Şener Mengene / Uzay Kuvvetleri Komutanlığı

YENİ BİR KÜRESEL REKABET ALANI GELİŞİYOR!..

DÜNYA savaş stratejileri yeni bir boyut kazanıyor. Hibrit savaş teknolojileri yeni uygulama alanlarına yayılmaktadır. ABD, Rusya, Çin ve Fransa arasındaki rekabet farklı bir alanda kendini gösteriyor.

Şener MENGENE / Stratejist-Araştırmacı-Yazar Strateji Derneği Genel Başkanı

Uzay Kuvvetlerini Komutanlığını ilk olarak ABD ve Fransa kurarak yeni savaş konseptinde geçiş yaptı. Uzay da yaşanan bu önemli gelişme yeni rekabet ve çatışma alanlarına yansıya bilir.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte yeni nesil uydular, hava savunma ve taarruz sistemleri, yapay zeka, bilişim, İHA, SİHA, robotik savaş otomasyonlar büyük bir gelişme göstermeye devam ediyor.

ABD, Rusya, Çin arasındaki küresel güç rekabetine Fransa da Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurarak katılmış oldu. Bu gelişmeler savaş konseptinde yeni düzenlemelere gereksinim olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir.

Türkiye Savunma sayinde yerli üretime ağırlık vererek özellikle İHA ve SİHA’lar konusunda önemli mesafe kat etti. İnsansız savaş araçları, yapay zekâ, 3D yazıcılar, yerli uydu ve yerli yazılım çalışmaları da sürekli gelişme göstermekle birlikte daha ileri seviyeye çıkarılmalıdır.

Bu çalışmaları korumak ve sağlıklı olarak devam etmesini sağlamak için bilim istihbaratı ve güvenliği teşkilatı oluşturulmalıdır.

TAİ/TUSAŞ-TSK-THK-THY-MSB-MGK-TÜBİTAK, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve diğer ilgili özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşları bu yeni rekabet alanı ile ilgili olarak stratejik çalışmaları geliştirmelidir.

Bir çok ülke bu alanda zaruri olarak düzenlemeye gidecektir. Yaptığım araştırmada Türk Kamuoyunun bu konu da yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı ve çok geriden geldiği görülmektedir.

İç siyasi tartışmalar ve suriye meselesi Türkiyenin bütün enerjisini almakta ve dikkatini yeni gelişme alanlarına yoğunlaştırmasına engel olmaktadır.

Ülke kamuoyunun daha vizyoner bir bakış açısıyla dünya gündemi ve arka planına yoğunlaşmalıdır. Devlet politikası oluşturulmalı, (siyasi, askeri, ekonomik, stratejik) olmak üzere kamu, özerk ve özel sektör konsersiyumu ile uzay ve teknoloji bilinci yüksek hibrit bir ekip oluşturulmalıdır.

Ulusal bağımsızlığımızı teminat altına almak ve gelecek bölge ve dünya yönetiminde söz sahibi olmak için mâzi, hâl, istiklal ve istikbal dengesini kurmak, devlet ebed müddet ilkesini korumak zorundayız.

Durumu özetleyen en güzel ifade ile sözlerimi noktalıyorum. Bu veciz ifadeyi ferd, millet, devlet ve medeniyet olarak iyi anlayıp tefekkür edelim.

“İstiklâl köklerdedir, İstikbâl göklerdedir”

Şener Mengene

Stratejist/Araştırmacı-Yazar Strateji Enstitüsü Genel Müdürü

…..

Deprem Afet ve Acil Durum Hazırlıkları

Deprem riski yüksek bir coğrafya da yaşamaktayız. En son Yaşadığımız Silivri 5.8 şiddetindeki depremi son bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Yaşadığımız bunca acı tecrübeye rağmen deprem, afet ve acil durumlara yeterli seviyede hazır değiliz. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) raporunu dikkate almak zorundayız.

Şener Mengene
Stratejist-Araştırmacı-Yazar
Strateji Derneği Genel Başkanı

Öncelikle, kamu kurumları ve özel sektör olarak alınacak tedbirler, toplumsal eğitim, yerleşim yerlerinin seçimi ve inşaat kalitesini gözden geçirmeliyiz. Kurumlar arası işbirliği yapılmalı, gönüllü kuruluşlar organize edilerek mahalli ekipler oluşturulmalı.

Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği gibi eğitim ve tatbikatlar olmak üzere, doğal afet ve acil durum, ilkyardım, sivil savunma, yangın, sel, heyelan ve trafik kazalarına müdahale eğitimi ilköğretimden itibaren öğretilmelidir.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmeli ve 1999 7.4 ve 7.2 depremlerini görmüş olan binalar yıllara göre yaş durumuna göre yapı stoğu planlaması yapılarak olası bir depremde yıkılma riskini göz önüne alarak kademeli olarak yıkılmalıdır.

Bununla birlikte, diğer afet ve acil durum olaylarıda büyük risk oluşturmaktadır. dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekolojik değişimler, küresel ısınma ve mevsimsel iklim değişikliklerin dolayı ülkemizde sel, heyelan, toprak kayması, yıldırım, hortum ve çığ gibi olaylar ile yangın ve su baskını gibi afet ve acil durumlarda artışlar gözlemlenmektedir. Trafikte sürekli kaza olan kör noktalar tesbit edilmeli ve kalıcı çözüm üretilmelidir.

EM-DAT verilerine göre, tüm dünyada doğal afetler ve acil durumlar 1980 öncesine göre üç kat artış göstermektedir. Ülkemiz, tektonik kuşakta yer aldığından deprem kaçınılmaz afet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Afet ve acil durum riskinin fazlası olması nedeniyle kısa, orta ve uzun vadeli afet planlaması yerel, bölgesel ve ulusal olarak yapılmalıdır.

Toplumsal afet bilincini artırmak için yazılı, görsel, radyo ve sosyal medya ile yerel, bölgesel ve ulusal medya da eğitici programlar ve kamu spotu gibi iletişim, video, resim gibi bilgilendirici reklam ve tanıtım programları yapılmalıdır.

Afet ve acil durum mevzuatında kamu, özel ve özerk kurumlar ile gönüllü teşekküllerin işbirliği artırılmalıdır. Yangınlar, can ve mal kaybına sebep olmakta ve özellikle sanayi tesislerinde yaşanan olaylar ülke ekonomisini ciddi olarak olumsuz etkilemektedir.

İnşaat teknolojilerinde meydana gelen değişimler ve akıllı şehircilik projelerini uygulama ve entegrasyonu proje onay aşaması ve öncesinde zemin etütleri büyük önem kazanmaktadır. Bölgesel ve mevsimsel olarak risk içeren olaylar ve nedenleri belirlenmeli ve çözümler üretilmelidir.

Dere yatakları kesinlikle yerleşime kapatılmalıdır. Bu konuda ilçe ve il ve büyükşehir belediyeleri, ilçe ve il özel idareleri ve kaymakamlık, üniversiteler ve valiliklere ve ilgili bakanlık ve merkezi kurumlara önemli görevler düşmektedir. BM afet riskleri azaltılması Sendai konferansı 2015-2030 kararlarında ülkemizin de imzası var.

Bu kararlarda devlet ve yerel yönetimlerin STK’ları bu konu da destekleyeceği kararı var. Bu konu da STK’lar daha fazla desteklenmelidir. Acil Durum ve afetler ile ilgili kurumlar arasında işbirliği geliştirilmeli. Acil Durum numarası tek numara uygulaması ülke genelinde uygulamaya geçirilmelidir.

Afad, itfaiye, umke, hızır acil, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gaz, elektik ve zehir danışma gibi kurumlar ortak santralden yönlendirilmelidir.

Tarih tekerrürden ibaret değildir. Hatalar tekerrürden ibarettir. Bir örnek vermek gerekirse, özellikle her yağmurda karadenizde bir ilçe yada köyde sel veya heyelan yaşanmaktadır. Bunu kader olmaktan çıkarmak için kalıcı çözümleri uygulamaya geçmek mecburiyetindeyiz.

Ülkemizin şartları göz önüne alarak yeni bir ulusal afet planı hazırlanmalı ve afet gelmeden önce uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Tedbirlerin hayata geçirilmesi için öncelike farkındalık oluşturmak ve kamuoyunu hazırlamak gerekiyor.

Gelecek yazılarımızda afet ve acil durumlar ile ilgili dataylı araştırmalarımız ve önerilerimiz olacaktır.

Şener Mengene

Yangın ve Güvenlik Uzmanı Araştırmacı/Yazar

……
Bir Başarı Öyküsü
‘AYTEKİN KARABACAK’

İlk görevime 1977 yılında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak başladım. 1983 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 4.derece şef kadrosuna atandım.

1992 yılında kendi isteğimle öğretmenliğe geçtim. Sırasıyla Erzurum Akşam ortaokulu, Dadaş İlköğretim Okulu 70.Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda 1994 yılına kadar Türkçe öğretmeni olarak görev yaptım.
1994 yılında Erzurum 70.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdür Başyardımcılığına atandım.
Bu okulda Sosyal Kültürel çalışmalarına ağırlık vererek 2003-2004 eğitim öğretim yılında Antalya’da yapılan Türkiye Halk Oyunlarındaki yarışmalarda Türkiye birinciliğini aldım.
2010 Yılında Erzurum Alparslan İlköğretim okulu Müdür Başyardımcılığına atandım. 2012 yılı sonunda Haşim İşcan Ortaokulu Müdürlüğüne atandım.
2015 Yılında Erzurum Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak görevlendirildim.
2016 yılı Temmuz ayında kendi isteğimle Haşim İşcan Ortaokulu Müdürlüğüne geri döndüm. Bulunduğum okulda Eğitime Ağırlık vererek TEOG sınavlarında okulumu mümkün olduğu kadar üst sıralara taşıdım.
Sportif çalışmalara ağırlık vererek Atıcılık (Tabanca) İl birinciliği, Bocce Yıldız kızlar ve yıldız erkekler İl birinciliği, Futbolda(Yıldızlar)İl ikinciliği ve il birinciliği, Dart branşında il birinciliği elde ettik. Büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Stratejik Denklem
DÜNYA, birinci ve ikinci dünya savaşı öncesindeki gibi yeni ekonomik ve askeri dengeler ve denklemler olumuşumuna doğru hızla yol almaktadır. BRICS Zirvesi bu bakımdan oldukça onemlidir.
Şener Mengene
Stratejist-Araştırmacı-Yazar
Strateji Derneği Genel Başkanı

