IGMG Berlin Gençlik Teşkilatı, Sahabeleri anma ve anlama projesini hayata geçirdi

 

IGMG Berlin Bölge Gençlik Teşkilatı Başkanı Said Jurnal, proje hakkında şu bilgileri verdi. ‘İslamı doğru anlamak, İslamın birinci neslini yani Hz. Muhamedin ilk talebelerini tanımaktan geçiyor. Kur’anın ilk talebeleri bu anlamda kilit vazifesi görüyor. İdeal ve idol

Gençlik Başkanı Said Jurnal

bulmakta zorlanan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Yaptığımız bu çalışma ile bu bunalımı aşmayı planlıyoruz. Her biri gökteki yıldızlar mesabesinde olan 10 sahabeyi zamanımız gençliğine rehberlik etmeleri için yeryüzüne indirip gençlere ulaştırmak istiyoruz.

‘Her ümmetin bir emini vardır…’

Sahabelere, örneklere bakarak fedakarlık, azim, gayret,samimiyet, teslimiyet, basiret sahibi olmalarını sağlamak. On sahabenin hayatının projesinin üçünü şu ana kadar gerçekleştirdik. Birincisini Sultan Abdulhamid Gençliğinde gerçekleştirdik. Eğitimci Mustafa Yılmaz Ebu Ubeyde bin Cerrah ra. Hayatını gençlere anlatttı. Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 bahtiyardan birisi olan Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.), İslam’a ilk gönül verenlerdendi. Hz. Peygamber (a.s.m.), “Her ümmetin bir emini vardır. Bu İslam ümmetinin de emini Ebû Ubeyde bin Cerrah’tır” buyurarak onu övmüştü.

“Gökte Melekler bile Osman´ın hayâsına bakar da utanırlar!”

İkinci program Emirsultan Gençliğinde gerçekleştirildi. Eğitimci-İlahiyatcı Muhammer Nas, Hz. Osman, Müslüman olmadan önce ticâretle uğraşırdı. Zengin bir tüccârdı. Cemiyette, sevilen, sayılan bir kimseydi. İ’tibârı yüksek idi. Hz. Ebû Bekir’in de arkadaşı, yakın dostu idi. Önemli işlerinde ona danışır, onun fikrini alırdı. Câhiliye devrinin pisliklerine bulaşmadı. Allah´ın Resûlü dediler ki: “Kardeşim Osman´ı kucakladım. Kimin bir kardeşi varsa, onu kucaklasın” ve yine dediler ki: “Gökte Melekler bile Osman´ın hayâsına bakar da utanırlar!” Hilm, hayâ, edep, yumuşaklık ve âhlak âbidesi.

O, 500 deve yüklü bütün kervanını Allah yolunda Medine’deki yoksullara dağıtılmak üzere bağışlamıştı.

Ezan yarışmasında dereceye giren Arif Ayduran

Üçüncü programı da Gazi Osman Paşa Gençliğinde gerçekleştirdik. Hatip olarak Eğitimci İsmail Uzun Abdurrahman bin Avf hayatından örnekler sundu. O, cahiliye döneminde bile içki içmezdi¸ güzel ahlak sahibiydi. Nafile namaz ve oruç gibi ibadetlere düşkündü. Servetinin kendisini arkadaşlarından alıkoymasından endişe duyardı. Cennetle müjdelenen on kişi (Aşere-i mübeşşere)den yedincisiydi. Ashabın en zenginlerinden biriydi. O, 500 deve yüklü Şam’dan gelen bütün kervanını Allah yolunda Medine’deki yoksullara dağıtılmak üzere bağışlamıştı.’ dedi.

Berlin Bölgesinden Avrupa Güzel Ezan Okuma yarışmasında birinci gelen Arif Ayduran’a IGMG Berlin Gençlik Başkanı Said Jurnal bir plakat verdi.

MENDERES SiNGiN-BERLIiN/euturkhaber

 

Comments are closed.