Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu Kuruldu

EUTURKHABER/FRANKFURT-Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 farklı Türk STK`sı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında ortak çalışma kararı aldı.

Hessen Eyaleti sınırları içerisinde faaliyet gösteren 29 Türk sivil toplum kuruluşunun kurucu üye olarak dahil olduğu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu titiz ve uzun bir hazırlık döneminden sonra kurulmuş ve fiili olarak çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede Hessen Türk Dernekleri İnsiyatif Platformu`nun misyon ve vizyonunu, kuruluş ilke, amaç ve çalışma alanlarını kamuoyu ile paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Platform üyesi üye dernekler ve çok sayıda iş insanı bu toplantıda hazır bulundu. 

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu sözcüsü Atila Karabörklü basın toplantısında Hessen Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformunun ilkelerini benimseyen, terör örgütleri dışındaki bütün kuruluşlara açık olduklarını belirterek oluşturulan bu platformun özelde Hessen, genelde bütün Almanya’daki Türk toplumu için de örnek teşkil edebilmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Çok farklı toplumsal kesimlerden Hessen bölgesinde dernekler kuruluş aşamasında oluşturulan ilkeleri kabul ederek imza attılar.

Bu platform neden gerekli

Dünya ve ülkemiz ve Almanya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Uluslararası sistemde ciddi kaymalar var. Son zamanlarda Avrupa’da ve özellikle de Almanya’da popülist partilerde artışlar gözleniyor. Türkler açısından 60 yıllık bir göç süreci içerisinde bugünkü geldiğimiz yer açısından büyük mesafeler kaydedildi, çok önemli yerlere geldik.

Bu süreçte sıkıntılar yaşanıyor. 90′lı yıllarda Möln, Solingen olayları hala hafızalarımızda. 2000′li yıllarda da NSU terörüyle 8′,i Türk, bir yunanlı ve 1 polis olmak üzere 10 kişinin öldürülmesi hadisesi, sistematik katliamın yön değiştirilerek ‘Döner cinayetleri’ adıyla bir iç hesaplaşma gibi gösterilen bu katliam 2011 yılı sonuna doğru ortaya çıktı ki bu terör örgütünün karanlık ilişkileri ortaya çıktı.

Bu olaylarla birlikte demokrasiye olan inanç ciddi bir yara aldı. Bu olaylar karşısında Türk toplumu olarak ciddi bir tepki gösteremedik. Bizler bütün farklılıklarımıza rağmen, birlik ve beraberlik içerisinde olabilirsek, geleceğimiz açısından doğru adımlar atabiliriz.

Bu platformun çıkış kaynağı bu son 20 yıl içerisindeki olayların birikiminden kaynaklanıyor. Hiç bir kuruluşun çok boyutlu  problemlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Bizlerin toplum olarak sadece politik değil, Çocuklarımızın eğitim sorunları var, kadınlarımızın, iş dünyamızın vb bir sorunlar yumağı içerisindeyiz. Bunları tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Buna da ancak ortak bir akılla yanıt verebiliriz.

Bunu nasıl yaparız diye düşündük, kendi içerimizde birçok ideolojik farklılıklarımız var, bunun ötesine geçerek askari müştereklerde bir çatı altında toplumumuzun her kesimini ilgilendiren konularda bir araya gelebileceğimiz, ortak tavır alabileceğimiz bir platform gerekiyordu.

Bu platform bunun için var. Buna göre her teşkilat ve dernek kendi ideoloji ve düşüncesinde özgür, şimdilik 29 teşkilat ve dernek, belirlenen ilkeleri kabul etmiş, bu bağlamda oluşturulan platformun 5 maddelik ilkelerine imza atmıştır” dedi.

