Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Hanedanın en önemli iki isminin tutuklanması ve bunlara yöneltilen suçlamalara baktığımızda, Suudi Arabistan iç siyasetinde ciddi bir dalgalanmanın olduğu anlaşılıyor.

Dr. Necmettin Acar   |09.03.2020
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

İstanbul

6 Mart Cuma sabahı uluslararası haber ajanslarının geçtiği, Suudi Arabistan’da hanedanın önemli isimlerinin ve çok sayıda asker-sivil bürokratın tutuklandığına dair haberler, krallığın iç siyasetini yeniden küresel gündemin ön sıralarına taşıdı. 2017 yılında Muhammed bin Selman’ın veliaht prens olarak atanmasını müteakiben, çok sayıda üst düzey prensin tutuklandığı, bir dizi “hanedan içi rakipleri sindirme” operasyonuna şahit olmuştuk. Bugüne kadar hanedanın üst düzey isimlerine yönelik operasyonlarda tutuklananlara yöneltilen suçlamalara bakıldığında, operasyonların hukuki bir eylem şeklinde gösterilmeye özen gösterildiği söylenebilir. Örneğin aralarında Velid bin Talal gibi çok önemli isimlerin de bulunduğu Suudi bakanlar, prensler ve iş adamları 2017 yılında yolsuzlukla mücadele kapsamında gözaltına alınmış ve aylarca Riyad’daki Ritz-Carlton otelinde tutuklu kalmışlardı. Tutuklama emri ise “Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu” tarafından verilmişti.


Ancak Cuma günkü tutuklama operasyonlarında tutuklananların kimliğine ve iddia edilen suçlamalara bakıldığında, krallık iç siyasetinde ciddi bir dalgalanmanın olduğu anlaşılıyor. Suudi Arabistan’ın kurucusu Kral Abdülaziz’in oğlu ve mevcut kralın kardeşi olan Ahmed bin Abdülaziz ve Muhammed bin Selman’dan önceki veliaht prens Muhammed bin Nayif’in tutuklananlar arasında olması, tutuklamaların bizzat Muhammed bin Selman’ın emriyle gerçekleşmesi ve her iki ismin “darbe girişimi” ve “vatana ihanetle” suçlanıyor olması, bu operasyonları geçmişte şahit olduklarımızdan ciddi derecede farklı kılıyor. Bu iki isme ilaveten Ahmed bin Abdülaziz’in Kara Kuvvetleri ve İstihbarat Kurumu başkanı olan oğlu Nayif bin Ahmed, Muhammed bin Nayif’in kardeşi Nevvaf ve yirminin üzerinde üst düzey prens ve askerin de tutuklanması, hanedan içi yeni bir tasfiye operasyonun düzenlendiğini gösteriyor. Suudi siyasetine yakından baktığımızda, bugün yaşanan tutuklama operasyonlarının, ülkenin iç siyasetiyle ve uluslararası birtakım gelişmelerle yakından irtibatlı olduğunu söyleyebiliriz.

Güçlü bir merkezi devlet kurma adına kudretli hanedan üyelerinin sistemden tasfiyesi de bunlara eklenince, Muhammed bin Selman yönetiminin başarısızlıkları, bu memnuniyetsizliğin ülke siyasetinde eyleme dönüşmesini kolaylaştırabilir.

Riyad Kral Selman sonrasına mı hazırlanıyor?

Cuma günü yaşanan tutuklamaların ilk akla getirdiği husus, Kral Selman’ın sağlığına dair endişeler oldu. Selman’ın ileri yaşı ve yaşadığı sağlık sorunları, zaten uzun süredir bir endişe kaynağıydı. Yaşanan son tutuklamalar Selman’ın sağlığına dair bu endişeleri iyice kuvvetlendirdi. Selman sonrası Suudi tahtı üzerinde ciddi bir rekabet kapısı açılabilir. Çünkü Suudi anayasasının 5. maddesi, Suudi rejiminin yapısını mutlak monarşi olarak tespit ediyor ve Suudi tahtı üzerinde Kral Abdülaziz’in oğullarının (Muhammed bin Selman gibi torunlarının değil) öncelikli hak sahibi olduğunu belirtiyor. Her ne kadar Muhammed bin Selman veliaht prens olarak atanmış olsa da, Abdülaziz’in hayattaki oğlu Ahmed bin Abdülaziz’in Suudi tahtında hak talep etmesi, anayasanın bu maddesine göre hukuken mümkün görünüyor.

