Racial Profiling

İnsanların görünüşlerine göre polis kontrolünden geçirilmesi durdurulmalı!

‟Almanya Federal Meclisiʼne sunulacak olan, Racial/Ethnic Profiling uygulamasının kaldırılmasını taleb eden dilekçeye 18 Aralıkʼa kadar bir imza ile katılmak mümkün. Konunun önemi hasebiyle dilekçe imzalanıp bu siyasî katılım imkânından istifade edilmelidir.ˮ açıklamasında bulunan İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Oǧuz Üçüncü sözlerine şöyle devam etti:

Oğuz Üçüncü

‟Polis memurlarının, bir kişinin hakkında suç işlediǧine dair herhangi bir şüphe olmaksızın, kişinin sadece dış görünüşüne bakarak kişiyi deǧerlendirip bir kanaate varması, ister istemez Racial/Ethnic Profilingʼe yol açmaktadır. Racial/Ethnic Profiling terimi, insanların, örneǧin cildlerinin rengi gibi sadece dış görünümlerinden yola çıkılarak kontrol edilmelerini ifade etmektedir.

Bu yüzden Eşitlik Uygulama Bürosu (Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.) ve Almanyaʼda Siyahî İnsanların İnisyatifi (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V.) derneklerinin hazırladıǧı dilekçe mutlaka desteklenmelidir. Alman Federal Meclisi’nin bu konuyu gündeme alıp ilgilenmesi için 18 Aralıkʼa kadar 50.000 kişinin dilekçeyi imzalamış olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı herkesi söz konusu dilekçeyi imzalamaya çaǧırıyorum.ˮ

Dilekçeye şu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2012/_11/_07/Petition_37656.nc.html

 

 

Comments are closed.