ve işadamları katıldı.

Toplantıyı bir konuşma ile açan belediye ekonomiyi destekleme bölümü başkanı Ines Aufrecht, konuya genel bir giriş yaptı. Yerlilere nazaran göçmenlerin ve bilhassaTürklerin teşvik programlarını yeterince kullanmadığını söyleyen Aufrecht bu konuda odaların ve derneklerin daha faal olmalarını istedi. Daha sonra söz alan Stuttgart Belediyesi uyum bölümü başkanı Gari Pavkovic istatistiki bilgiler sundu. Stuttgart’ta 180’i aşkın milletten kişilerin yaşadığını belirten Gari Pavkovic, bölümün 2001 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanına bağlı olduğunu bildirdi ve  ‘’Bölümümüzün en önemli görevleri arasında mesleki teşvik gelir’’ dedi. Yuvarlak masa toplantısını yöneten belediye uyum bölümünden Dr. Levent Güneş, açılış konuşmalarından sonra toplantıya katılan uzmanları tanıttı.

250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Mannheim Üniversitesi’nden gelen Dr. Rene Leicht, KOBİ Araştırmaları Enstitüsü’nü yönetiyor. Yıllardan beri bu konudaki önemli araştırmalara imza atan Dr. Leicht, göçmenlerin yerlilere nazaran daha fazla işletme açtığına,  ancak bu işletmelerin de daha çabuk iflasa sürüklendiğine dikkat çekti. Baden-Württemberg’de bulunan 100.000’i aşkın göçmen işletmesinin yüzde 16’sının Türkler tarafından kurulduğunu söyleyen  Dr. Leicht, böylece 250.000 kişiye iş imkanı sağlandığını açıkladı. Göçmen işletmelerinin müşterilerinin de sadece göçmenlerden oluşmadığını, çoğunluğu yerli müşterilerin teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

UZMANINDAN ÖĞÜTLER

Yuvarlak masaya katılan ikici uzman ise kuruluş kurma üzerine mütehassıslaşmış olan şirket danışmanı Jürgen Arnhold’du. Arnhold konuşmasına şirketler kurulurken yapılan hatalardan başlayarak bu hataların ne şekilde önleneceği konusunda bilgiler verdi.

Şirket kurarkan en önemli unsurlardan birisinin hazırlık olduğunu, daha sonra da pazar  araştırması ve finansmanın geldiğini söyledi. Dikkati çeken başka bir noktanın da yüksek okul mezunlarının bu konuda daha başarısız olduğunun kanıtlandığı şeklindeydi. Uzmanların konuşmalarından sonra yuvarlak masayı yöneten Dr. Levent Güneş, sonuçları özetleyerek oturumu kapattı.

Comments are closed.