Son günlerde yaşanan gelişmeler, Muhammed bin Selman’ın, politik aktörlerin artan bu hoşnutsuzluğunu ve yönetim karşıtı eylemlerini derinden hissettiğini gösteriyor.

Cuma günü yaşanan tutuklamaların akla getirdiği ikinci husus, son dönemde Muhammed bin Selman’ın Suudi iç politikasında radikal değişimlere imza atarak, ülkenin kuruluşundan bu yana var olan hanedan dengesini alt üst etmesinin, hanedan üyeleri arasında bir reaksiyon meydana getirme ihtimali. Suudi politik sistemi her ne kadar “mutlak monarşi” olarak tanımlansa da hanedan üyeleri arasında bir denge siyasetine dayanır. Bu denge siyaseti gereğince tüm güç kralın elinde toplanmaz ve politik kararlar (ordu komutanlıkları, valilikler, bakanlıklar gibi) etkili konumlara atanan hanedanın güçlü üyeleriyle Suudi devletinin başı konumundaki kral arasındaki uzlaşmaya dayanır. Suudi sistemi aslen, tek adam monarşilerinden farklı olarak, “hanedan demokrasisi” olarak tanımlanabilir. Sayıları on binin üzerinde olan hanedan üyeleri, demokratik ülkelerdeki siyasi partilere benzer şekilde, otuz-kırk kola ayrılmış halleriyle, Suudi politik sisteminde etkili olmak için mücadele verirler. Bu sistemde, olası bir kriz durumu, hanedan üyeleri arasında karşılıklı tavizler ve ittifaklar yoluyla kolayca aşılabilir. Ulema da Suudi politik sisteminde çok önemli bir konuma sahip olduğu için, karar alma süreçlerinde her zaman etkili olmuştur.

2015 yılında önceki Kral Abdullah’ın ölümüyle birlikte Muhammed bin Selman’ın Suudi politik sisteminde artan gücü, Suudi rejiminin en önemli iki unsuru olan hanedan üyelerinin ve ulemanın politik sistemden dışlanmasıyla sonuçlanan bir süreci başlattı. Tahtın Selman bin Abdülaziz’den Muhammed bin Selman’a kalarak pürüzsüz bir şekilde el değiştirmesini temin etmek için, Velid bin Talal, Mütab bin Abdullah, Muhammed bin Nayif gibi arkasında çok sayıda hanedan üyesinin desteği olan tahtın güçlü adayları ve bu isimlere destek veren çok sayıda güçlü hanedan üyesi sistemli bir şekilde tutuklamalarla sindirildi. Bu durum, ülkede geçmişte var olan hanedan dengesini bozarak gücün Muhammed bin Selman’ın elinde tekelleşmesiyle sonuçlandı.

Teorik olarak, ülkede kral öldüğünde veya hayatta iken (sağlık sorunları ve sair sebeplerle) görevini yapamaz duruma düştüğünde, yeni kralın seçimi üst düzey hanedan üyelerinin katılımıyla oluşan Bağlılık Konseyi (Biat Konseyi) tarafından yapılır. Ahmed bin Abdülaziz’in Muhammed bin Selman’ın kral seçilmesine karşı olan en önemli konsey üyesi olduğu biliniyor. Yine Muhammed bin Selman tarafından başlatılan “ılımlı İslam” politikası da hem Suudi politik sisteminde hem de ülkenin toplumsal yapısında ulemanın rolünün azaltılmasıyla sonuçlandı. Böylece “ılımlı İslam” politikası, birinci Suudi devletinin kurucusu Muhammed bin Suud ile Muhammed bin Abdülvahhab arasında 1744 yılında oluşturulan paktı bozarak ülke siyasetinin üç asırdır en önemli unsuru olan ulemayı Suudi politik sistemine yabancılaştırdı ve öfkelendirdi.

