II. Türk-Alman Enerji Forumu/Yenilenebilir Enerji

II. Türk-Alman Enerji Forumu’nda,

iki ülke arasında yenilenebilir enerji alanında işbirliği masaya yatırıldı.

 

Almanya İş Hayatı Dernekleri Federasyonu’nun (BUV) tarafından, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) desteğiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Almanya Federal Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile düzenlenen II. Türk-Alman Enerji Forumu’nda, iki ülke arasında yenilenebilir enerji alanında işbirliği masaya yatırıldı.

 

Bu forum  T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Almanya Federal Ekonomi Bakanı Dr. Philipp Rösler’in 15 Kasım 2012 tarihinde İstanbulda imzaladığı “Enerji Alanında İşbirliği” antlaşması çerçevesinde organize edildi.

Almanya İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (BUV) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kımıl, yenilenebilir enerji sürecinin çok önemli fırsatları beraberinde getirdiğini, bu zeminin milli ekonomiler ve ötesi açısından önemli imkanları barındırdığını ifade etti.

Forumun birinci gününde Türk ve Alman enerji derneklerinin katılımıyla bir çalıştay gercekleştirildi. İkinci gününde ise enerji sektörinden 105 Alman şirket yöneticisi katılırken, Türkiye’dende 250 olmak üzere toplam 355 enerji sektörü yöneticisiyle program gerçekleşti.

Özelikle dört ayrı panelde toplam 25 konuşmacıyla işbirliği imkanları tematik olarak ele alındı:

  1. Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretimi
  2. Binalarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Yeşil Bina Uygulamaları
  3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı ve Alım Garantili Tarifeler
  4. Yenilenebilir Enerji Üretim Teknolojileri ve Ar&Ge

Program çerçevesinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi

Yenilenebilir enerjilerin değerlendirilmesinin ancak karar vericilerin, yatırımcıların ve bu konuda fikir üreten uzmanların bir araya gelmesiyle mümkün olacağını söyleyen Kımıl, yenilenebilir enerjinin Türkiye ile Almanya arasındaki ortaklığı arttırma yönünde bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

Forumun yeni yatırımlara imkân tanıyacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye davet etti. Yıldız, “Yenilenebilir enerji kaynakları oranımız yüzde 25-26. Yüzde 30 hedefi uygulanabilir, hatta bunu aşabiliriz de.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinin iki katından daha fazla yenilenebilir kaynağa sahip olduğunu dile getiren Yıldız, “Bütün bunlar Türkiye’nin enerji yatırımları adına ne denli çekici olduğunu ortaya koyuyor.” dedi. Bakan Taner Yıldız, programın ardından doğalgaz tedarikiyle ilgili soru üzerine, bu konuda herhangi bir sorun olmadığını, sanayiden gelen talepleri hemen karşılayabileceklerini söyledi. Yıldız, “Varsa kontrat yapacaklar müsteşarımızın da içinde bulunduğu heyetten temin edebilir.” dedi. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına rağmen bu yöndeki projelerin çevreyi kirletecek şekilde gerçekleşmediğini söyleyen Yıldız, “Türkiye, yaklaşık 500 milyon tonluk tespit edilmiş kömür rezervlerini o bölgenin çevreyle alakalı hassasiyetleri tamamlanmadığı için durduran bir ülkedir.” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR AÇISINDAN AVRUPA’NIN EN ŞANSLI ÜLKESİ  