BM, NATO, AB, IIT, BRICS, ŞIÖ, ASEAN, D-8, G-8, G-20, KEI, ISEDAK, NAFTA, LAFTA, OPEC, IMF, DB, EIT, AGIT, OPEC, OECD, CICA, MIKTA, KIK, AIB, AID, AFB, ADÖ, AL, AIGK, APEC, EUROCONTROL, AK, TRACECA, EPPO, CBSS, ECOWAS, UCLG, MERCOSUR, UNASUR, DTÖ, TÜRKSOY gibi uluslararası kuruluşlarda büyük rekabet ve değişimler kaçınılmazdır.
BRICS Zirvesi 25-27 Temmuz’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nde gerçekleşti. Başkan Erdoğan da küresel ekonomi, ticaret, yatırım ve finansal iş birliği konularının ele alındığı zirveye “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı” sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi’nin, Türkiye’nin ekonomik çeşitliliğini artırması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerini derinleştirmesi için yeni bir alternatif olabilir.
Çok sayıda devlet lideri ve iş dünyası temsilcilerinin hazır bulunduğu BRICS Zirvesi, Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden sonraki yeni dönemde, NATO Zirvesi’nin ardından katıldığı ikinci uluslararası toplantı oldu.
Bu yıl 10′uncusu gerçekleşen zirve, “Afrika’da BRICS: 4. Sanayi Devrimi’nde kapsayıcı büyüme ve refah paylaşımı için iş birliği” temasıyla toplanarak yeni bir güç merkezi olma yolunda önemli bir adım atıldı.
Dünya ekonomik ve siyasi güç dengelerinin Batı tekelinden çıkarak, Çin ve Hindistan gibi hem nüfus gücünü elinde tutan hem de ekonomik ve küresel anlamda söz sahibi olmaya çalışan ülkelere kaydığı görülmektedir.
Bu süreçte BRICS, 2025 vizyonu kapsamında “yeni bir finansal sistem” oluşturarak, üyelerinin birbirini daha fazla desteklemesini sağlayacak bir kurum haline geldi. Teşkilat, Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşların muadili finansal yapılar oluşturmayı planlayan ve bunu başaran bir birlik oldu.
BRICS’in IMF ve Dünya Bankası’na alternatif olarak görülmesinin birliği küresel kriz dönemlerinde çok önemli bir konuma getirdiği gibi, gelişmekte olan ülkeler için BRICS bir çekim merkezi oluşturmaktadır.
BRICS üyesi olmamasına rağmen liderler zirvesine Türkiye özel olarak davet edildi. Güçlü ve etkin ekonomik yapısıyla nüfuz alanını artıran BRICS birliğinin daveti, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleriyle bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulundu. Başkan Erdoğan’ın temaslarında, ekonomik iş birliklerinin yanı sıra her türlü terörle mücadele konularının da gündeme geldi. Türkiye gibi “Dünya 5′ten büyüktür” tezini ortaya koyan ve ülkeler arası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasını savunan bir ülkenin BRICS ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi kaçınılmazdır.
2030′da BRICS ülkelerinin ekonomik gücünün Batılı ülkelerin toplam ekonomik gücünü geçeceği tezini göz önüne alırsak, yükselen bir güç olarak Türkiye de bu sürece katılarak ekonomik çeşitliliğini artırma imkanı ve küresel güç olma yönünde büyük bir kazanım elde edebilir.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 40′tan, küresel ekonominin ise yüzde 20′den fazlasını oluşturuyor. Dünya ticaretinde yüzde 17′lik paya sahip BRICS ülkeleri, dünyada sanayi ürünlerinin üçe birini, tarım ürünlerinin ise yarısını üretiyor.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın geçen yıl dünya ile toplam dış ticaret hacmi 5,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin ise BRICS ülkeleriyle arasındaki toplam ticaret hacmi geçen yıl 60,7 milyar dolar oldu.
Türkiye’nin bu dönemde söz konusu 5 ülkeye toplam ihracatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu ülkelerden ithalat 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Küresel güç dengelerinin Atlantikten, Pasife doğru kaymaya devam ettiği görülmektedir.
Trump ile ABD dış politikada daha şahin politikalar izlemeye ve pervasız bir tutum takınmaya devam etmektedir. ABD-Kuzey Kore gerilimini yeni gerilimler izlemektedir.
ABD-Avrupa arasında daha önce hiç görülmediği ölçüde en derin görüş ayrılığı yaşanmaktadır. ABD-Iran ilişkileri yeni yaptırımlar ve askeri bir müdahale ile sonuçlanabilir.
ABD-Çin arasında büyük bir ekonomik rekabet yaşanıyor. Türkiye-ABD arasında soğuk rüzgârlar esmeye devam ediyor.
Rahip Brunson krizi sonrasında Trump ve Pence tarafından yapılan haddini aşan açıklamalarla iki ülke ilişkileri daha da gerildi. Yaşanan bütün bu gerilimler ile kürsel güç dengeleri yön değiştirmekte ve yeni bir “Stratejik Denklemin” oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Şener Mengene Stratejist-Araştırmacı-Yazar Strateji Derneği Genel Başkanı

Şener Mengene /
Yeni Dönem; Devlet teşkilatında yeniden yapılanma ..!

SEÇİM bitti ama asıl iş yeni başlıyor. 24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni bir döneme girdik. Devlet Teşkilatında yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Dünya da yaşanan gelişmelere paralel olarak böyle bir yapılanma gereklilik halini aldı.


Şener Mengene
Stratejist-Araştırmacı-Yazar
Strateji Derneği Genel Başkanı

Dünya endüstri 4.0′ı yaşıyor. Hibrit savaşı yaşıyor. Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler yeni devlet yapılanmalarını ve yeni stratejileri zorunlu kılıyor.
Türkiye yeni bir döneme giriyor. Ortadoğu yeni bir döneme giriyor. Dünya yeni bir döneme gidiyor ve büyük bir rekabete sahne oluyor. Küresel rekabet büyüyor Küresel rekabetin en yoğun ve en etkili olduğu kritik bir zaman dilimindeyiz.
Global Dünya da Jeostratejik, Jeopolitik ve Jeoenerjik konjonktürel, Küresel, Uluslararası, Kıtasal, Bölgesel, Bölgesel, Ulusal ve Yerel dalgalanmalara ve krizlere hazır olmalıyız.
Bu nedenle daha iyi, daha güçlü ve daha büyük olacak ve bunu sürekli kılacak bir değişim ve gelişim stratejisini kalıcı kılmak zorundayız.
Girişimcilik, Ar-Ge, Ür-Ge, Te-Ge, Inovasyon, Stratejik Araştırma, Stratejik Pazarlama, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Stratejik Iletişim, Stratejik Marka Yönetimi, Stratejik Istihbarat, Stratejik Inovasyon, Dijital Strateji- Veri Madenciliği, Kurumsal Itibar Yönetimi, Kriz Yönetimi, Yapay Zeka, 3D Yazılımlar ve Stratejik Eylem Planı” kamu, özel sektör ve özerk kurumlar için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
Çok hızlı değişimler yaşanıyor Çok hızlı değişimlere şahitlik ediyoruz. Tarihte eşi benzeri görülmemiş derecede bir bilgi bombardumanına tutuluyoruz ve hazırlıklı olmazsak ağır bedeller ödemek durumunda kalacağımız gerçeğini gözardı etmeyelim ve acil eylem planımızı kısa, orta ve uzun vadeli olarak hazırlayıp uygulamaya geçirmeliyiz.
Gelişmelere ayak uydurmalıyız Küresel krizlere, gelişmelere ve yeniliklere hazırlık yapmak ve adapte olmak, Strateji, İş Modeli ve Kurumsal İnovasyon alanında mevcut yada planladığınız işinizde sizlere artı değer ve objektif bir bakış açısı kazandıracaktır.
Üretimi, ihracati ve istihdamı artıracak yeni yol ve yöntemleri araştırmak ve uygulamak zorundayız. Yüksek Teknoloji üretmek ve ihraç etmeliyiz. Stratejik teknolojilere ağırlık vermeliyiz Stratejik Teknolojilerde Ar-Ge, Ür-Ge, Te-Ge ve Ticareleşme, kurumların devamı için hayati bir gerekliliktir.
Bu konuda yapılan çalışmalar istenilen seviyenin çok gerisinde kalmaktadır. Üniversite-Iş Dünyası, Teknopark, Kuluçka Merkezi, Kamu, Özel ve Özerk Kurumlar olarak bu birlikteliklere daha fazla destek ve imkân sunmak zorundayız. Önemli aşama katedilmesine rağmen beklentileri karşılama noktasına gelinememiştir.
Işbirliği ve güçbirliği yapılmaıyız Kamu, Iş Dünyası ve Üniversiteler küresel gelişmeleri algılamakta zorlanmakta ve rebaket avantajını yitirmektedir. Jeostratejik ve jeopolitik planlar hazırlamak ve uygulamak zorundayız. Bu anlamda çok ciddi adımlar atılmalıdır.
Bu konu ile ilgili daha önceki uyarılarımız kısmende olsa etkili oldu ama istikrarlı bir şekilde devam etmelidir. Hoşgörü ve uzlaşı ikliminde yeni bir başlangıç yapmalıyız. Her alanda bireysel çabalar kurumsal hamlelere dönüştürülerek kararlı bir şekilde sürdürülmelidir.

Şener Mengene /  Küresel Stratejik Rekabet..!
KÜRESEL rekabetin en yoğun ve en etkili olduğu kritik bir zaman dilimindeyiz. Global Dünya da Jeostratejik, Jeopolitik ve Jeoenerjik konjonktürel, Küresel, Uluslararası, Kıtasal, Bölgesel, Bölgesel, Ulusal ve Yerel dalgalanmalara ve krizlere hazır olmalıyız.

Şener Mengene Stratejist-Araştırmacı-Yazar Strateji Derneği Genel Başkanı
Bu

nedenle daha iyi, daha güçlü ve daha büyük olacak ve bunu sürekli kılacak bir değişim ve gelişim stratejisini kalıcı kılmak zorundayız.
Girişimcilik, Ar-Ge, Ür-Ge, Te-Ge, Inovasyon, Stratejik Araştırma, Stratejik Pazarlama, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Stratejik Iletişim, Stratejik Marka Yönetimi, Stratejik Istihbarat, Stratejik Inovasyon, Dijital Strateji- Veri Madenciliği, Kurumsal Itibar Yönetimi, Kriz Yönetimi, Yapay Zeka, 3D Yazılımlar ve Stratejik Eylem Planı” kamu, özel sektör ve özerk kurumlar için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Çok hızlı değişimlere şahitlik ediyoruz.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş derecede bir bilgi bombardumanına tutuluyoruz ve hazırlıklı olmazsak ağır bedeller ödemek durumunda kalacağımız gerçeğini gözardı etmeyelim ve acil eylem planımızı kısa, orta ve uzun vadeli olarak hazırlayıp uygulamaya geçirmeliyiz.
Küresel krizlere, gelişmelere ve yeniliklere hazırlık yapmak ve adapte olmak, Strateji, İş Modeli ve Kurumsal İnovasyon alanında mevcut yada planladığınız işinizde sizlere artı değer ve objektif bir bakış açısı kazandıracaktır.
Üretimi, ihracati ve istihdamı artıracak yeni yol ve yöntemleri araştırmak ve uygulamak zorundayız. Yüksek Teknoloji üretmek ve ihraç etmeliyiz. Stratejik Teknolojilerde Ar-Ge, Ür-Ge, Te-Ge ve Ticareleşme, kurumların devamı için hayati bir gerekliliktir.
Bu konuda yapılan çalışmalar istenilen seviyenin çok gerisinde kalmaktadır. Üniversite-Iş Dünyası, Teknopark, Kuluçka Merkezi, Kamu, Özel ve Özerk Kurumlar olarak bu birlikteliklere daha fazla destek ve imkân sunmak zorundayız.
Önemli aşama katedilmesine rağmen beklentileri karşılama noktasına gelinememiştir. Kamu, Iş Dünyası ve Üniversiteler küresel gelişmeleri algılamakta zorlanmakta ve rebaket avantajını yitirmektedir. Jeostratejik ve jeopolitik planlar hazırlamak ve uygulamak zorundayız.
Bu anlamda çok ciddi adımlar atılmalıdır. Bu konu ile ilgili daha önceki uyarılarımız kısmende olsa etkili oldu ama istikrarlı bir şekilde devam etmelidir.
Her alanda bireysel çabalar kurumsal hamlelere dönüştürülerek kararlı bir şekilde sürdürülmelidir.

Şener Mengene /
Oku-Anla-Düşün-Uygula-Sonuçlandır..!
BİRAZ

uzun bir yazı oldu ama fikir vermesi ve önemine binaen beş dakika ayırıp okumaya değer. Okumalıyız Başka Yolu Yok, okumak, araştırmak ve sorgulamak gelişen dünya şartlarında bir ihtiyaç haline gelmesine rağmen, ülkemizde yeterince anlaşılamıştır.