Suudi iç politikasında yaşanan bu gelişmeler, ülkenin kurucusu Kral Abdülaziz’den sonraki ilk kralı Suud bin Abdülaziz’in 1964 yılında başına gelenleri hatırlatıyor. 1960’lı yıllar, Ortadoğu’da Mısır Cumhurbaşkanı Nasır’ın liderliğini yaptığı sosyalist Arap milliyetçiliğinin (başta Suudi Arabistan olmak üzere) muhafazakâr Arap monarşilerine yönelik en önemli tehdidi teşkil ettiği bir dönemdi. Özellikle 1962 yılında Yemen’de yaşanan darbeyle, Suudi müttefiki Yemen krallığının yıkılarak Mısır benzeri bir cumhuriyet rejiminin kurulmasına yönelik girişimler sonucunda Yemen’de çıkan iç savaş, Suudi iç siyasetindeki politik aktörlerin, Nasır’ın devrimci politikasıyla baş etmekte aciz kaldığı gerekçesiyle, Suud bin Abdülaziz’den umudunu kesmesiyle sonuçlandı. Suud bin Abdülaziz’in beceriksiz siyaseti yüzünden sosyalizmin yükselişinden rahatsız olan ulemanın da desteğini arkasına alan hanedan üyeleri, ülke tarihinde ilk olarak bir saray darbesiyle Suud bin Abdülaziz’i tahttan indirip yerine Faysal bin Abdülaziz’i geçirdiler. Bu olay, kralın hayattayken bir darbeyle tahttan indirilmesi ve yerine başka birinin kral olması sebebiyle, Suudi siyasi tarihinde bir ilki temsil etmektedir.

Muhammed bin Selman’ı zorlayan küresel gelişmeler

2020 yılının başlarından itibaren küresel arenada yaşanan birtakım gelişmeler, Muhammed bin Selman’ın hem ülke iç siyasetinde hem de bölgesel düzlemde elini zayıflatan bir süreci başlattı. Bu gelişmelerin en önemlisi Aralık 2019’da Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tehdididir. Başlangıçta sıradan bir sağlık sorunu olarak algılansa da, virüsün yayılma hızı ve yaşanan can kayıplarının her geçen gün artması, küresel ekonominin seyrine dair ciddi endişeleri ortaya çıkardı. Özellikle virüsün başta Çin olmak üzere küresel ekonominin ve petrol talebinin motoru konumundaki Uzak Doğu’da çok hızlı yayılması, bölgede ekonomik aktivitenin ciddi oranda yavaşlamasına sebep oldu ve bu yavaşlamaya da bağlı olarak, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ekonomilerinin petrol talebi yüzde 20-30 oranında azaldı. Üstelik Çin kaynaklı petrol talebindeki bu yavaşlama, Çin’in petrol ithalatının yarısını Körfez bölgesinden sağlaması sebebiyle, en çok Suudi Arabistan’ı etkiliyor ve kısa vadede petrol talebinde bir toparlanma da beklenmiyor.

Bölgede ortaya çıkan bu ekonomik yavaşlama, Suudi Arabistan açısından iki önemli sonucu ortaya çıkardı. Petrol talebinde yaşanan bu ciddi zayıflama öncelikle fiyatlarda sert düşüşlere yol açtı. Ocak 2020’de 70 dolar civarında seyreden petrol fiyatları, Mart ayının ilk haftası itibariyle yüzde 60 oranında gerileyerek 30 dolar civarına geldi. Suudi Arabistan’da ülke gelirinin yüzde 90 oranında petrole bağımlı olduğu ve ülkede ekonomik istikrarın ancak petrol fiyatlarının 80-90 dolar civarında seyretmesiyle mümkün olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yaşanan bu “petrol şokunun” ülkeyi derinden etkilediği anlaşılacaktır.