BUV‘ın bu alandaki calışmalarının önemini vurguluyan Yıldız, bundan sonrada desteklerinin devam edeceğini belirtti. TUSKON Başkanı Rızanur Meral, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye ulaşımında bilimsel verilere dayanmayan bariyerler konulduğunu söyledi. Türkiye’nin bu kaynaklar açısından Avrupa’nın en şanslı ülkesi olduğuna işaret eden Meral, devletin yanı sıra özel sektörün de bu alanda yatırım yapması gerektiğini kaydetti. Meral, yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesi için kaynakların şebekeye ulaşımındaki sınırlandırılmanın kaldırılması ve bağlantı kapasitelerinin artırılması gerektiğini söyledi. Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Eberhard Pohl de, Türkiye’nin büyük hedefleri olduğuna ve Avrupa ile Almanya’nın bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ortak olarak Türkiye’nin yanında bulunması gerektiğine dikkati çekti. Türkiye’nin Avrupa ve Almanya için mükemmel bir ekonomik ortak olduğuna işaret eden Pohl, “Bugün bölgenin siyasi haritasına bakıldığında Türkiye’nin sabitleyici bir çıpa olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin Almanya ve diğer Batı ortaklarıyla beraber Suriye için denge oluşturma ve risklerle başa çıkma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Türkiye burada bir anahtar ülke. Türkiye batı ülkeleri için de bir güvenlik çıpası” diye konuştu.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK NEDENİYLE, PETROL FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Almanya Federal Cumhuriyeti Çevre İşleri ve Su Ekonomisi Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Helge Wendenburg, forumda yaptığı konuşmada ülkelerin yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmaya yönelik teşvik mekanizması geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Wendenburg hükümetlerin bu alanda ilerleme kaydedebilmesi için bazı noktalara dikkat çekerek, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğrudan pazarlanması, depolama santralleri hazır edilmeli, şebekelerle yenilenebilir enerji sistemlerinin birbirine uyum sağlaması gerekir.” şeklinde konuştu. Hem Türkiye’nin hem de Almanya’nın enerjide dışa bağımlı ülkeler olduğunu vurgulayan Wendenburg, “Bu sebeple petrol fiyatlarının getirdiği olumsuzluklara maruz kalıyoruz. Bu miktar giderek artacak ve kendi kısıtlı imkânlarımızı diğer alanlara harcamakta zorlanacağız.” değerlendirmesini yaptı. Ülkesinin Türkiye’de Enerji Bakanlığı ile yürütülecek işbirliğinin eşiğinde olduğunu söyleyen Wendenburg, “Şebekelere enerji sağlamak, biyogaz stratejisi, organik atıkların değerlendirilmesi, su ve toprağın temizlenmesi gibi alanlarda çalışma grupları oluşturuldu.” dedi.

ALMAN EKONOMİSİ AVRO BÖLGESİNDE HALA BİR İSTİKTRAR UNSURU

Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı’ndan Helge Tolksdorf sie Türkiye’de çok dinamik bir ekonomik kalkınma olduğunu, bunun da gelecekte enerji tedarikinin önemli olacağını gösterdiğini dile getirdi.
Alman ekonomisinin bütün ekonomik sorunlara rağmen büyüdüğünü söyleyen Tolksdorf, ”Alman ekonomisi Avro bölgesinde hala bir istikrar unsuru. Almanya yenilenebilir enerji için yeni adımlar atıyor. Bu enerji değişimi bütün zorluklara rağmen nihai olarak Almanya‘nın ihracat gücünü artıracak ve ülkenin enerji tedarikinin güvenliğini sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.

“ALMAN ENERJİ EKONOMİSİ TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN CAN ATIYOR”

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, konvansiyonel güç santralleri ve onların modernleştirilmesi, linyit kömürünün etkin kullanımı ve aktarım merkezlerinin geliştirilmesi ile enerji düzenlemeleri konularında Türkiye ile çalışmayı hedeflediklerini aktaran Tolksdorf, bu işbirliğinin Almanya‘nın ve Türkiye’nin enerji tedarikini güvenli kılacağını söyledi.
“Alman enerji ekonomisi Türkiye ile işbirliği için can atıyor” diyen Tolksdorf, Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliğiyle Avrupa Birliği katılımının güçleneceğini düşündüklerini, enerji ekonomisinde adım adım ortak müktesebatın kabulünün önemli olacağını ve Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu’nda da Türkiye ile hareket etmek istediklerini belirtti.

/euturkhaber.com

 

Comments are closed.