Şener Mengene
Stratejist-Gazeteci-Yazar

Dinimiz bize okumayı emrediyor ama biz okumuyoruz, batılılar ve gelişmiş ülkeler okuyor, öncelikle dini bir emir olarak bizim okumamız gerekmiyormu? Ilim, Irfan ve Hikmet Medeniyeti kurmuş bir ecdadın torunları olarak görevimizi en iyi şekilde yapmak mecburiyetindeyiz.
Okumak için yeni bir anlayışa, kitabı sevmeye ve kitapla barışmaya ihtiyacımız var. Kütüphanelerimiz en işlek alış veriş merkezleri gibi dolmalı. En büyük kütüphaneler neden, Vatikan, Paris, Londra, Newyork, Helsinki, Madrit, Berlin, Moskova, Seul, Honkong ve Tokya’da? Nerede medeniyetlere başkentlik yapmış Istanbul, Ankara, Izmir ve Bursa. Istanbul dünyada en fakir kütüphane ve kitap şehirlerinden, diğer illerimizde de durum farklı değil.
Millet olarak çok okumalıyız, araştırmalıyız, sorgulamalıyız ve bilgi üretmeliyiz. Dizilerden tarih öğrenerek yol alamayız, bu nedenle okuma ve araştırma alışkanlığı kazanmak zorundayız. Dünyada en fazla Japonlar, Almanlar, Fransızlar, Amerikalılar, Ingilizler, Ruslar, Çinliler okuyor ve araştırıyor, gelişmişlik durumları ortada ve dünyada en fazla söz sahibi durumdalar, biz de bu sorunu çözmek zorundayız.
Kütüphanelerimiz ve araştırma merkezlerimizin doluluk oranı kahvehaneleri geçmek zorunda, bu şekilde devam edersek küresel güçlerin sadece pazarı oluruz. Ilköğretimden itibaren okuma alışkanlığı kazandırılmalı ve sürekli bir hale getirilmeli, öğrenme ömürboyu olacak şekilde yeniden dizayn edilmelidir.
Kitap okuma bir zorunluluk ve yaşam tarzına dönüştürülmeli, kitaba olan talebimiz ihtiyaç listemizde ilk onda olmalı, devlet ve millet olarak okuma seferberliği başlatmalıyız.
Istatistisliklere baktım tablo bizim açımızdan hiç iç acıcı değil, Avrupada ve Dünyada en sonlardayız bu bizim için yeterli bir istatistik. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Okuma sadece kitap olarak algılanmamalı, bilimsel makale, dergi, gazete olarak bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
Yeniden güçlü bir ülke olmak istiyorsak ve hala bir medeniyet iddiamız varsa yediden yetmişe okuma seferberliği yapmak zorundayız. Millet olarak çok okumalıyız, araştırmalıyız, sorgulamalıyız ve bilgi üretmeliyiz.
Dizilerden tarih öğrenerek yol alamayız, bu nedenle okuma ve araştırma alışkanlığı kazanmak zorundayız. Kütüphanelerimiz ve araştırma merkezlerimizin doluluk oranı kahvehaneleri geçmek zorunda, bu şekilde küresel güçlerin pazarı oluruz.
Ilkokuldan itibaren okuma alışkanlığı kazandırılmalı ve sürekli bir hale getirilmeli, öğrenme ömürboyu olacak şekilde yeniden dizayn edilmelidir. Kitap okuma bir zorunluluk ve yaşam tarzına dönüştürülmeli, kitaba olan talebimiz ihtiyaç listemizde ilk onda olmalı, devlet ve millet olarak okuma seferberliği başlatmalıyız.
Millet olarak bu zor günleri kolaylıkla atlatmak devlet, millet ve medeniyet mefkûresi için daha çok okumak, daha çok araştırmak, daha çok anlamaya ve daha çok sevgiye ve hoşgörüye ihtiyacımız var.
Dinimiz okumayı emrediyor. Medeniyetimiz okumayı emrediyor ama malesef batı okuyor, bizde onları izliyoruz. Oku ile başlayan bir dinin mensubuyuz ama okumuyoruz, sadece kitabı değil, kendimizi ve kâinatıda okumuyoruz.
Kitaba ve okumaya değer vermeyen bir millet kalıcı olamaz ve medeniyet oluşturamaz. Kitabı sevdirmek eğitimcilerin ve ailelerin en büyük görevidir. Sadece sınav için değil, hayat içinde kitaba ihtiyaç var.
Kitap okuma alışkanlığını yeni nesillere kazandırmak mecburiyetindeyiz. Küresel güçlerin pazarı ve oyun tahtası olmaktan öteye geçemez. Devir uyanmak vakti. Devir Dirilmak vakti. Devir şahlanmak vakti.
Peki neyi nasıl okuyacağız? Bu da ayrıca ciddi bir sorun, doğru kaynakları nasıl temin edeceğiz, ve hangi yöntemle okutacağız. Kategorik olarak ilköğretimden itibaren tavsiyelerimiz olacak sonraki yazılarımızda. Önce kendimizi okuyalım. Insan ne için okur? Okumak içinmi? Anlamak içinmi?
Gelin anlayarak okuyalım, yaşayarak anlatalım. Okuyup anlayalım, yaşayarak anlatalım, düşünelim, uygulayalım ve sonuçlandıralım..!

Şener Mengene:

Stratejist-Gazeteci-Yazar Strateji Derneği Genel Başkanı
……………….

Stratejik Liderlik
Strateji ve Liderlik gibi çok önemli iki anahtar kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan ve sinerji ile ifade edilen stratejik liderlik kavramı; farklı bakış ve öngörü sahibi liderin doğru zamanda, doğru ekip ile üstün cesaretle kimsenin yapamadığını yaparak, doğru hamle ile hedefe ulaşmasıdır.

Şener Mengene
Araştırmacı-Yazar-Stratejist
Strateji;

en genel tabiri ile, “belirlenen hedeflere ulaşmak için tutulan yol… bir diğer anlamda ise; orduların, savaş esnasında savaşın, zaferle sonuçlandırılması için önceden belirlenen hareketleri, operasyonları ve savaşı yönetme sanatıdır.” Kelimenin temeline bakarsak; Yunanca “stratos” (ordu) ve “ago” (yön vermek) kelimelerinin birleşmesinden gelir… bazı kaynaklara göre de Latince “stratum” (yol, çizgi) kelimesinden geldiğini görürüz.
O halde stratejinin bir savaş sanatı olduğunu söylemek yanlış olmaz… Nitekim tarihte de pek çok zaferle sonuçlanmış şavaşın, liderleri tarafından doğru bir strateji belirlenip hareket edilerek kazanıldığı görülmüştür… Zamanla askeri stratejinin yanısıra ticari, siyasi, diplomasi gibi yeni ve farklı alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır.
Doğru belirlenip uygulandığında büyük başarılarla sonuçlanan stratejinin, iş hayatında da kullanılması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur… İşletmelerin yegâne amacının, rekabet ortamında ayakta kalmayı sağlamak olduğunu düşünürsek, aslında savaşmaktan pek farkı olmadığını da görürüz… Stratejik davranışların iş hayatına girmesi ile birlikte stratejiyi oluşturacak liderlik kavramı da konuşulmaya başlanmıştır.
Özellikle stratejik lider kavramı oluşmuştur.. Buna göre: Stratejik lider; işletmenin değişim zamanlarını öngören, belirleyen ve yöneten kişidir, diyebiliriz…
Bu tanımdan yola çıkarak stratejik liderliğin, işletmenin içinde bulunduğu duruma göre iç ve dış çevreyi doğru analiz ederek en uygun stratejileri cesurca oluşturmak, doğru zamanda bunları uygulamak, değerlendirmek ve içinde bulunulan ortama uygun liderlik davranışında bulunmaktır, diye tanımlandırırız…
Stratejik Liderliğin özelliklerini kısaca söylemek gerekirse; – vizyon oluşturabilme – belirsizliklere karşı hazırlıklı olma, baş edebilme – durum analizi yapma – cesur kararlar alabilme – esnek olabilme – öngörüye sahip olabilme – değişen şartlara cevap verebilme – karar alma, uygulatma – değişime geçişi kolay sağlayabilme buna uygun kurum kültürü benimsetme, takım ruhu oluşturma… gibi özelliklerdir.
Bu özelliklerle Stratejik Liderlik, tam anlamıyla doğru yer, doğru yöntem, doğru ekip, doğru lider, doğru zaman ve doğru hamle ile uygulandığında sonuç kesinlikle “zafer” olacaktır!.. Şener Mengene Stratejist-Yazar Strateji Enstitüsü Başkanı

….
Yeni Güvenlik Stratejileri
Değişen ve gelişen dünyada küresel güçlerin savaş konseptide büyük  ölçüde değişim gösterdi. Artık direk savaşlar yerine, vekâlet savaşları ile daha az maliyetle proxy örgütler üzerinden bu işlev yerine getiriliyor.

Şener Mengene
Araştırmacı-Yazar-Stratejist
Türkiye

dünyada üzerinde en fazla hesap kitap yapılan ülke olarak terör saldırılarına maruz kalmaktadır.
Bunun tarihi, dini ve etnik nedenleri yanında, iki önemli değişimin arifesinde olmamızın payı büyüktür.
Dünya ikiyüzelli yılda bir büyük değişimler geçirmekte, her yüz yılda da önemli değişimlere sahne olmaktadır. Bu değişimler her yüz yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmektedir. Dünyada yaşanan bilimsel ve teknik gelişmelerle yeni savaş stratejileri ve modelleri gelişmektedir.
Özellikle soğuk sonrasında ortaya yeni savaş modelli çıktı. Bunlar proxy örgütler üzerinden yürütülen asimetrik savaş, vekalet savaşı, biyolojik savaş, siber savaş, ekonomik savaş, nükler savaş, kültürel savaş gibi yeni nesil savaş stratejilerini kapsamaktadır.
Gelinen bu nokta devlet olarak, güvenlik kurumlarımızı, birimlerimizi ve güvenlik stratejilerimizi tepeden tırnağa yenileme zorunluluğunu doğurmuştur.
Türkiye olarak terörle mücadeleyi en uzun süredir yürüten ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu sürede büyük kayıplar yaşadık ve acı tecrübeler edindik ama yeterli değil, artık daha fazlasını yapmalıyız. Dünyada yaşanan olağanüstü gelişmeler terör ve terörle mücadele algısını değiştirmiş, daha fazla gelişimi ve yenilenmeyi gerekli kılmaktadır.
Bu gelişmeler ışığında cephe kavramı genişlemiş ve bütün ülkeyi kapsayacak boyutlara ulaşmıştır.
Bu nedenle cephe gerisinde de farklı saldırılar yaşanmakta, bunlara karşı koyabilmek için sivil unsurlarında eğitilmesi ve  hazırlanması gerekmektedir.
Özellikle, sofistike terör örgütleri tarafından aynı anda farklı saldırılara maruz kaldığımız bu günlerde yeni güvenlik stratejileri geliştirme durumundayız.
Yedek kuvvet olarak, ABD’de uygulanan ulusal muhafız sistemine benzer bir sistem geliştirilebilir.
Bunun yanısıra, güvenlik ve istihbarat alanında ülkemizin ihtiyaçları ve artan terör saldırıları gözönünde bulundurarak son on yıl içerisinde emekli olan güvenilir devlete ve millete sadakatli pilot, subay-astsubay, istihbaratçı, polis, özel harekat ve özel kuvvet mensupları göreve çağrılmalıdır. Bununla ilgili bir KHK ve yasal düzenlemede yapılabilir.
Terörle mücadele tek merkezden koordine edilmeli, bütün terör örgütlerine ve lider kadrolarına yönelik, özel kuvvetler ve özel harekat birlikleri yurtiçi ve yurtdışı nokta operasyonlara ağırlık vermelidir.
Terörle mücadelede yasal mezvuat gözden geçirilmeli, cezalar caydırıcı hale getirilmelidir. Terör suçuna idam cezası verilmeli, yardım ve yataklık yapanların mal varlıklarına el konulmalı ve vatandaşlıktan çıkartılarak sınırdışı edilmelidir.
Bir diğer önemli konu ise, işlevini kaybeden avrupa birliği bakanlığı kaldırılmalı, yerine ülkemizin en fazla ihtiyacı olan strateji ve istihbarat bakanlığı gibi güvenlik ve istihbarat koordinasyonunu sağlayacak bir bakanlık kurulmalıdır.

………………..