Suudi Arabistan’ın son dönemde zaten ciddi bütçe açıklarıyla başı dertteyken yaşanan bu petrol şoku, ülkenin ekonomik istikrarı için çok büyük bir tehdit teşkil ediyor. Örneğin Aralık ayı başında açıklanan bütçeye göre, Suudi Arabistan’ın 2020 mali yılı toplam bütçesi 1 trilyon 20 milyar riyal (272 milyar dolar) olarak belirlendi. Bu rakam 2019 mali yılının 1 trilyon 48 milyar riyal (279,5 milyar dolar) olan bütçesiyle kıyaslandığında daha geride kalıyor. Bununla birlikte, 2019 için hedeflenen gelir miktarı 917 milyar riyalken (244,5 milyar dolar), 2020 bütçesinde 833 milyar riyal (222,1 milyar dolar) olarak belirlendi. Bu rakamlara yakından bakıldığında, 2019 yılında Suudi bütçe açığı 35 milyar dolarken, 2020 için bu rakam (yaklaşık yüzde 50 artışla) 50 milyar dolar olmuştur. Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüş göz önüne alındığında, bütçe açığının öngörülen bu rakamın çok üstünde gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Son dönemde ülkede bozulan ekonomik görünüm de bu durumun en önemli kanıtı.

İkinci olarak, yaşanan bu son gelişmeler, geçmişte en büyük aktörü olduğu küresel enerji piyasasında Suudi Arabistan’ın artık bir etkisinin kalmadığını da ortaya koydu. Nitekim geçtiğimiz yıl Katar’ın OPEC’ten ayrılması, büyük oranda Suudilerin denetiminde olan bu kurumun gücünü tartışmalı hale getirmişti. Son yaşanan gelişmelerde, petrol fiyatlarındaki sert düşüşleri engellemek için üretimi kısmaya dönük önerilerin Rusya’nın muhalefeti nedeniyle hayata geçirilememesi, Suudilerin en önemli politika aracı olan enerji kartını kaybettiği yorumlarını kuvvetlendirdi. Geçmişte krallık petrol arzını sert bir şekilde azaltıp artırarak petrol fiyatı üzerinde belirleyicilik tekeline sahipti. İçinde bulunduğumuz dönemde hem ABD ve Rusya gibi büyük üreticilerin piyasaya dahil olması hem de krallığın son dönemde giriştiği oldukça maliyetli dış politika, petrol gelirlerinin azalması riskini göze alarak üretimi kısmaya dönük bir girişimi krallık açısından imkânsız kılıyor. Bugünkü küresel enerji piyasasının yapısına yakından bakıldığında, Suudilerin olası bir üretim kesintisi, piyasadaki petrol miktarını azaltmak bir yana, ABD ve Rusya gibi büyük üreticilerin üretimlerini artırarak Suudilerin pazar payını ele geçirmesiyle sonuçlanacağını gösteriyor. Hafta sonu Rusya’nın OPEC’ten gelen üretimi kısma talebine ret yanıtı vermesi üzerine, Riyad yönetimi petrol üretimini daha da artırma kararı vererek küresel petrol piyasasındaki güçlü rakiplerini zarara uğratma politikasını seçti.

Üçüncü olarak, virüs tehdidiyle umre ziyaretlerinin askıya alınması ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin tedbir amaçlı geçici olarak kapatılması, krallığın yıllık 25-40 milyar dolar civarındaki Hac ve Umre gelirini de tehlikeye sokarak ekonomik darboğazı derinleştirici bir etkide bulunuyor. Hac ve Umre turizminin zayıflamasının diğer bir sonucu da Suudi Arabistan krallarının uzun yıllardır kendi politik meşruiyetleri ve ülkenin İslam dünyasına liderlik iddiasına mesnet teşkil eden “Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” (iki kutsal mekânın hizmetkârı) sıfatlarının yıpranmasıdır. Bu durum ülke içinde bir meşruiyet sorunu ortaya çıkarabileceği gibi, Suudilerin İslam dünyasındaki itibarını da zayıflatacaktır.

