Türkler ve Türkçe’nin kökeni Köln’de mercek altında..!

‘Türk dünyası İstanbul lehçesi etrafında tek dile doğru gidiyor’

‘Milliyet kan değil, gönül meselesi’

Türklerin ve Türkçe’nin kökeni Köln Üniversitesi’nde düzenlenen konferansla mercek altına alındı. Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği’nin (Türk ÜniD) düzenlediği konferansta sunum yapan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Osman Karatay çarpıcı tespitler yaptı.

Orta Asya ve Uzak Doğu’da sahada ve çok sayıda dil üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Doç. Dr. Osman Karatay, topladığı verilerin iddia edildiği gibi Türklerin ata yurdunun uzak doğu, yani Moğolistan civarı değil, Ukrayna ve Tataristan’ın doğusu, Hazar Denizi’nin kuzey ve doğusu olduğunu ortaya koyduğunu anlattı. Batılıların kendi tarihlerini “medeniyet tarihi” şeklinde yazarken, Türk tarihin “savaşlar tarihi” şeklinde yazmasını, Türkleri yerleşik hayata geçememiş bir toplum olarak tanıtmalarını eleştiren Karatay, “Oysa Türklerin alfabesi olan bir toplum. Kazakistan’da M.Ö. 2000 yıllarından kalma, Anadolu’daki Hitit kalıntılarından çok daha gelişmiş şehir kalıntıları bulundu”dedi.

Türkçe ile Macarca’nın çok sayıda temel kelimeyi paylaştığını kaydeden Karatay, “Finceyi çalıştık, Türkçe ile Fince Macarca’dan daha yakın. Türkler, Sümerler ve Macarlar ortak ataları Sabarlar’dan geliyor” dedi. Atatürk’ün harf devriminde neden Göktürk alfabesini getirmediğinin sorulması üzerine Karatay, “Batı dünyası ile bütünleşme latin alfabesinin sebeplerinden biri. Ancak eğer yeterli edebiyatı olsaydı inanıyorum ki Atatürk Göktürk alfabesini tercih ederdi” dedi. Hz. İbrahim’in Türk olduğu yönündeki teorilerin sorulması üzerine Karatay, bunu söylemenin zor olduğunu kaydederek “Milliyet kan değil, gönül meselesidir” dedi.

Türk dünyası için ortak Türkçe çalışmaları sorular Karatay, bilim adamlarının bu konuda çalışmalar yaptığını, ancak esas olanın doğal akış olduğunu söyleyerek, “Türk dizilerinin de etkisiyle İstanbul lehçesi etrafında ortak dile ve çift dilliliğe doğru gidiliyor” dedi. Türklerin Avrupa’ya etkilerini de anlatan Karatay, “İskandinavya’daki tanrı Odin bir savaşçıdır ve sonradan tanrılaştırılmıştır. Onun Türkland’dan İskandinavya’ya göçtüğü anlatılır. Öte yandan İngilizlerin ünlü kralı Arthur, Yazığ Türklerinin Roma imparatoruna vermek zorunda kaldıkları 8 bin askerin İngiltere’ye gönderilen 5’inin komutanıdır. İngilizce’de, Anglo Sakson dillerine, Almanca’ya hiç benzemeyen Big, Body, Eleven gibi kelimeler vardır. Bu kelimeler Türkçe veMacarca’ya benzer” dedi. Güneş Dil Torisi sorular Karatay, “Türkçe için değil ama, bu teori, Evrim Teorisi’nin tam tersine tüm dillerin bir dilden, ilk insanların dilinden geldiğini yönünde ıspatlanmıştır” dedi.  İskender GÜNGÖR-KÖLN

Comments are closed.