IGMG, Federal Meclisiʼnin Sünnet Yasasına İlişkin Kararından Memnun

‟Sünnet yasası, ilgili insanlara gerekli hukuk güvenliğini saǧlamaktadır.ˮ açıklamasında bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkan Yardımcısı , Federal Meclisiʼnin sünnet yasasına ilişkin aldıǧı (12.12.12) tarihli  kararına ilişkin olarak ayrıca şunları kaydetti:

“Köln Eyalet Mahkemesi’nin, sünneti, müessir fiil (yaralama) olarak değerlendirmesinden bu yana Müslümanlar ve Yahudiler arasında yargıya karşı hukukî bir itimatsızlık oluşmuştur. Sünnet yapan doktorlar ve Yahudi Mohelʼler arasında da bir güvensizlik ortamı oluşmuştu. Ancak Federal Meclis, Alman Medenî Kanunuʼnda yer alan velayet hakkı düzenlemeleri kapsamında küçük bir deǧişiklik yaparak ve bu konuda nispeten hızlı davranarak meseleye bir çare bulmuştur.

Alınan karar, aynı zamanda, arka planda yatan diǧer bir hususla ilgili olarak da sevindirici olmuştur: Belli çevrelerin ortaya atmış olduǧu sünnet münakaşası, yine belirli çevreler tarafından Müslüman ve Yahudileri karalamaya yönelik olarak kötüye kullanılmıştır, öyle ki normal şartlarda bu tarz karalama girişimleri doğrudan yapılamazken, karar sonrası mümkün hale gelmişti.

Federal Meclisʼin bu kararıyla sıkıcı bir münakaşa da sona ermiş oldu. Umuyoruz ki, bir bütün olarak değerlendirildiğinde iyi düşünülmüş olan, ancak bazı kısımlarında hâlâ belirsizlikler barındıran düzenleme, farklı yorumlamalardan dolayı farklı uygulamalara yol açarak bizleri tekrar hukukî bir güvensizliğe itmez.”

Kerpen/euturkhaber.com

Comments are closed.