Muhammed bin Selman’ın inisiyatifiyle başlayan Yemen savaşında ülkenin içine düştüğü bataklık, Kaşıkçı cinayetiyle Suudilerin uluslararası itibarına verilen zarar, küresel enerji piyasasında yaşanan gelişmelerin Suudi ekonomisini soktuğu darboğaz, “ılımlı İslam” ve eğlence sektörünü canlandırma adına Suudi ulemasının sisteme yabancılaştırılması ve güçlü bir merkezi devlet kurma adına kudretli hanedan üyelerinin sistemden tasfiye edilmesi, Riyad’da çok geniş bir memnuniyetsiz kitleyi ortak bir paydada toplamışa benziyor. Muhammed bin Selman yönetiminin başarısızlıkları ise bu memnuniyetsizliğin ülke siyasetinde eyleme dönüşmesini kolaylaştırıyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler, Muhammed bin Selman’ın, politik aktörlerin artan bu hoşnutsuzluğunu ve yönetim karşıtı eylemlerini derinden hissettiğini gösteriyor. Yoksa Suudi devletinin kurucu kralı Abdülaziz’in oğlu ve hanedanın en önemli ismi olan Ahmed bin Abdülaziz’in tutuklanmasını başka türlü izah etmek mümkün değil.

[Dr. Necmettin Acar Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanıdır]

AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Next Post

ABD seçimleri: Demokrat Parti’de müesses nizam gücünü kanıtladı

Per Mar 19 , 2020
Demokrat Parti’de Biden’ın savunduğu ılımlı çizgide yer alan tüm adaylar, kampanyalarını sonlandırırken Biden’e desteklerini açıkladı. Bu yaklaşım, partinin merkezi yönetiminin Biden’ın adaylığını ne denli açık bir biçimde istediğini kanıtlıyor. Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu   |18.03.2020
Instagram did not return a 200.

Bize Sponsor olun!..

NEDEN BANNER REKLAMI? EUTURKHABER'e reklam vererek firma tanıtımınızı fotograf, video olarak yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Banner reklamı vermeyi cezbeden bir özellik de düşük maliyette olması ve geniş kitleye ulaşılabilmesi. İnternet gazeteciği artık revaçta. Ücretsiz olarak günlük haber takibi imkanı elde eden internet takipçilerinin yaş oranlarının 80'lik bölümünün 35/40 yaşın altında olması da tüketici potansiyelinin en yüksek kesim olarak ortaya çıkıyor. EUTURKHABER'E REKLAM VERMEK NEDEN ÖNEMLİ: Günlük basılı veya TV reklamları sadece belirli bir kesime, bölgeye, sınırlı sayıda ve belirli saniyelerde görülür ve o saniye unutulur. Avrupa Türkleri Haber Portalı'mız, EUTURKHABER İnternet gazetemizde çıkan reklamlar ise; Reklam yayımlandığı sürece 7 GÜN 24 SAAT Okurlarının gözü önünde kalır. Banner reklamları, ek olarak Facebook, Twitter vb. platformlarda da geniş kitleye yönlendirilen haberler sayesinde açılan her sayfada görüntülenir. Bu nedenle Markanızı, İşyerinizi EUTURKHABER'de değerlendirin. EUTURKHABER'e verdiğiniz banner reklamı ile arama motorları hedefleme yaparak ve sizi doğrudan firmanıza yönlendirerek sizi arayan potansiyel müşterilerinizle buluşmanızı sağlar. Firmanızın kampanyalarını ve reklamlarınızı sürekli takip ederek, herhangi bir trend değişikliğinde düzenlemeler yapılabilir ve istediğiniz zaman ilana son verebilirsiniz. Karar vermek için acele edin; Bir an önce Avrupa Türkleri Haber Portalı EUTURKHABER'e Banner reklamı vererek tanıtımınızı ve kazancınızı artırın.
BANNER REKLAMI İÇİN; (as@euturkhaber.com) mail adresimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Editörden