Hessen Türk Dernekleri İnsiyatif Platformu – HTDİP Ilkeleri:

  1. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu, Hessen Eyaleti’nde yerleşik Türk toplumunun çıkarlarını korumak ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon, dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

  2. Platform kendini, mezhep, siyaset ve partiler üstü bir oluşum olarak görür. Bağımsız ve sivil bir organizasyondur. Platformun temel amacı, Türk ve Alman toplumları arasında barış, dostluk ve ortak çıkarlar temelinde çalışma yapmaktır.

  3. Terör örgütleriyle bağlantılı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne karşı başta terör yolu olmak üzere yıkıcı ve bölücü faaliyetler içinde olan yapılar hariç, Türk toplumunun Almanya’daki sorunlarının çözümüne ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak isteyen her sivil toplum kuruluşu platform bünyesinde yer alabilir.

  4. Irkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve grup ve düşünce odaklı nefret suçları başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele, bu platformun çalışma alanları arasındadır.

  5. Platform, gerek Almanya Federal Cumhuriyeti, gerek Hessen Eyaleti  anayasası ve kanunlarına uyarak, çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik değerler ile hukuk devleti ilkelerini gözeterek faaliyetlerini yürütür.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu Sözcüsü Atila Karabörklü Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamayla platformun kuruluşunu ilan etti. Platformun ilkelerine imza atan şimdilik 28 teşlilat ve derneklerle  faaliyetlerine başladığını Türk kamuoyuna basın aracılığıyla duyurdu.

- BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 29 farklı Türk STK`sı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında ortak çalışma kararı aldı.

Almanya`da 60 yıllık göç birikimine sahip olan Türk toplumu artık Almanya`nın bir parçası haline gelmіştir. Türk toplumu olarak farklı toplum kesimleri ile beraber yaşam merkezimiz olan Almanya`da siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik katılımımızı daha üst noktalara çıkarmak, her türlü ayrımcılığa karşı ortak tutum geliştirmek ve Alman toplumu ile beraberce barışa ve dayanışmaya dönük bir gelecek inşa etmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu temel amaçlar için Hessen Eyaletinde faaliyet gösteren 28 Türk sivil toplum kuruluşu Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu – HTDİP çatısı altında bir ilke imza atarak bir araya gelmiş ve ortak çalışma kararı almıştır. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu bu anlamda yaşadığımız Hessen Eyaletinde gelecekteki süreç için büyük toplumsal sorumluluk üstlenmiştir.

Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmaların temelini ve çerçevesini olușturan aşağıdaki temel ilke ve amaçlar, HTDİP`nin kuruluş sürecinde kurucu üyesi olan 29 Türk sivil toplum kuruluşu tarafından tartışılarak oybirliği ile karara bağlanmıştır. HTDİP`nin bu ana ilke ve amaçları, öncelikle Türk toplumunun çıkarlarını korumak, belirlenen temel ilkeler temelinde toplumsal dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, ırkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve grup ve düşünce odaklı nefret suçları başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek gibi temel konuları içermektedir. HTDİP çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik değerler ile hukuk devleti ilkelerine inanan ve bu değerlere bağlı olarak faaliyet gösterecek olan bir sivil toplum çalışma birliğidir. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu bu çerçevede mezhep, siyaset ve partiler üstü bağımsız bir sivil toplum oluşumudur.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu şu dört ana alanda somut olarak çalışma kararı almış ve bu alanlarda çalışmalarını bașlatmıştır:

Siyasi ve Güvenlik, 2. Kültür ve Eğitim, 3. Sosyal, 4. Ekonomi ve Ticaret. Bu çalışma alanları için birer çalıșma grubu oluşturulmuş, her çalışma grubu kendi içerisinden birer koordinatör seçmiştir. Seçilen çalışma grubu koordinatörleri şu isimlerden oluşmaktadır: Melih İyigün – Siyasi ve Güvenlik, Yelda Acar-Gösterișli – Ekonomi ve Ticaret, İbrahim Gülsever – Eğitim ve Kültür, Dr. Hüseyin Kurt – Sosyal.