Türk Birliği Neden Gereklidir?
Türk Birliği!..
3. Dünya Savaşına ve 4. Sanayi Devrimine hazır olmak ve Türk Birliğini kurmak zorundayız. Dış Politikamıza ve Uluslararası dengelere baktığımızda, Türk Birliği’nin kurulmasının gerekli ve önemli olduğunu görmekteyiz.
Türk Devletleri ve Türksoylu topluluklarla STK, sosyal, külterel, ticari, ekonomik, siyasi ve silahlı işbirliği ve güçbirliğimizi daha üst seviye’ye çıkartmalıyız.
Dünya

Türk Kurultayı Türkiye’de gerçekleştirilmelidir. Türkiye Türk Dünyasına liderlik ve abilik yapmalıdır. Kayıp yıl ilan ettiğimiz 2015 geride kaldı ama ders almamız gereken birçok konuyu da geride bıraktı. 2016 yılına stratejik olarak bakacak olursak, aynı sorunlar devam ederek derinleşmektedir. Yeni yılın başında dünya güç dengelerine, küresel bazda etkili kuruluşlara ve ülkelere bir göz atalım.


Şener Mengene
Araştırmacı-Yazar/Stratejist
Küresel Güçler ve Uluslararası Kuruluşlar;

BM, G-8, AB, NATO, BRIÇS, G-20, AGIT, İ.İ.T, Arap Birliği, Türk Konseyi
Dünya geneli; İngiltere, Vatikan, ABD, İsrail, Rusya ve Çin
Avrupa; Vatikan, Almanya ve Fransa
Asya; Rusya, Çin, Hindistan ve İran
Afrika; Fransa, Çin ve İsrail
Güney Amerika; Brezilya, Venezüella
Ortadoğu; İsrail, İran ve Suudi Arabistan
Uluslararası istihbarat örgütleri, lobi kuruluşları, düşünce kuruluşları, IMF, Dünya Bankası ve kredi derecelendirme, küresel sermaye ve medya kuruluşları da oldukça etkili konumda’dır.

Yeni güç merkezi Türk Birliği olmalıdır.

Forbes Dergisi 2015 dünyada etkili kişiler listesinin ilk beş sırası da bir bakıma bu bilgileri teyit etmektedir. Buna ilave olarak dünya genelinde Vatikan, Dünya Yahudiler Birliği ve İngiltere Kraliyet Ailesi’de ayrıca dikkate alınması gereken önemli etki noktalarıdır.
Arap ülkeleri ağırlıklı olarak, Iran ve Suudi Arabistan’ın kontrolüne girdi, ırk ve mezhep farkından dolayı bizi aralarında istemiyorlar. Irk ve din farkından dolayı bizi AB, BM, NATO, BRISÇS ülkeleride istemiyor, geriye tek çare kalıyor, Türk Birliğini kurmak.
Türkiye olarak bölgemizde ve dünya da söz sahibi olabilmek için küresel güç dengelerini ve istihbarat örgütlerini dikkate almak ve yeni güç dengesi olarak  Türk Birliğini kurmak zorundayız.
Özellikle dünya haritasında değişiklikler beklediğimiz bu yılda Türk ve İslam dünyasında daha etkin olmalıyız, bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Türk Konseyi ile ilişkilerimizi üst seviye’ye çıkarmalıyız. Yaşanan insan hakları ihlalleri, göçler, çatışmalar, zulümlerin azalması ve sona ermesi için daha fazla inisiyatif almaya hazır olmalıyız.
Suriye, Irak, Filistin, Arakan, Kırım, Karabağ, Doğu Türkistan gibi konularda çözüm üretme adına doğru politikalar gelişmeli ve uygulamalıyız, yoksa Arap Baharı gibi bir Türk Baharı ile karşı karşıya kalabiliriz.
Türkiye ne  zaman güçlenme ve ayağa kalkma dönemine girse mutlaka bir engel ile önü kesiliyor, bu engel farklı dönemlerde farklı şekillerde olabiliryor, gezi parkı olaylarında bir ağaçla başlayan basit bir olay uluslararası manipülasyonlarla çok farklı noktalara ulaştı ve günlerce ülke gündemini işgal ettiği gibi dünya kamuoyunda da ülkemizi zor duruma düşürdü, ülkemize gelen yabancı yatırımcıların yön değiştirmesine, turizm gelirlerinde ve borsa da ciddi kayıplara sebep oldu.
Bu gibi toplumsal ayrışmaya sebep olan sansasyonel olayların tam olarak sona erdiğini de söylemekten de çok uzaktayız, 15 Temmuz farklı şekillerde yaşanmaya devam edecektir. Farklı bir versiyon ise öz yönetim adı altında doğu ve güneydoğuda hendek ve barikat olarak kendini gösteriyor.
Yine akademisyenlerin bildirisi, bahar döneminde toplumsal olayların gündeme gelmesi’son olarak 15 Temmuz darbe girişimi’de ayrı bir anlam ifade etmektedir.
Küresel silah ve ilaç ticaretinin hacim olarak artma eğiliminde olacağı bu yılda yeni savaşlara, yeni hastalıklara, yeni haritalara ve yeni devletlere hazır olmalıyız.
Türkiye olarak, doğru din ve doğru eğitim sorununu çözmeliyiz. Dış politikadaki yalnızlığımızı, alternatifleri çoğaltarak riski minimize etmeliyiz. Avrasya Birliği ve Türk  Birliği iyi alternatifler olabilir.
AB, BM ve NATO ilede ilişkilerimizi koparmadan, asgari seviyede sürdürmeliyiz. Kendi sistemimizi kurana kadar bu sistemde iyi oyuncu olmaya önem vermeli ve  özen göstermeliyiz.
Özellikle, stratejik alanlarda yüksek teknoloji üretimine ağırlık vermeliyiz. Nükleer enerji, nano teknoloji, dijital sistemler, uzay teknolojileri, savunma sanayi, ilaç sanayinde gıda ve tarım’da daha etkin olmalıyız, kendi teknolojimizi, silah, ilaç ve gıdamızı üretmek mecburiyetindeyiz.
Bununla birlikte dış politikada denge unsuru sağlanmalı, terörle mücadele kararlılıkla ve bütün boyutları ile sonuna kadar sürdürülmeli, istihbarata ağırlık verilmeli ve büyükşehirlerde terör olayları önlenmelidir.
Türkiye olarak, sürekli küresel baskılara ve dış operasyonlara açık durumdayız. Vekâlet savaşlarına, asimetrik savaşlara, 4.nesil savaşlara, soğuk ve sıcak savaşlara, siber savaşlara, daha genel bir ifadeyle 3.dünya savaşına hazır olmalıyız.
Şener Mengene
Stratejist/Gazeteci-Yazar
  ……………………………….

 

 • 2016′ya Stratejik Bakış!..

 

Kayıp yıl ilan ettiğimiz 2015 geride kaldı ama ders almamız gereken birçok konuyu da geride bıraktı. 2015 yılına damgasını vuran en önemli olay hiç şüphesiz seçim tekrarı olmuştur.

Yaklaşık 90 yıllık cumhuriyet tarihimizde ilk defa yaşanan seçim tekrarı ile iki seçim geçirdiğimiz 2015 yılının dokuz ayı heba olmuştur. Bu gibi olumsuz durumları bir daha yaşamamak için gerekli çalışmaları anayasal çerçevede kurumsal olarak yapmak zorundayız. 2016 yılına stratejik olarak bakacak olursak, yeni yılın başında dünya güç dengelerine, küresel bazda etkili kuruluşlara ve ülkelere bir göz atalım.

Uluslararası Kuruluşlar; BM, G-8, AB, NATO, BRIÇS, G-20, İ.İ.T, Arap Birliği, Türk Konseyi

Dünya geneli; İngiltere, Vatikan, ABD, İsrail, Rusya ve Çin

Avrupa; Vatikan, Almanya ve Fransa

Asya; Rusya, Çin, Hindistan ve İran

Afrika; Fransa, Çin ve İsrail

Güney Amerika; Brezilya

Ortadoğu; İsrail, İran ve Suudi Arabistan

Forbes Dergisi 2015 dünyada etkili kişiler listesinin ilk beş sırası da bir bakıma bu bilgileri teyit ediyor.

Buna ilave olarak dünya genelinde Vatikan, Dünya Yahudiler Birliği ve İngiltere Kraliyet Ailesi’de ayrıca dikkate alınması gereken etki noktalarıdır.

Türkiye olarak bölgemizde ve dünya da söz sahibi olabilmek için güç dengelerini dikkate almak zorundayız.

Özellikle dünya haritasında değişiklikler beklediğimiz bu yılda Türk ve İslam dünyasında daha etkin olmalıyız, bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Türk Konseyi ile ilişkilerimizi üst seviye’ye çıkarmalıyız. Yaşanan insan hakları ihlalleri, göçler, çatışmalar, zulümlerin azalması ve sona ermesi için daha fazla inisiyatif almaya hazır olmalıyız. Suriye, Irak, Filistin, Arakan, Karabağ, Doğu Türkistan gibi konularda çözüm üretme adına doğru politikalar gelişmeli ve uygulamalıyız, yoksa Arap Baharı gibi bir Türk Baharı ile karşı karşıya kalabiliriz.

Türkiye nezaman güçlenme ve ayağa kalkma dönemine girse mutlaka bir engel ile önü kesiliyor, bu engel farklı dönemlerde farklı şekillerde olabilir, gezi parkı olaylarında bir ağaçla başlayan basit bir olay uluslararası manipülasyonlarla çok farklı noktalara ulaştı ve günlerce ülke gündemini işgal ettiği gibi dünya kamuoyunda da ülkemizi zor duruma düşürdü, ülkemize gelen yabancı yatırımcıların yön değiştirmesine, turizm gelirlerinde ve borsa da ciddi kayıplara sebep oldu. Bu gibi toplumsal ayrışmaya sebep olan sansasyonel olayların tam olarak sona erdiğini de söylemekten de çok uzaktayız, şimdi’de farklı bir versiyon öz yönetim adı altında doğu ve güneydoğuda hendek ve barikat olarak kendini gösteriyor. Yine akademisyenlerin bildirisi de ayrı bir anlam ifade etmektedir.

Küresel silah ve ilaç ticaretinin hacim olarak artma eğiliminde olacağı bu yılda yeni savaşlara, yeni hastalıklara, yeni haritalara ve yeni devletlere hazır olmalıyız.

Türkiye olarak özellikle, nükleer enerji, nano teknoloji, dijital sistemler, uzay teknolojileri, savunma sanayi, ilaç sanayinde daha etkin olmalıyız, kendi teknolojimizi, silah, ilaç ve gıdamızı üretmek mecburiyetindeyiz. Bununla birlikte dış politikada denge unsuru sağlanmalı, Rusya’nın uyguladığı soğuk savaşa önlem alınmalı, terörle mücadele kararlılıkla ve bütün boyutları ile sonuna kadar sürdürülmeli, istihbarata ağırlık verilmeli ve büyükşehirlerde terör olayları başlamadan önlenmeli, imalat sanayine ve ihracata daha fazla destek verilmeli, yabancı sermaye çıkışına ve borsa’da oluşabilecek olağanüstü durumlara hazırlık yapılmalıdır. Özellikle iç piyasanın hareketlenmesi açısından elli milyar dolar gibi cansuyu olacak nakit para enjekte edilmeli, özellikle küçük esnaf açısından çok önemli, istikrarı sürdürme ve gelecekte devlet yönetiminde ikiliğe sebep olmamak için milli ve manevi değerlerimiz ışığında, toplumsal talep ve ihtiyaçları da göz önüne alarak yeni anayasa ve başkanlık sistemi bu sene ciddi bir şekilde gündeme alınmalı ve gerekli çalışma başlatılmalıdır.

Şener Mengene

Stratejist-Gazeteci-Yazar

………………………………………………

Türkiye’de Terör Nasıl Biter?

Ülkede Yeni anayasayla birlikte, radikal karar ve çözüm için Vatana İhanet ve İdam Cezasının yeniden değerlendirilmesi, ülkenin Terör Çöplüğü haline dönmeden zorunluluk icap etmiştir, hem de ivedi.

Aşağıda izah üzere :

Şener Mengene
Araştırmacı-Yazar/Stratejist

Türkiye’ de Terör Nasıl Biter?

