İzlenim/ Hüseyin Kurt : Bayramda ‘Yaşlı Bakımevleri’ ziyaretinin önemi

ALMANYA’DA YAŞLI BAKIM EVLERİNDEKİ İNSANIMIZ VE BAYRAM ZİYARETLERİNİN ÖNEMİ

1960-1970´li yıllarda Avrupaya ișçi göçü çerçevesinde gelen büyüklerimiz 2000´li yıllar itibariyle emekli olmaya bașladılar. Saygıyla, minnetle yadettiğimiz bu büyüklerimizin ikinci nesil dediğimiz

HÜSEYİN KURT
E-Mail-hueseyin_kurt
@yahoo.de

evlatlarıda iș hayatlarını bitirip emekli olma yașına yaklaștıkları içerisinde bulunduğumuz 2017 yılında, Avrupada varolușumuza borçlu olduğumuz bu büyüklerimizin önemli bir kısmı hakkın rahmetine kavuștular. Halen hayatta kalanların bir bölümü diğer milletlerdeki yașlılar gibi, kendi hayatlarını kendi bașlarında idame ettiremedikleri için öemli bir bölümü kendi evlerinde bașta kendi evlatları olmak üzere yakınları tarafından bakım hizmeti görmekte. Bu imkanı olmayan yada ceșitli sebeplerden evlerinde bakılamayan yașlılarımız Almanca tabiriyle „Pflegeheim“ denilen yașlı bakımevlerinde profesyonel bakım hizmeti görmektedirler.

Bașta Almanlar olmak üzere diğer milletlere mensup yașlılarda 65 yaș üzeri insanların % 10´dan fazlası bakım hizmeti görmekte ve bunların takriben üçte biri yani 65 yaș üzeri yașlı nüfusun takriben % 3,5´i yașlı bakım evlerinde bakım hizmeti görmektedirler. Konumuz olmadığı için detaylarını burada irdeleyemeyeceğimiz sebeplerden yașlı bakımevlerinde profesyonel bakım hizmeti gören birinci nesil büyüklerimizin oranının çok daha düșük olduğunu olduğunu gözlemlemkteyiz. Bu gözlem, bakım hizmeti gören, aslında yașlı bakım evinde profesyonel bakım hizmeti görmesi gereken çok sayıda -önemli bir bölümü Türkiye kökenli- yașlı Müslümana evlerinde çok zor șartlar altında bakım hizmeti verilmeye çalıșıldığını ortaya koymaktadır.

Almanya da vatandașlarımızın yoğun olarak yașadıkları yerleșim merkezlerinde hizmet veren yașlı bakım evlerinin çoğunda bir yada iki kimsesiz yada yakını olan yașlı bakım hizmeti gören gurbetci büyüğümüzle karșılașmaktayız. Bunun dıșında Berlin, Hamburg, Duisburg, Frankfurt, Köln gibi vatandașlarımızın oldukca yoğun olarak yașadıkları metropollerde „Religions- und Kultursensible Altenpflege“ yani dini ve kültürel hassasiyetleri dikkate alan yașlı bakımı denilen bakım hizmeti sunulmaktadır. Bu bakımevi merkezlerinin her birinde 15-30 arası -çoğunluğu vatandașlarımızın teșkil ettiği- bakım ihtiyacı olan Müslüman yașlılara bakım hizmeti verilmektdir.

Bu hizmetlerin ortak özelliği, Müslüman yașlıların anadillerinin (Türkçe) konușulması, yemeklerin damak tatlarında ve helal olması, bakım hizmetlerinde dini kültürel hassasiyetlere dikkat edilmesi, Müslüman yașlıların kendi anadillerinin konușulduğu ortak sosyal mekanlarda profesyonel yada fahri hizmet personeli eșliğinde vakitlerini geçirmeleri, anadillerinde televizyon seyretme, dergi gazete okuma fırsatı verilmesi, ibadet etmek isteyen yașlılara sağlık durumları dikkate alınarak ibadet etme imkan ve ortamı sağlanması, dini bayramların ortak kutlanması, bakım evi çevresindeki sivil toplum kurulușları, dini dernekleriyle yakın ilișki kurulması, ihtiyaç halinda yada düzenli aralıklarlara manevi telkin hizmeti gibi hizmetlerin sunulmasıdır.

