Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri Eğitim Seminerleri

Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi (Pädagogische Hochschule Heidelberg) bünyesinde faaliyet gösteren Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT), T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu ve Baden Türk Okul Birliği Dernekleri Federasyonu’nun ortak çalışmaları ile 2013 yılı Aralık ayından itibaren Baden bölgesinde görev yapan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenlerine, 14.12.2013 ve 12.04.2014 tarihlerinde “Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri Eğitim Seminerleri” düzenledi.

Son seminer tarihi 05.07.2014. Bu seminerlerde, 122 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni, uzmanların katılımıyla “Göçte, Okul Öncesi ve Okul Sürecinde İki Dilli Yetişmek ve Anadilin Önemi”; “Alman Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi”; “Alman Eğitim Sisteminde Velilerin Yeri” ile “Alman Eğitim Sisteminde Okul – Meslek Okulu Bağlamı” konularında bilgilerini arttırdı.

PH Heidelberg, Keplerstr. 87, 69120 Heidelberg, Salon 222 adresinde, 05.07.2014 günü saat 11:30 – 14:30 arasında yapılacak “Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri Eğitim Seminerleri”nin sonuncusunda ele alınacak “Okul Bitti – Ya Sonra? Meslek Eğitiminin Önemi ve Yapılan Hatalar” başlığıyla düzenlenen “Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi (Ara) Konferansı”nın ardından T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hasan Ünsal’ın da katılacağı bir törenle 122 öğretmene sertifikaları takdim edilecek. Konferansta Pädagogische Hochschule Heidelberg Rektörü Prof. Dr. Anneliese Wellensiek (Heidelberg) “Selamlama Konuşması” yapıyor.

Eğitimbilimci ve Medya Pedagogu Betül Özdemir “Öğrenciler İçin Sosyal Medya Ağlarının Tehlikeleri” üzerinde duruyor. Pedagog ve Meslek Eğitimi Uzmanı Kaan Öztürk (Mannheim) ile Lojistik Uzmanı Erhan Sönmez (Heidelberg) “Okul Bitti – Ya Sonra? Meslek Eğitiminin Önemi ve Yapılan Hatalar” konusunu ele alıyor. Ayrıca, “Türkiye Gözüyle Alman Eğitim Sistemine Bakış” başlığında Pädagogische Hochschule Heidelberg’te Eğitim Alan ve Türkiye’den Gelen ERASMUS Öğrencileri (Heidelberg) değerlendirmelerde bulunuyor…

Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi | Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik – Hei-MaT 2004 yılında, Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi bünyesinde “Interkulturelles Kompetenzzentrum” olarak kuruldu. Hei-MaT adını Aralık 2011′de aldı. Hei-MaT, göç ülkesi olan Almanya’da göçmenlerin içinde bulundukları yaşam ve eğitim şartlarına yönelik bilimsel çalışmalar yapıyor ve eğitsel faaliyetler düzenliyor.

Üniversitede, değişik öğretmenlik branşlarında okuyan öğrenciler, ileride “göçmen öğrencilerle en iyi nasıl ve verimli çalışabilirler” konusunda yoğunlaşıyor. Alman okullarında çalışan öğretmenlere, değişik başlıklarda ve konularda, eğitim seminerleri sunuyor. Bunların başında, “iki dillilik” ve “göçmen velilerle en iyi ve verimli şekilde nasıl çalışabilirim?” konuları geliyor.

Göçmen velilere rehberlik ve danışmanlık yapılmasıyla ilgili Veli Akademisi vb. programlar hazırlıyor. Göç toplumunda din ve dinin göçmenlerdeki yeri ile önemi üzerinde duruyor. Göçmen ailelerle beraber çalışan sosyal danışmanları, göçmenlerin sosyo-kültürel ve inançsal hassasiyetlerini dikkate almak için eğitiyor. Göç toplumunda, uygulanan kültürlerarası ve dinlerarası eğitim modelleri ile eğitim programlarını araştırıyor. Okulda kültürler/dinler-aşırı ve arası öğrenme modellerini, dinbilimi araştırmalarının dinler-arası/aşırı öğrenime katkısını, çok kültürlü ve çok inançlı ders müfredatlarını irdeliyor.

Comments are closed.