Terör, dış ve iç dinamiklerin etkisi ile Türkiye’ye kanseri gösterip, sıtmaya razı ederek, baskı ve kontrol altına almak için meydana getirilmiş kontrol edilebilir, organize ve paramiliter bir örgüt yapılanması. Türkiye uzun yıllar terörle mücadele veriyor.  Asimetrik Savaş ve Gayri Nizami Harp (Düşük Yoğunluklu Savaş Durumu) bu mücadele farklı dönemlerde farklı mücadele teknikleri ile sürdürüldü. Siyasi kararlılık ve askeri, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik mücadele birlikte verilmediği ve kararlı bir duruş sergilenmediği için kesin çözüme bir türlü ulaşılamadı.

Ilk terör saldırısı 1984 yılında gerçekleşti ama terörle mücadele kanunu yedi yıl gecikmeyle ancak 1991′de çıkartılabildi. Bir avuç eşkiya denilerek, zamanında önlem alınmadığı için yangın hızla büyüdü ve bütün binayı sardı. Pkk basit bir eşkiya sürüsü iken, önlem alınmadığı için geçen zaman içerisinde, kürt kimliğini kullanarak örgüte eleman toplayan, paramiliter ve lejyoner, uluslararası bir narkoterör ve kaçakçılık yapan dev bir terör örgütüne dönüştü.

Bu sadece pkk için geçerli değil tüm terör örgütlerinin yuvalandığı bir coğrafya olduk. Yetmedi pkk da amip gibi yeterli erginliğe eriştikçe bölünüp, değişik isimlerde bir çok örgütle ideolojik olarak örtüştü ve bir çok isimle faaliyet yürütür hal aldı. Üstelik siyasi kanadı da açıktan terör çığırtkanlığı yapar oldu ve desteğini de açıkça ifade etmektedir.

Terörle mücadele de dünyadaki örneklere bakalım. ABD 11 eylül saldırısından sonra bir hafta içerisinde terörle mücadele kanunu çıkarttı ve uygulamaya koydu Ingiltere ve Fransa aynı şekilde hızla terör yasalarını çıkartarak uygulamaya koydular.
Bir de komşumuz Iran’a Bakalım, terör sorununu nasıl çözmüş. Iran pjak’ı 6 ayda bitirdi. Bizde ise birlikte, kararlı ve organize bir mücadele yapılmamasından dolayı 30 seneyi geçti ve hala güçlenerek devam etmektedir. Iran önce ülke içindeki kampları temizledi, yakaladıklarını da idam etti. Sonra ise kandile kadar hava ve kara operasyonları ile pjak kamplarını yerle bir etti, yakaladıklarını infaz ederek, yöneticilerini de Iran da ibret-i âlem için idam etti. Böylece pjak Iran’ı terk etmek zorunda kaldı. Iran da terör sorunu daha başlamadan bitirilmiş oldu.

Bizim içinde çözüm belli aslında çok basit; siyasi kararlılık ile birlikte, 6 ay özel kuvvetleri ve özel harekatı serbest bıraksınlar, onlar görevlerini çok iyi bilirler ve harfiyen yerine getirirler. ülke içindeki yapılanmalardan başlayarak, dağ ve şehir yapılanmalarını temizleyerek, lojistik, maddi ve medya desteklerini de bertaraf ederek, kandile kadar hava ve kara operasyonları ile pkk kampları, mağaları ve yeraltı sığınaklarını temizlesinler, kalanları da infaz edip bataklığı kurutup bayrağımızı bayrağı kandile diksinler, 6 ay’ı bulmaz bizde’de terör biter.

Türkiyede sadece pkk yok, 30′un üzerinde terör örgütü var, ideolojik, etnik ve dini değerleri kullanarak, eleman, maddi ve lojistik destek toplamaya, etkin olmaya çalışıyorlar, bu vesile ile aktif veya pasif fark etmez, uyuyan hücrelerde dahil bütün örgütlere de operasyon yapılmalıdır. Siyasi kararlılıkla birlikte, bu konu basında malzeme yapılmadan, bataklık tamamen temizlenmelidir.

……………………………………

Tekerrür!..