Kendi yakın çevrelerinde yașlı bakım ihtiyacı ve yașlı bakım sistemi hakkında yeterli bilgisi olmayan kesimlerde, ailelerin özel yașantılarını daha rahat devam ettirebilmek için bakım ihtiyacı olan yakınlarını keyfi olarak yașlı bakımevine „attıkları“ yanlıș gibi bir kanı – ön yargı- hakimdir. Bu kanının tersine, -bilhassa Müslüman- aileler genelde Almanya yaslı bakım sisteminin ve İslam dininin öngördüğü gibi bakım ihtiyacı olan yașlı büyüğüne her türlü imkanlarını seferber ederek ev ortamında bakım hizmeti vermeye çalıșmaktadır. Ancak bakım ihtiyacının aile tarafından getiremiyecek șekilde zorlaștığı veya ailevi șartların bakım ihtiyacını gerektiği șekilde verme imkan ve fırsatı vermediği durumda yine Almanya yașlı bakım sisteminin öngördüğü ve dinimizin bir –iși- hizmeti gerektiği yapamama „iși ehline vermek“ rüknü gereği bakımevinde profesyonel yașlı bakım hizmeti alma yoluna gitmektedirler.

Aileler genelde yașlı bakım evlerinde bakım hizmeti gören yakınlarına gereken ilgiyi göstemekte, onları düzenli șekilde ziyaret etmekte, onların sağlık durumları ve verilen bakım hizmeti ile yakından ilgilenmektedirler. Kıscası Almanya´da yașlı bakımevleri sadece kimsesi olmayanların bakım hizmeti gördükleri merkezler değildir.

Çogunluğu olmasada, yașlı bakım evlerinde profesyonel bakım hizmeti gören –Müslüman- yașlıların bir bölümünün yakını, kimsesi yoktur. Bu durumlarda topluma, bakım hizmeti veren yașlı bakım evine, varsa bu yașlıların kanuni vasilerine, kimsesiz yașlılarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük görevler düșmektedir.

İcerisinde bulunduğumuz bașı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluș olan oruç ayı Ramazan ve akabinde kutlayacağımız Ramazan bayramı yașlı bakımevlerinde bakım hizmeti gören, kimsesi olan veya olmayan yașlılarımızin hepsi için daha çok hatırlanmayı ve ziyaret edimeyi bekledikleri kutsal müstesna günlerdir.

Bilhassa bayramlar, sosyal dayanıșma, karșılıklı sevgi ve saygının hakim olduğu, toplumun tüm fertlerini bir araya getiren, dargınlıkları sona erdirip barıștıran, birlik beraberlik ve kardeșliğimizi pekiștiren, gurbet elde Müslümanlar olarak kriz, savaș ve terörden bunaldığımız bu günlerde barıș ve kardeslik havasını bayram günlerindede olsa bizlere teneffüs ettiren, küçüklerin büyüklerin ellerini öptüğü, büyüklerin küçükleri hayır duası ve hediyeye garkettiği, kısacası tüm toplumu neșe ve sevinçle kușatan, hakkın rahmetine kavușan yakınlarımızı bize hatırlattırıp kabir ziyareti yaparak, ölmüș yakınlarımıza rahmet ve Fatiha okutan, yokmu kapımızı çalan diyen hasta, mahkum, muhtaç, ve kimsesizleri hatırlattırıp ziyaret ettirerek onlarında hayır dualarını aldıran, ramhmeti bereketi bol kutsal, mübarek ve harikulade günlerdir.

Bu müstesna günlerde yakınları olsun yada olmasın yașlı bakım evlerinde bakım hizmeti gören, Almanya daki varlığımızı borçlu olduğumuz, yașlı büyüklerimizide unutmayarak, onları ziyaret edip, -Ramazan- bayramlarını tebrik edelim, hayır dualarını alalım.

Bu düșünce ve temennilerle tüm okurların ve vatandașlarımızın Ramazan bayramını tebrik ederim.

HÜSEYİN KURT: Yașlı Bakımevinde Göçmenler Danıșmanı, irtibat: E-Mail:hueseyin_kurt@yahoo.de, Tel.: 0177/9762795

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>