HTDİP`nin sözcülüğünü Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, raportörlüğünü ise Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt üstlenmiştir.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu`nun kapısı, kurucu üye derneklerin kararlaştırdığı temel ilkeleri benimseyip onaylayan, bu ilkeler ve amaçlar doğrultusunda belirlenen alanlarda çalışma yapmak isteyen Hessen Eyaletindeki tüm demokratik dernek ve kuruluşlara açıktır.”

Hessen Türk Dernekleri İnsiyatif Platformu – HTDİP üyesi Dernekler:

 1. TG Hessen – Hessen Türk Toplumu- Türkische Gemeinde Hessen

 2. Alman-Türk Eğitim Derneği – Deutsch-Türkischer Bildungsverein

 3. UID- Uluslararası Demokratlar Birliği – Union Internationaler Demokraten

 4. Türkiye, Göç ve Dil Araştırmaları Merkezi (Centrum für Türkei Migration und Sprachforschung)

 5. TMMB – Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği – Almanya/ Vereinigung der Türkischen Ingenieure und Architekten e.V. – Deutschland

 6. Türk-Alman Eğitim Platformu Hessen-Türkisch-Deutsche Bildungsplattform Hessen

 7. ATİB Frankfurt – Avrupa Türk İslam Birliği Hessen Bölge Başkanlığı-  Union der Türkisch İslamischen Kulturvereine in Europa e.V. in Hessen

 8. ATÖF – Almanya Türk Öğretmenler Dernekleri Federasyonu- Bund der Türkischen Lehrervereine in Deutschland

 9. TÖDER – Hessen Türk Öğretmenler Derneği- Türkischer Lehrerverband in Hessen in Hessen

 10. MÜSİAD Hessen – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Hessen Bölge Başkanlığı- Verein unabhängiger Industrieller und Unternehmer

 11. ATİYAB Hessen – Almanya Ticaret ve Yatırım Birliği Hessen Bölge Başkanlığı- ATİYAB Hessen e.V.

 12. Avrupa Balkan Türkleri Kültür Derneği – Kulturverein der Balkantürken in Frankfurt

 13. DTGB – Türk ve Alman Isverenler Dernegi- DTGB – Deutsch Türkischer Gewerbebund e. V.

 14. Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği – Arbeitsgemeinschaft der Türkischen Moscheevereine in Frankfurt

 15. Kulturtreff e.V.

 16. Frankfurt Atatürkçü Düşünce Derneği – Verein zur Förderung der Ideen Atatürks e.V. Frankfurt

 17. Avrupalı Eskişehirliler e.V.- Europäische Eskişehirer Verein

 18. Frankfurt Gaziantep Derneği – Gaziantep Gemeinde Frankfurt e. V

 19. HUB – Hessen İşadamları Birliği – Hessischer Unternehmerbund e.V.

 20. Biso e.V.- Eğitim ve Sosyal İşler Derneği – Bildung & Soziales e.V.

 21. FraTÖP – Frankfurt Türk Öğrenciler Platformu- FraTÖP e.V. – Türkische Studentenplattform Frankfurt

 22. Hessen Eyaleti Atatükçü Düşünce Derneği ADD – Verein zur Förderung der Ideen Atatürks in hessen e.V.

 23. DİTİB Hessen Eyalet Birliği- DİTİB Landesverband Hessen

 24. IGMG Hessen-Milli Görüş Hessen Bölge Başkanlığı – Islamische Gemeinschaft Millî Görüş, Regionalverband Hessen e. V.

 25. Hessen Türk Veliler Birliği – Türkischer Elternbund Hessen

 26. Türk Alman Kulübü – Türkisch Deutscher Club

 27. T.U.K. – Kassel Türk İșverenler Derneği – Türkische Unternehmer Kassel e.V.

 28. TSKV Frankfurt Türkgücü – TSKV Türkischer Fussballverein Frankfurt

 29. Wiesbaden Fatih Kardeş Şehir Dostluk Derneği – Partnerschaftsverein Wiesbaden – Fatih

Comments are closed.