 • Tarih tekerrür ’den ibarettir deniliyor, ibret alınsa zaten tekerrür olmaz. Yeniden bir tekerrür gerçekleşecek mi yoksa farklı bir süreçmi, bunu zaman gösterecek ama tarihle ilgili söylenen bir tanım var. 
 • Tarih; aynı olayların farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından tekrarlanmasıdır. Bunun güzel bir örneği bir asır önce iki Alman gemisinin Rus limanlarını bombalaması neticesinde Osmanlı Devleti birinci dünya savaşına dâhil olmuştu ve sonrasında ittifak devletleri alınan mağlubiyetle ağır bedeller ödemek zorunda kalmış, Osmanlı Devleti en ağır bedeli ödemek suretiyle dağılma sürecine girmişti. Aradan geçen bir asır sonra yine Rusya ile bu defa bir uçak krizi ile güneyden savaşa girmenin arefesinde belki bir sıcak savaş olmasa bile bir soğuk savaş sürecine doğru gidiyoruz.
 • Putin döneminde Rusya yeniden toparlanma sürecine girdi, dünyada tekrar söz sahibi ülke konumuna geldi, Eski KGB Başkan Yardımcısı ve FSB Başkanı İstihbaratçı Albay Putin bu defa Rusya Devlet Başkanı olarak Osetya ve Kırım konusunda gücünü ve soğuk savaş tecrübesini gösterdi. Türk ve İslam Dünyasında son yıllarda büyük bir sempati topladı ve özellikle Türkiye için ticarette, enerjide ve turizmde vazgeçilmez bir konuma geldi. Dış Ticarette Türkiye için bu denli önemli bir ülke, aynı durum Rusya içinde geçerli Türkiye’ye olan ihtiyaç büyük önem arz etmektedir. Tarihte Rusya ile yaptığımız hiçbir savaşta başarı yakalayamadık, bir defa fırsat geldi onu da değerlendiremedik, sonrasında gelen mağlubiyetler ile çok ciddi bir borç batağına düştük, duyun-u umumiye gibi ekonomiyi yabancılara teslim ettik, aynı şekilde Rusya da ciddi bir üstünlük sağlayamadı, bu nedenle bir sıcak yâda soğuk savaş iki ülkeye büyük kayıp yaşatır ve olumsuz sonuçlar doğurur. Arap Birliğinin Türkiye’yi kınaması ile birlikte Arap Dünyasına kapılarımız kapanmak üzeredir. Bizim açımızdan önem arz eden bir konu ise eğer Rusya ile ilişkilerimiz düzelmezse, bütün Türkî Cumhuriyetler, Türkiye ile olan ilişkilerini kesme ve Rusya’nın yanında yer almalarıdır. Türkiye iki kolunu (Türk ve İslam Dünyasını) elde tutacak stratejiler geliştirmeliyiz yoksa İsrail ile mecburi bir işbirliği yapmak zorunda kalacağız.
 • Rusya’nın dikkat etmesi gereken nokta; Türk ve İslam dünyasında dostluğunu korumalı, PKK, PYD, YPG ve IŞID’e yönelik operasyonlara devam etmeli, Türkmenlere yaptığı saldırılara son vermeli ve Esed’e olan desteğini çekmeli, Şam’da evinin önüne bile çıkamayan birinden dolayı Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetmek Putin gibi strateji bilen biri için doğru bir hamle olmaz, bunun sürdürülmesi de mümkün görünmüyor, bu nedenle Rusya yeni bir strateji geliştirmeli ve Suriye için geçiş döneminin yolunu açmalıdır.
 • Türkiye ise; askeri konularda sorun yaşanmaması için Rusya’nın Ankarada’ki askeri ataşesine gelişmeler hakkında bilgi verilmeli ve iletişim halinde olunmalı, Suriye uçaklarına uygulanan angajman kurallarının Rus uçakları için uygulandığı bildirilmeli, bu nedenle hava sahamıza yaklaşan Rus uçaklarının Türk tarafına bilgi vermesi gerektiği bildirilmelidir. Gerginlikler iki ülke açısından da olumsuz sonuçlar doğurur, buna hiç gerek yok, daha fazla işbirliği yapılmalı, aklıselim ve itidal ile bu sorunun üstesinden gelinmelidir. Ekonomi, iç güvenlik ve dış politika bir birine bağımlı kombine bir organizasyondur bunu göz ardı etmeyelim. Güçlenen Türkiye ve Rusya’nın savaşı kimin işine yarar? Bunun hesabını iyi yapmak gerekir, sonra telafisi olmaya bilir.
 • Bir diğer önemli konu ise; Osmanlı Devletinin paylaşıldığı, Orta Doğu Coğrafyasının yeniden şekillendiği Sykes-Picot gizli antlaşmasının üzerinden bir asır geçmesidir. İşin ilginç yanı bu antlaşmayı birinci dünya savaşından çekilen Çarlık Rusya’nın deşifre etmesidir, yoksa hiçbir zaman haberimiz olmayacaktı acaba yine gizli antlaşmalar yapıldımı, uygulamaya geçecekmi bunu iyi hesap etmeliyiz. 1916-2016 Dünya haritasının değişmesi, haritaların yeniden çizilmesi, yeni ülkelerin ve ülkeciklerin ortaya çıkması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Her şarta, her duruma ve her ihtimale hazır olmalıyız.
 • Şener MENGENE
 • Stratejist – Gazeteci – Yazar
 •  …………………………………………………………………………………………………………
 • Seçim sonuçlarına ‘Farklı Açı’dan bakış!..
 • Demokrasimizin olmazsa olması seçimler ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun, milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın sağlanması ve ülkemizin huzuru için önemli bir gerekliliktir.
 • Türkiye’de siyaset hiçbir zaman liyakat, ehliyet, marifet, lider, kadro, plan, program, proje yarışına girmedi. Bu muhalefet anlayışı, bu liderlerle, bu kadrolarla ve bu mantıkla ancak bu kadar olur. Bir parti kurulduğu günden beri biri Cumhurbaşkanlığı olmak üzere mahalli ve genel seçim ile referandum olmak üzere 11 seçim üst üste kazanıp iktidara gelebiliyor ve iktidarda kalabiliyorsa orada siyasi muhalefetin varlığından akıl ve izan ölçüleri içerisinde söz etmek mümkün değildir.
 • Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı belki’de Ak Parti bu kadar da kolay seçim kazanamazdı. Bu şekilde 100 seçim olsa yine muhalefetin hüsranı ile sonuçlanır. 7 Haziran sonrası CHP-MHP-HDP koalisyon kurabilirdi. % 55′lik bir blok vardı, Kılıçdaroğlu bunu %60 olarak ifade ettiyse de doğrusu %55′dir.
 • Devlet Bahçeliye Başbakanlık teklif edildi kabul etmedi oysa HDP’ de dışarıdan destek vermeyi kabul etmişti.
 • İkinci nokta ise meclis başkanlığı seçiminde yine CHP-MHP-HDP anlaşarak meclis başkanı seçebilirlerdi. Cumhurbaşkanlık seçiminde destekledikleri çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu konusunda anlaşabilirlerdi.
 • Üçüncüsü ise; Ankara da tarihimizdeki en büyük terör saldırısı oldu yine muhalefet partileri birbiri ile görüşmüyor, kamuoyunun karşısına geçip millete biz Türkiye’nin iki köklü partisi olarak hazırız, milletimiz rahat olsun, ülkeyi sahipsiz bırakmayız diyemediler, MHP’nin bu tutumu CHP’yi de olumsuz etkiledi.
 • Millet umudunu muhalefetten kesti ve tekrar tek başına iktidar isteğini güçlü bir şekilde ortaya koydu ve Ak Partiyi güçlü bir şekilde yeniden iktidar yaptı. Anketlerde bu kadar yanılmanın da Ak Parti’nin bu kadar oy artırmasının en önemli sebebi; siyaset üstü destek olarak, özellikle muhtarlar, aşiretler, tarikatlar, cemaatler, STK’lar, kanaat önderleri ve sendikaların büyük desteği olmuştur.
 • Sayın Cumhurbaşkanı kimsenin yapmadığını yaparak siyaset üstü farklı bir destek almıştır. Muhtarların Cumhurbaşkanı tarafından külliye’ye davet edilmesi, Ak Partiye siyaset üstü büyük bir sinerji oluşturmuştur. Muhtarların muhatap alınması, değer görmesi, onure edilmesi, ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı, kaymakam, vali, milletvekili ve bakanların kendilerine vermediği değeri Cumhurbaşkanının vermesi, muhtarlara büyük bir moral ve neticesinde siyaset üstü bir sinerji oluşturmuştur.
 • Bu davetler çok etkili oldu, ilk başlarda pek önem arz etmedi ama geçen zaman içerisinde büyük etki yaptı. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru, en küçük ve en etkili mahalli yönetici olan muhtarların kendi kitleleri var ve bu kitleler bu davetlerden olumlu etkilendiler. Doğu ve güney doğudaki aşiretlerin ikna edilmesi sadece doğu değil batıdaki Kürt seçmenin oyunu almaya olumlu etki etmiştir.
 • Terörle mücadele halkımızdan destek gördü, çözüm sürecini PKK ve HDP sabote etti ve bedelini ödedi. Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Esnaf ve iş adamlarının istikrar beklentisi, vaat ve aday listelerinin olumlu etkisi, muhalefetin alternatif olamaması ve kabul edilemez talepleri, iktidar kurmayı engellemeleri, MHP’nin uzlaşmaz tavrı gibi hepsinin etkisi var ama en önemlisi muhtarların ikna ve onure edilmesi Ak Parti’nin kazanmasında en büyük etkendir.
 • Bu sonuçların ardından muhalefet partilerinin tepeden tırnağa yenilenmesi ve demokratikleşmesi önemli ve gereklidir. Plan, program, proje, ilkeler ve doktrinlerden ziyade, eş dost, ahbap çavuş ilişkileri ile çaycı, şoför, koruma ve hizmetçilerinizi delege yazarak kongre kazanabilirsiniz ama asla seçim kazanamazsınız, bu mantığınızı değiştirin, önce zihniyet devrimini kafa da gerçekleştirmelisiniz.
 • İktidarında geçmişte yaptığı hatalarından ders alarak verilen bu son krediyi çok iyi kullanmalı, bu sonsuz bir kredi değil ama son bir kredidir ve iyi değerlendirilmelidir. % 50 oy alındı, her şey çok iyi, sorunlar düzeldi anlamına gelmez, demokratikleşme yolunda reformlara devam etmeli ve hoşgörü ile bütün kesimleri kucaklaması gerekir. Ekonomik adımlara devam edilmeli ama insan odaklı yatırımlara daha fazla ağırlık verilmeli.
 • Ülkemizin istikrarı için hayati önem arz eden bir konu da 7 Haziran sonrasında unutulan başkanlık sisteminin gerekliliğidir. Gelecekte farklı partilerden seçimle gelen Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında kriz çıkması ve ülkeyi kaosa sürüklemesi muhaldir, 2001 krizi öncesinde bu sorunları çok ciddi bir şekilde yaşadık, farklı parti değilde ayni parti bile olsa yine her’an bir kriz yaşanabilir bu nedenle başkanlık sistemi gerekli ve çok önemlidir.
 • Yeni anaysa sürecinde başkanlık konusunu bütün partilerin uzlaşarak ve bu konuyu milli bir mesele olarak değerlendirmeleri ve desteklemeleri bu ülkeye yapacakları en büyük hizmet olacaktır.
 • Önemle vurgulamak istediğim bir konuda, Türk Dünyasının Başbuğluğunu ve İslam Aleminin Halifeliğini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanının alması gerektiğidir, tarihin ve medeniyetimizin bize yüklediği misyon budur, bu sıfatları biz kullanmazsak bile kullanacak ülkeler olacaktır, bu konu da hazırlıklarını yapmaktadırlar, elimizi çabuk tutmalıyız.
 • Milli ve yerli hassasiyetlere sahip bir stratejist ve analist olarak; gelecekte devlet, millet, iktidar ve muhalefet olarak çok ciddi sorunlar yaşayacağız, siyaset üstü bir bakışla iktidar ve muhalefet işbirliği içerisinde el ele vererek bu sorunları şimdiden çözmeye başlamalıyız.
 • Şener Mengene
 • Gazeteci-Yazar/Stratejist
 • ………
 • “30 Ağustos tarihimizin dönüm noktalarından biridir”
 • Strateji Enstitüsü Genel Başkanı Şener Mengene, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.
 • Başkan Mengene mesajında şunları kaydetti; “30 Ağustos tarihimizin dönüm noktalarından biridir; dünün iman ve iradesinin sembolü, bugünün esin kaynağı, yarınlarımızın ise güvenç kaynağıdır.
 • 30 Ağustos Zaferi, sadece Türk milletinin değil, hürriyet ve bağımsızlığı için mücadele veren nice millete yol gösterici olması açısından da önemlidir.
 • 30 Ağustos, her türlü yoksulluğa ve olumsuz koşullara rağmen, milletimizin ordusuyla birlikte, adını insanlık tarihine bir kez daha şerefle yazdırdığı bir kahramanlık destanıdır. Bu destan, vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle milletini ve vatan topraklarını kanının son damlasına kadar koruyan Türk askerinin kudret ve kahramanlığının göstergesi; aynı zamanda milletimizin birlik ve bütünlüğünün de kutsal bir nişanesidir.
 • Hürriyetine, bağımsızlığına, başı dik ve onurluca yaşama istek ve iradesine bu denli düşkün olan bir milletin 26 Ağustos 1922′de başlayıp, 30 Ağustos’ta nihayetlendirdiği bu zafer, hiç kuşkusuz Cumhuriyet Türkiye’sinin kurulmasına ön ayak olduğu gibi, geleceğimizin de en önemli yapı taşlarından biri olacaktır.
 • Bu duygu ve düşüncelerle, 93′üncü yılını idrak ettiğimiz, Kurtuluş Destanının zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”
 • Şener Mengene
 • Strateji Enstitüsü Genel Başkanı
 • …………………………………….
 • Ahilik Kültürümüz!..
 • Ahilik, kelime olarak, Arapça “kardeşim” anlamına gelen “Ahî” kelimesinden gelmektedir. Bunun yanında, Ahî kelimesinin Türkçe kökenli “Akı” kelimesinden geldiğini savunanlar da vardır. Akı kelimesi “eli açık, cömert, yiğit” gibi anlamlara gelmektedir.
 • Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahiliğin, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz.
 • Ahiliğin temel ilkelerini şöyle sıralayabiliriz
 • – Ahilik, halka dönük bir kurumdur. Kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan kişi mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arar.
 • – Belli bir süre, bir iş basamağında kalarak olgunlaştırılan yamak-çırak-kalfa-usta hiyerarşisi kurmayı ve bu basamaklarda baba-evlat ilişkisi gibi öğreticiye candan bağlanmak suretiyle sanatı, sağlam ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaçlar.
 • – Esnaf ve sanatkârlıkta önemli bir sorun olan üretici-tüketici çıkar ilişkilerini, birbirleriyle sürtüşmeye düşmeyecek şekilde ayarlar.
 • – İşe saygı ve çalışkanlık, yardımlaşma ve haksızlığın cezalandırılması da Ahilik kurumunun temel ilkeleri arasındadır.
 • Ahilik geleneğine göre bir ahinin
 • – Alnı açık olmalı,
 • – Eli açık, cömert, yardımsever olmalı,
 • – Sofrası, kapısı açık olmalı, nesi varsa misafiriyle paylaşmalıdır,
 • – Dilini yalandan, gıybetten, iftiradan bağlamalı,
 • – Gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı,
 • – Belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir.
 • Böyle güzel ilkelerle var olmuş olan Ahilik kurumumuz, Osmanlılar döneminde lonca, gedik kuruluşları olarak devam etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte de esnaf teşkilatlarımız, yasal düzenlemelerle çalışmalarına devam etmiştir. Bugün peştamal kuşanma yerine diploma verilmekte, esnafın ve çalışan kesimlerin sosyal güvenlikleri Devletimizin sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla sağlanmaktadır. Esnafın ve çalışanlarının hakları Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve Konfederasyonlarca korunmaktadır. Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkâr birliklerinin koyduğu ana ilkeler, daha sonraları bu alanda hazırlanan yasaların ve tüzüklerin temelini oluşturmuştur.
 • Günümüzde, esnaf ve sanatkârların oluşturduğu kurumlar; Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir.
 • İşte, daima “iyiyi, doğruyu, güzeli” benimsemiş olan Ahilik kurumunun bu yanlarını yeni nesillere aktararak öğretmek amacıyla daha önce sadece Kırşehir’de düzenlenen Ahilik Bayramı’nın ülke geneline yayılması ve “Ahilik Kültürü Haftası” adı altında kutlanması amacıyla 1988 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik esas alınarak bu anlamlı gün kutlanmaktadır.
 • Ahilik kurumunun bilimsel platformda araştırılması ve tanıtılması amacıyla sempozyumlar beş yılda bir düzenlenmektedir.
 • 1988 yılına kadar Kırşehir Valiliğince ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, Bakanlığımız tarafından da geleneksel olarak kutlanan Ahilik Kültürü, Bakanlığımızca 02.07 1988 tarihinde hazırlanan ve 19860 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle resmi bir nitelik kazanmış olup Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenen iller tarafından Ekim ayının 2. pazartesi gününden başlayarak bir hafta süren etkinliklerle kutlanmaktadır.
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 •  Aday olduk ama neden?
 • Halkımızın ve gençliğin sesi, teşkilatımızın nefesi ve heyecanı olmak için aday olduk.
 • Gençlerimizin taleplerini dikkate almak ve daha fazla yurt, burs, yurt dışı eğitim ve iş imkanı sunmak için aday olduk.
 • Dar gelirliler, emekliler, taşeron çalışanları, işçiler, memurlar, esnaflar, çiftçiler, asgari ücretliler, yerel basın ve amatör sporlara daha fazla destek olmak için aday olduk.
 • Sendikalarımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın taleplerine daha fazla katkı sunmak için aday olduk.
 • Esnaflarımızın, kobilerimizin, sanayici ve iş adamlarımızın, ihracatçılarımızın sorunlarına çözüm üretmek için aday olduk.
 • Meslek odaları, esnaf odaları, sanayi ve ticaret odaları, barolar ve borsaların sorunlarına çözüm üretmek, çay ve fındık borsasını ülkemize getirmek için aday olduk.
 • Amatör sporlara ve sporculara, yerel medya’ya daha fazla destek olmak için aday olduk.
 • (STK) Sivil Toplum Kuruluşlarımıza daha fazla destek olmak ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katkı sunmak için aday olduk.
 • Türk Dünyası ve İslam Alemi ile ilişkilerimizi geliştirmek ve sorunlarına çözüm üretmek için aday olduk.
 • Gençliğimizi tehdit eden madde bağımlılığına karşı kalıcı çözüm üretmek ve eğitim, istihdam ve meslek kazandıracak projeleri uygulamak için aday adayı olduk.
 • Muhtarlarımızın ve kanaat önderlerimizin önerilerini daha fazla dikkate almak için aday olduk
 • Gençler, yaşlılar, engelliler ve kadınlar için hazırladığımız projeleri uygulamak için aday adayı olduk.
 • Halkımızın özlemle beklediği çağdaş ve geniş katılımlı yeni anayasa yapılmasına katkı sunmak için aday olduk.
 • Halkımızın ve teşkilatımızın sesi, gençliğin temsilcisi olmak ve Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU Hocamıza yol arkadaşı olmak için yeniden milletvekili aday adayı olduk.
 • ŞENER MENGENE
 • AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI
 • ………………………………………………………………………………………………………………
 • Terör ve Türkiye..!
 • Dünyada en fazla terör örgütüne sahip ülkeyiz ve uzun zamandır terör örgütlerine karşı mücadele vermekteyiz. Bu mücadele farklı dönemlerde farklı metodlarla yapılsa da özellikle, Türkiye’nin güçlendiği ve bölgesinde söz sahibi olduğu dönemlerde terör olayları ciddi bir artış göstermektedir.
 • Ülkemizde 25 civarında terör örgütü var, hepsi’de köküne kadar temizlenmelidir. Başlatılan, kara, deniz, hava, bütün askeri ve polisiye operasyonlar kararlılıkla 81 il’de, kuzey Irak’taki bütün terör kamplarına ve Suriye’de yapılmalıdır.
 • Önleyici istihbarat ve güvenlik tedbirlerine ağırlık verilmelidir. Siyasi kararlılık, güvenlik kuvvetlerimizi cesaretlendirecek ve daha etkili bir netice alınmasına zemin hazırlayacaktır.
 • Hava operasyonları, kara operasyonları ile desteklenirse terörün kökü kazınır, yarım bırakılırsa, tekrar toparlanır, güçlenir ve intikam almaya kalkarlar.
 • Terörle siyasi, askeri, ekonomik, psikolokijik ve sosyolojik mücadele aynı ayna yapılmalı, silah, para, insan, medya, STK, lojistik ve finans kaynakları aynı anda bertaraf edilmelidir.
 • Eğer tam bir temizlik yapılmazsa, Hakkari ve Şanlıurfa da olduğu gibi polis ve askerlerimizi ensesinden infaz etmeye devam edecekler, doğu ve güneydoğu da lojmanı olmayan köy korucuları, uzman çavuşlar, astsubaylar ve polisler büyük tehdit altında kalır, hükümetimize ve devletimize, biz sizin ensenizdeyiz mesajını vererek, topluma korku salmaya devam ederler.
 • Askere yapılan saldırı devleti, polise yapılan saldırı hükümeti hedef almaktadır, aynı anda askere ve polise yapılan saldırı, hem hükümeti hemde devleti hedef almaktadır, bu nedenle teröre karşı kararlı ve istikrarlı uzun vadeli bir mücadele ile birlikte stratejik plan ortaya koymak ve milli güç unsurlarımızı en etkili bir şekilde kullanmak zorundayız.
 • Terör tatlı dil ve güler yüzden anlamaz, anladığı dilden konuşmak gerekir.
 • ………………………………………………..
 • Unutturulan zafer; Kut-ül Amare..!
 • Tarih sahnesine büyük zaferlerle çıkan 6 asırlık çınar Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesi de yine kendine yakışır iki büyük zafer ile olmuştur.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Next Post

