Prof. Dr. İskender PALA

Dil kimliktir, insanlar dilleri ile var olur

 

MENDERES SiNGiN (euturkhaber)

Prof. Dr. İskender PALA, MÜSİAD Berlin’in paneline katıldı. Türkolog Zerrin Konyalıoğlu’nun da katıldığı paneli Berlin Büyükelçisi’nin eşi Gamze Karslıoğlu da dinledi. PALA, düzenlenen panelde Türk toplumuna‚ ‘‘Kültür ve dilinizi kaybetmeyin‘‘ mesajını verdi.

BERLİN-Berlin’de düzenlenen ve yoğun ilgiyle beklenen panelin açılışını MÜSİAD Berlin Başkanı Veli Karakaya yaptı. Karakaya selamlama konuşmasında MÜSİAD’ın kuruş amaçlarnı anlattı. Karakaya konuşmasında „ MÜSİAD Kişisel gelişim, Kurumsal gelişim, Sektörel gelişim, Kültürel gelişim, Toplumsal gelişim olmak üzere beş sac ayağı üzerine kuruldur“ dedi. Karakaya, bu hedefleri gerçekleştirmek için Berlin’de ilk kez sektörlere dayalı kurullar kurduklaırnı ve halen 6 sektörde bunu başardıklarını anlattı.

Daha sonra başlyan panel bölümünde Türkolog Zerrin Konyalıoğlu özellikle anadili öğrenimi konusunda ağırlık verdi.  Konyalıoğlu Almanya’nın Türk çocukalarını erken yaşta kreşlere (yuva) almak istemesini desteklemediğini söyledi. Çocukların daha ana karnında anne sesiyle ana dili sıcaklığını almaya başladığını, doğduktan sonra da anne sesini tanıdığını belirten Konyalıoğlu, bu dile öğrenmeden kaybettirecek olan ve ana diline alternatif imkan sunmayan bu politikayı doğru bulmadığını anlattı. Her dilin kendi ruhsal ve düşünsel beceri ve imkanları olduğunu anlatan Konyalıoğlu „Türkçemiz çok eski bir dildir. „Türk tarihine bakarsak çok etnik yapılı, çok kültürlü çok dinli toplumların etkileşiminden söz edebiliriz.  Bu alanda çok uzun derin bir tarihe sahibiz. Bugün Almanya’da ise çok kültürlülük, çeşitlilik henüz yeni yeni tartışılıyor“ dedi.

Prof. Dr. İskender PALA konuşmasına „Dil kimliktir. İnsanlar dilleri ile var olur, dilleri ile yok olur. İnsnaların dilini yok ederseniz o toplumu da yok edersiniz“ diyerek başladı. Pala 19. Yüzyıla gelindiğinde Türk topumunda okuma-yazmasının bilmenin yeterli sayılmaya başladığını anlatan Pala „Yüzde 97 okuma yazma oranı bizleri cahillikten kurtarmış olmayabilir“ dedi. PALA  „Bir yabancı dili öğrenmek için Türkçeyi güzel öğrenin. Bunu yaparken de yabancı dili öğrenmeyi sakın ihmal etmeyin“ görüşünü dile getirdi. Gençlere yönelik de „Eğer en az 3 dili iyi öğrenmiyorsanız gelecek çeyrek yüzyılın ikinci sınıf insnaları olmaya hazır oldun“ dedi. PALA gelecek yılla da çatışma ve uzlaşma alanlarının kültüre kayacağını ileri sürdü. Bilgi çağının da kültür çağı ile aşılarak ekonomik ve sosyal mücalae alanının kültür üzerinden olacağını, kültürü güçlü ve zengin olanların egemen toplumlar olarak kalacaklarını dile getirdi.

Comments are closed.