Uluslararası Af Örgütü: Yunanistan’ın göçmenleri ve sığınmacıları korumadaki başarısızlığı, insani krize yol açtı

Uluslararası Af Örgütü, “Yunanistan: Mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için yolun sonu” başlıklı araştırmasında Orta Doğu, Asya ve Afrika’dan her yıl onbinlerce kişinin Türkiye deniz yolu üzerinde Yunanistan’a ve daha genel bir ifade ile Avrupa Birliği’ne daha iyi bir yaşam umudu ile geldiğini ancak pek azının hayal ettiği yaşama kavuştuğunu açıkladı.

 

Yunanistan’ın göçmenlerin ve sığınmacıların hakları korumadaki başarısızlığının insani bir krize yol açtığını belirten Uluslararası Af Örgütü, ekonomik kriz ve artan yabancı düşmanı tutum nedeni ile Yunanistan’ın binlerce sığınmacı ve göçmenler için güvenlik ve barınak sağlama olmak üzere temel gereksinimleri dahi karşılayamadığını belirtti. Yunanistan’ın yükünün ağır olduğunu ifade eden Af Örgütü, bu durumun yine de sığınma arayan kişilerin sığınma taleplerinin kayıt edilmesinde yaşanan engeller için bir bahane oluşturamayacağını ifade etti. Attika Yabancılar Polis Müdürlüğü’nde bir hafta içerisinde bir günde yalnızca 20 kişinin sığınma başvurusu için kayıt yaptırdığını, polis müdürlüğünün bulunduğu sokak boyunca uzun bir kuyruk olduğunu belirten Af Örgütü, pekçok sığınma arayan kişinin ve yasadışı göçmennin uluslararası standartlara aykırı şartlarda kamplarda yaşadığını belirtti.

Irk temelli saldırıların 2012 yılında artış gösterdiğini belirten Af Örgütü, göçmenlerin, topluluk merkezlerinin, dükkanların ve camilerin bu saldırıların hedefi olduğunu ifade etti. Af Örgütü, Yunan makamlarının ırk temelli saldırı ve şiddet olaylarını açık bir ifade ile kınaması gerektiğini, bununla birlikte Yunan makamlarının bu saldırıları araştırması ve kovuşturması gerektiğini belirtti.

Mr.Nils Muiznieks

AK İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks: 

“İnsan hakları savunucuları tehdit altında!”

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de göçmenlerin haklarını savunan kişilere yönelik kısıtlamaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Dün yayınladığı açıklamasında Muiznieks, göçmenler ve Avrupa’da artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konularında çalışan insan hakları savunucularını yıldırmak amacı ile hakaret, tehdit, sözlü ve fiziksel saldırı, idari yaptırımlar ve yargısal tacizde bulunulduğunu söyledi. Artan yabancı düşmanlığının ve göçmen karşıtı söylemin pekçok Avrupa ülkesinde göçmenlerin insan haklarını savunan ve bu alanda çalışan kişilerin çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyleyen Muiznieks, Yunanistan’daki durumun özellikle endişe verici olduğunu belirtti. Yunanistan’da göçmenlerin milletvekilleri dahil aşırı sağcı Altın Şafak’ın şiddet saldırılarının hedefi olduğunu belirten Muiznieks, göçmenlerin haklarını savunan insan hakları savunucularının da tehdit altında olduğunu, Atina’da sığınmacı statüsüne başvuruda ve diğer yasal prosedürlerde göçmenlere yardım eden pekçok avukatın tehdit edildiğini ve fiziksel saldırıya uğradığını belirtti.

WITTEN/euturkhaber.com

Comments are closed.