Alman yüzücüler çetin kışa rağmen kamp için Erzurum'u tercih etti

Cum Şub 14 , 2020
Share on Facebook Tweet it Email ERZURUM (AA) – YUNUS HOCAOĞLU – Almanya Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çetin kışın yaşandığı Erzurum'daki olimpik havuzda hazırlanıyor. Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam […]

Aktüel Haberler

Instagram did not return a 200.

Bize Sponsor olun!..

NEDEN BANNER REKLAMI? EUTURKHABER'e reklam vererek firma tanıtımınızı fotograf, video olarak yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Banner reklamı vermeyi cezbeden bir özellik de düşük maliyette olması ve geniş kitleye ulaşılabilmesi. İnternet gazeteciği artık revaçta. Ücretsiz olarak günlük haber takibi imkanı elde eden internet takipçilerinin IAB İnternet ölçümleme araştırmasına göre 12 yaş üzeri kullanıcı sayısı 25 milyonu aşmış durumda., bu her ülke için ortalama böyledir. Bu yaş oranlarının 80'lik bölümünün 35/40 yaşın altında olması da tüketici potansiyeli en yüksek kesim olarak ortaya çıkıyor. EUTURKHABER'E REKLAM VERMEK NEDEN ÖNEMLİ: Dar kesime hitab eden ve anlık reklamlar hemen unutulur. Avrupa Türkleri Haber Portalı'mız, EUTURKHABER İnternet gazetemizde çıkan reklamlar ise; Reklam yayımlandığı sürece 7 GÜN 24 SAAT Okurlarının gözü önünde kalır. Banner reklamları, ek olarak Facebook, Twitter vb. platformlarda da geniş kitleye yönlendirilen haberler sayesinde açılan her sayfada görüntülenir. Bu nedenle MARKANIZ ve İŞYERİNİZ EUTURKHABER'de GERÇEK DEĞERİNİ BULUR!.. EUTURKHABER'e verdiğiniz banner reklamı ile arama motorları hedefleme yapar ve doğrudan firmanıza yönlendirerek potansiyel müşterilerinizle buluşmanızı sağlar. Firmanızın kampanyalarını ve reklamlarınızı sürekli takip ederek, herhangi bir trend değişikliğinde düzenlemeler yapılabilir ve istediğiniz zaman ilana son verebilirsiniz. Karar vermek için acele edin; Bir an önce Avrupa Türkleri Haber Portalı EUTURKHABER'e Banner reklamı vererek tanıtımınızı ve kazancınızı artırın.
BANNER REKLAMI İÇİN; (as@euturkhaber.com) mail adresimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Editörden

Bu gece ibadetiniz yazmak olsun

MAHMUT TOPTAŞ/ Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifinin yıl dönümü. 12 Rabiu’l-Evvel 571 yılında Mekke’de doğan, Allah Resulü, güneş takvimine göre 1449, ay takvimine göre 1482 yıl önce âlemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem Abdullah ile Amine’den dünyaya getirilmiştir. Kırk yaşında iken Rabbimiz tarafından seçilerek elçi olarak görevlendirilmiştir. İlk inen ayetler, bir toplumun ıslahının eğitimden geçeceğine işaret eden Alak süresinin ilk beş ayetleridir. Şimdi siz, bu gece yatsı namazınızı kıldıktan sonra şu sorulara kopya çekip cevaplar vererek gecenizi ihya etmeye çalışınız: 1-İlk vahiy nerede geldi. 2-İlk inen beş ayetin manalarını yazınız. 3-Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp ilk vahyi aldığında, kendinde bir ürperme meydana geldiğinde, durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde, Hazreti Hatice ne söylemişti? 4-İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız. 5-“Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor? 6-Okumaya ve kaleme hâkim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor? 7-Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor, yazınız. 8-Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor? 9-Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48’inci ayetinde ne diyor? 10-Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan Müddessir süresinde istenenler nelerdir. 11-Müddessir süresinin 3, 4 ve 5’inci ayetlerinde önce Allah’ın en büyük olduğunu, elbiselerin tertemiz olması gerektiğini ve her türlü kötülükten uzak kalınması emrini açıklayınız. 12-Müddessir süresinin 43, 44, 45’inci ayetlerinin anlamını yazınız. 13-Müzzemmil süresiyle birinci ayette “örtüye bürünme” içine kapanma, aktif olmayı bugün nasıl anlamamız gerekir? 14-Tecvide uygun olarak, manasını anlayarak, anladığını amele/eyleme geçirerek okumayı emreden Müzzemmil süresindeki 4 nolu “Tertil” ayetinin anlamını yazınız. 15-Gece ibadet ve gece Kur’an okumaya dikkat çeken Müzzemmil süresindeki ayetlerin anlamlarını yazınız. 16-Kelime-i tevhidin ilk defa geçtiği 9’uncu ayette dikkat çeken iki şeyin ne olduğunu yazınız. 17-İslam’ı kabulün zorlamayla olmayacağını Bakara süresinin 256’ıncı ayetinden önce Müzzemmil 19’da dileyen bu yolu seçer diyen ayetin anlamının tamamını yazınız. 18-Irkçılık taassubunu kıran, ekonomik ve askeri gücün Hak karşısında mağlup olacağını anlatan, kâfire yardım eden kâfirin de aynı cezaya çarptırılacağını söyleyen Mesed veya Tebbet diye bildiğimiz süreden anladığınızı yazınız. 19-Herkesin kendileri gibi birisini yücelttiği bir anda A’lâ süresinde Rabbin, “Yüce Rabbinin adını tespih et” emri üzerine hemen secdede üç defa söylemeye başlamasının bize ne anlattığını yazınız. 20-A’lâ süresinin 8’inci ayetinde emir ve yasakların iman edenlere kolay olacağı haberinden ne anlıyorsunuz? 21-Kâfirlere “eşkıya” diyen 11’nci ayetin anlamını ve neden dendiğini yazınız. 22-Geceyi giderip gündüzü getiren, erkeği ve dişiyi yaratan Allah, ilk dönemlerde verici olmamız gerektiğine Leyl süresinin 5’inci ayetinde dikkatimizi çektikten sonra 6’ıncı ayette, “Güzeli tasdik ederse” diyor ne alıyorsunuz? 23-Leyl süresinde cimrinin işinin zor olacağını anlatan ayetin mealini yazınız. 24-Yardım eden yalnız Allah rızası için verirse Allah’ın rızasını kazanır diye haber verilen kişinin Hazreti Ebubekir olduğu söylenir. Hazreti Ebubekir kaçıncı Müslüman’dır? 25-Leyl süresinde kâfirler için “eşkıya” diyen ayetle, Müslümanlar için “etkıya” diyen ayetleri ve eşkıya ile etkıyanın özellikleri nelerdir yazınız. Geceniz ve tüm geceleriniz hayırlı olsun, Allah’a kul, Resulüne ümmet olma şerefimizi Allah’ımız artırsın, eksiltmesin. Her gecenin sabahını yeniden uyanışımıza vesile kılsın. Âmin. Bugün bazı rakam ve olaylarla açıkladığımız fetih hadisesi, ecdadın yaşadığı zorluklara rağmen İslam‘ı yaymak için gösterdiği azmin eseridir. Hadiseyi okurken bunun bir şehrin zaptedilmesi olarak değil, Peygamber Efendimiz‘in övgüsüne mazhar olmak isteyen ecdadın cihad şuurunun sonucu olduğunu idrak etmeliyiz. Bu sayfadaki rakamlara takılı kalmadan ecdada ve bıraktığı mirasa ne kadar sahip çıkabildiğimizi de düşünelim. Fethi ve fatihleri anlamak ümidiyle: Ya Rabb! Hazret-i Peygamber (sallâllahü aleyhi ve sellem)in müjdesine nail olmuş o büyük cihangir Fatih Sultan Mehmed Han‘ın ruhundaki ulvi hasletlerden, özellikle din gayretinden ve fetih şuurundan şu son asırlarda sahipsiz kalan nesline de bir nasib ihsan ve ikram eyleyip onlar eliyle İslam‘ı ve müslümanları yeniden aziz eyle!... AMİN! O, ne güzel kumandan O, ne güzel ordu 6 Nisan 1453: Birlikler Haliç‘ten Marmara kıyılarına kadar yayıldılar ve kara surlarına 700-800 metre yaklaştılar. Türk ordusunun komutanı Sultan II. Mehmed, 15 bin kişilik yeniçeri birliği ile merkezde, Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunuyordu. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Vezir Mahmut Paşa kumanda ediyordu. Bunlar 50 bin kişilik Anadolu askeri ile Yedikule‘den Topkapı‘ya kadar uzanan bölgeyi tutmuşlardı. Sol kanada Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa kumanda ediyordu. 50 bin kişilik Rumeli askeriyle Edirnekapı‘dan Tekfur Sarayı‘na kadar olan yeri tutmuştu. Zağanos Paşa bugün Beyoğlu denilen ve o zamanlar boş bulunan tepeleri tutuyor, böylece Galata‘daki Cenevizlilerin kalelerinden çıkmalarını ve Bizans‘ı desteklemelerini önlüyordu. 6-7 Nisan 1453: İlk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 9 Nisan 1453: Baltaoğlu Süleyman Bey Haliç‘e girmek için ilk saldırıyı yaptı. 9-10 Nisan 1453: Boğazdaki surların bir bölümü ele geçti. Baltaoğlu Süleyman Bey Prens adalarını ele geçirdi. 11 Nisan 1453: Büyük surlar dövülmeye başlandı. Surlarda tahribat önemli boyutlara ulaştı. 12 Nisan 1453: Donanma Haliç‘i koruyan gemilere saldırdı fakat Hristiyan gemilerinin üstün gelmesi Osmanlı ordusunda moral bozukluğuna yolaçtı. Fatih Sultan Mehmed‘in emri üzerine havan topları ile Haliç‘deki gemiler dövülmeye başlandı ve bir kadırga batırıldı. 18 Nisan 1453, Gece : Padişah, ilk büyük saldırı emrini verdi. Dört saat süren saldırı püskürtüldü. 20 Nisan 1453: Yardıma gelen erzak ve silah yüklü, üçü Papalığın, biri Bizans‘ın dört savaş gemisiyle Osmanlı donanması arasında Yenikapı açıklarında bir deniz savaşı meydana geldi. Padişah bizzat kıyıya gelerek Baltaoğlu Süleyman Paşa‘ya gemileri her ne pahasına olursa olsun batırmasını emretti. Fakat düşman gemileri engellenemedi. Bu durumdan istifade etmek isteyen İmparator bir barış önerisinde bulundu. 22 Nisan 1453: Sabahın erken saatlerinde Hristiyanlar, Fatih Sultan Mehmed‘in inanılmaz azminin Haliç sırtlarında, karadaki gemileri hayret ve korkuyla gördüler. Öküzlerle çekilen 70 kadar gemi yüzlerce gemi tarafından halatlarla dengeleniyor ve kızaklar üzerinde ilerliyordu. Öğleden sonra gemiler artık Haliç‘e inmişlerdi. Türk donanmasının umulmadık biçimde Haliç‘de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans kuvvetlerinin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, kara surlarının savunması zayıfladı. 28 Nisan 1453: Bizanslılar‘ın Haliç‘deki gemi yakma girişimi yoğun top ateşiyle engellendi. Ayvansaray ile Sütlüce arasına köprü kuruldu ve buradan Haliç surları da ateş altına alındı. Deniz boyu surlarında tamamı kuşatıldı. Bizans İmparatoruna Ceneviz‘liler aracılığıyla koşulsuz teslim önerisi iletildi. İmparator bu teklifi kabul etmedi . 7 Mayıs 1453: 30.000 kişilik bir kuvvetle Bayrampaşa deresi üzerindeki surlara yapılan 3 saatlik saldırı sonuca ulaşamadı. 12 Mayıs 1453: Tekfursarayı ile Edirnekapı arasında surlara yapılan büyük saldırı püskürtüldü. 16 Mayıs 1453: Eğrikapı önüne kazılan lağımla Bizans‘ın açtığı karşı lağım birleşti ve yeraltında şiddetli bir çarpışma oldu. Aynı gün Haliç‘deki zincire yapılan saldırı da başarılı olamadı. Ertesi gün tekrar saldırıldı, yine sonuca ulaşılamadı. 18 Mayıs 1453: Hareketli ağaçtan bir kule ile Topkapı yönünden saldırıya geçildi. Şiddetli çarpışmalar akşama kadar sürdü. Bizanslılar gece kuleyi yaktılar, doldurulan hendekleri boşalttılar. 25 Mayıs 1453: Fatih Sultan Mehmed Han, İmparator‘a İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey‘i elçi göndererek son kez teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenler de mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif de reddedildi. 26 Mayıs 1453: Kuşatmanın kaldırılması, aksi durumda Macaristan‘da Bizans lehine harekete geçmek zorunda kalacağı, ayrıca Batı devletlerinin gönderdiği büyük bir donanmanın yaklaşmakta olduğu gibi söylentilerin artması üzerine Fatih Sultan Mehmed Savaş Meclisini topladı. Bu toplantıda, baştan beri kuşatmaya karşı olan Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları kuşatmanın kaldırılmasını savundular. Padişah ile birlikte lalası Zağanos Paşa, Hocası Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi zatlar buna şiddetle karşı çıktı. Saldırıya devam etme kararı alındı. 27 Mayıs 1453: Ertesi gün yapılacak genel saldırı orduya duyuruldu. 28 Mayıs 1453: Ordu zamanını ertesi gün yapılacak saldırıya hazırlanmak ve dinlenmekle geçirildi. Tam bir sessizlik hakimdi. Fatih safları dolaşarak askeri yüreklendirdi. Bizanslılar ise bir dini ayin düzenlendi, Bizans imparatoru herkesi Ayasofya‘da toplayarak savunmaya davet etti. Bu tören Bizansın son töreni oldu. 29 Mayıs 1453: Birlikler hücum için savaş düzenine girdiler. Fatih Sultan Mehmed sabaha karşı savaş emrini verdi. Konstantinopolis cephesinde askerler savaş düzenini alırken halk kiliselere doluştu. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. İlk saldırıyı hafif piyade kuvvetleri yaptı, ardından Anadolu askerleri saldırıya geçti. Surdaki gedikten içeriye giren 300 kadar Anadolu askeri şehit olunca, ardından Yeniçeriler saldırıya geçti. Yanlarına kadar gelen Fatih Sultan Mehmed‘in yüreklendirmesiyle gögüs göğüse çarpışmalar başladı. Surlara ilk Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan bu arada şehit oldu. Her yandan kente giren Türkler, Bizans savunmasını tümüyle kırdı. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı‘dan şehre giren Fatih Sultan Mehmed, doğruca Ayasofya‘ya gitti. Mabedi temizletti, duvarlardaki tasvirleri kapattı ve ilk Cuma namazını orada gazileriyle birlikte kıldı. Daha sonra Ayasofya‘ nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyyet ve vakf eyledi. Kuşatma hazırlıkları Sultan II. Mehmed‘e "Fatih" ünvanı verilmesine sebep olan İstanbul‘un fethi, dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyen Sultan II. Mehmed‘in o güne kadar görülmemiş savaş taktiklerini uyguladığı kuşatmanın hazırlıkları zamanın başkenti Edirne‘de başlamıştır. İstanbul‘un aşılamaz denilen surlarını yerlebir etmeye yarayacak büyük toplar "Şahi" döktürülmüştür. Topların yanısıra Bizans‘a denizden gelebilecek yardımları engelleyebilmek amacıyla büyük bir donanma oluşturulmuş, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı‘nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) yaptırılmıştır. Kuşatma için hazırlanan asker sayısı ise 20.000‘i yeniçeri olmak üzere toplam 100.000 kişidir. Bütün bunların yanısıra Balkanlar‘dan gelebilecek herhangi bir Hıristiyan yardımı için de bazı bölgelere ordular gönderilmiştir. Böyle yardım toplamaya kalkışabileceklere de gözdağı vermiştir. Yapılan hazırlıkların farkında olan Bizans İmparatoru Konstantin, Avrupa devletlerine yardım çağrısında bulunmuştur. Hıristiyanlar‘ın Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olarak bölündükleri 1054‘ten o güne kadar birbirlerine hasım olmaları sebebiyle bu yardımlar gelmemiştir. Bazı İtalyan şehir devletleri askerlerini Bizans‘a yardıma göndermişlerdir. Gelen yardımlarla birlikte Bizans ordusu, 2.000‘i paralı olmak üzere 9.000 askerden oluşuyordu. Şehri savunan duvarlar, 22,5 km.yi bulan uzunluklarıyla dönemin en güçlü surları olarak biliniyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru, surların önüne geniş hendekler açtırmış, Haliç‘in güvenliğini sağlamak amacıyla da girişine zincir çektirmişti. Rumlar‘ın malına canına ve namusuna dokunulmadı Fatih Sultan Mehmed han, çağına askerlik dersi verirken, insanlık dersini de unutmamıştı. Osmanlı taarruzuna elli gün boyunca dayanan ve yüzlerce Müslüman‘ın kanının akmasına sebep olan Bizanslılara, fetihten hemen sonra herkesin emniyette olduğunu açıklamıştı. Özellikle o çağda ele geçirilen bir şehrin eski yönetimiyle ilgili hiçbir eseri ayakta bırakılmazdı. Fatih‘in askerleri ise yıkılan kiliselere varana kadar herşeyin yeniden imarı için çalışmışlar, hatta Rumları 6 akçe karşılığında çalıştırarak, onların da ekmek parası kazanmalarını sağlamışlardı. Bütün bunların bir açıklaması vardı: Muzaffer komutan ve askerleri "Le tüftahanne‘l-Konstantiyye. Ve le ni‘me‘l-emiru emiruna ve le ni‘me‘l-ceyşu zaIike‘l-ceyş." müjdesinin sırrına nail olmuş komutan ve askerlerdi. Kimsenin malına, canına ve namusuna dokunulmadı. Fetih öncesi son konuşma Sultan Mehmed Han, son akşam bütün yöneticilerini toplayarak şu konuşmayı yaptı: "Bu şehir, eski Roma‘nın başkenti olup, güzellik, zenginlik ve şerefin doruğuna ulaşmış ve adeta dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir. Orada siz de servet ve saadet bulacaksınız. Fakat en büyük menfaat, dünyanın en ünlü beldesini zapt etmek, fethetmek olacaktır. Böyle bir zaferden daha ulvî bir şeref ve saadet var mıdır? Bu beldenin görünüşteki azametine, kudretine aldanarak zapt edilmesinin güç olduğunu sanmayınız. Sizin hücumunuza mukavemet edemeyecektir. Şu dolmuş hendeklere, şu delik deşik olmuş surlara bakın. Tunç topların açtığı şu üç delikten, yalnız hafif piyadelerimiz değil, en ağır süvarilerimiz bile geçebilecektir. Şimdi önümüze serilen yol, bir koşu meydanı gibi dümdüzdür. Parlak bir savaş için birbirinizi teşvik ediniz. Hatırlayınız ki parlak bir savaş için üç ana şart vardır: İyi niyet, kötü hareketlerden çekinme ve tam itaat, yani sükûnetle ve disiplin içinde verilen emirlerin tamamen yerine getirilmesi. Şimdi, yüce bir azmin verdiği coşkunluk ile savaşa koşunuz ve malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Bana gelince, sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Herkesin ne suretle hareket edeceğini bizzat takip edeceğim. Şimdi herkes kendi mevkiine dönsün. Yiyip içiniz ve birkaç saat istirahat ediniz. Emrinizdekiler de aynı şekilde hareket etsinler. Her tarafta mutlak bir sessizliğin sağlanmasını emrediniz. Sonra, tan vaktinde, kalkar kalkmaz taburlarınızı tam bir düzen içinde hazırlayınız. Hiç bir şey ile ve hiç kimsenin tesiriyle ağırbaşlılığınızı, temkininizi bozmayınız. Sakin ve rahat olunuz. Fakat savaş borusunun çalındığını işitince ve sancakların rüzgârla dalgalandığını görünce, silah elde, derhal ileriye atılınız!" "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır" Fatih Sultan Mehmed, İstanbul‘un feth edilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti‘ ni bir Cihan İmparatorluğu haline getirme ve İslamiyet‘ i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu‘ da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan (Belgrad hariç), Eflak Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Bir çok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna‘dan Fırat‘a kadar yayıldı. Anadolu‘ da milli birlik tesis edildi. Sultan Mehmed Han‘ın ömrü muazzam ideallerin gerçekleştirilmesi yolunda büyük gayretlerle geçmiştir. O, bizzat katıldığı 25 harbin yanında her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmamış, bu sahalarda da daima zirveyi yakalamıştır. Özellikle İstanbul‘un imarına önem veren Mehmed Han, saray, camiler, medreseler, imaretler, su kemerleri, çarşılar, vakıflar ile hamamlardan başka, şehrin çeşitli yerlerinde dört bin dükkan yaptırarak vakfetmiştir. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve Halkalı su tesisleri ile iki gemi tersanesi ve kışla, Fatih devri eserlerindendir. Fatih Sultan Mehmed Han, bunlara ilaveten Bursa‘da 37, Edirne‘de 28, diğer şehirlerde de 60 cami inşa ettirmiştir. "Karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi" Fetihle ilgili Bizanslı tarihçi Dukas(1400-1470) kitabında şu sözleri sarfediyor: "Böyle bir harikayı kim gördü ve kim duydu? Keyahsar [Keyhüsrev] denizde köprü inşa ederek, karada yürür gibi, bu köprü üstünden karşıya asker geçirdi. Bu yeni Makedonyalı İskender ve bana kalırsa neslinin en büyük padişahı olan II. Mehmed, karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi. Binaenaleyh bu adam, Keyahsar‘ı da geçti. Zira Keyahsar, Çanakkale Boğazı‘nı geçti ve Atinalılar‘a mağlub olarak muhakkar [hakarete uğramış] bir halde geri döndü. Mehmed ise, karayı denizde olduğu gibi geçti ve Bizanslıları mahvetti ve hakiki altın gibi parlayan İstanbul‘u, yani dünyayı tezyin eden şehirlerin kraliçesini fetheyledi." Kaynak: Milli Gazete

Quick Jump