İSTANBUL'UN FETH-İ

Bugün bazı rakam ve olaylarla açıkladığımız fetih hadisesi, ecdadın yaşadığı zorluklara rağmen İslam‘ı yaymak için gösterdiği azmin eseridir. Hadiseyi okurken bunun bir şehrin zaptedilmesi olarak değil, Peygamber Efendimiz‘in övgüsüne mazhar olmak isteyen ecdadın cihad şuurunun sonucu olduğunu idrak etmeliyiz. Bu sayfadaki rakamlara takılı kalmadan ecdada ve bıraktığı mirasa ne kadar sahip çıkabildiğimizi de düşünelim. Fethi ve fatihleri anlamak ümidiyle: Ya Rabb! Hazret-i Peygamber (sallâllahü aleyhi ve sellem)in müjdesine nail olmuş o büyük cihangir Fatih Sultan Mehmed Han‘ın ruhundaki ulvi hasletlerden, özellikle din gayretinden ve fetih şuurundan şu son asırlarda sahipsiz kalan nesline de bir nasib ihsan ve ikram eyleyip onlar eliyle İslam‘ı ve müslümanları yeniden aziz eyle!... AMİN! O, ne güzel kumandan O, ne güzel ordu 6 Nisan 1453: Birlikler Haliç‘ten Marmara kıyılarına kadar yayıldılar ve kara surlarına 700-800 metre yaklaştılar. Türk ordusunun komutanı Sultan II. Mehmed, 15 bin kişilik yeniçeri birliği ile merkezde, Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunuyordu. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Vezir Mahmut Paşa kumanda ediyordu. Bunlar 50 bin kişilik Anadolu askeri ile Yedikule‘den Topkapı‘ya kadar uzanan bölgeyi tutmuşlardı. Sol kanada Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa kumanda ediyordu. 50 bin kişilik Rumeli askeriyle Edirnekapı‘dan Tekfur Sarayı‘na kadar olan yeri tutmuştu. Zağanos Paşa bugün Beyoğlu denilen ve o zamanlar boş bulunan tepeleri tutuyor, böylece Galata‘daki Cenevizlilerin kalelerinden çıkmalarını ve Bizans‘ı desteklemelerini önlüyordu. 6-7 Nisan 1453: İlk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 9 Nisan 1453: Baltaoğlu Süleyman Bey Haliç‘e girmek için ilk saldırıyı yaptı. 9-10 Nisan 1453: Boğazdaki surların bir bölümü ele geçti. Baltaoğlu Süleyman Bey Prens adalarını ele geçirdi. 11 Nisan 1453: Büyük surlar dövülmeye başlandı. Surlarda tahribat önemli boyutlara ulaştı. 12 Nisan 1453: Donanma Haliç‘i koruyan gemilere saldırdı fakat Hristiyan gemilerinin üstün gelmesi Osmanlı ordusunda moral bozukluğuna yolaçtı. Fatih Sultan Mehmed‘in emri üzerine havan topları ile Haliç‘deki gemiler dövülmeye başlandı ve bir kadırga batırıldı. 18 Nisan 1453, Gece : Padişah, ilk büyük saldırı emrini verdi. Dört saat süren saldırı püskürtüldü. 20 Nisan 1453: Yardıma gelen erzak ve silah yüklü, üçü Papalığın, biri Bizans‘ın dört savaş gemisiyle Osmanlı donanması arasında Yenikapı açıklarında bir deniz savaşı meydana geldi. Padişah bizzat kıyıya gelerek Baltaoğlu Süleyman Paşa‘ya gemileri her ne pahasına olursa olsun batırmasını emretti. Fakat düşman gemileri engellenemedi. Bu durumdan istifade etmek isteyen İmparator bir barış önerisinde bulundu. 22 Nisan 1453: Sabahın erken saatlerinde Hristiyanlar, Fatih Sultan Mehmed‘in inanılmaz azminin Haliç sırtlarında, karadaki gemileri hayret ve korkuyla gördüler. Öküzlerle çekilen 70 kadar gemi yüzlerce gemi tarafından halatlarla dengeleniyor ve kızaklar üzerinde ilerliyordu. Öğleden sonra gemiler artık Haliç‘e inmişlerdi. Türk donanmasının umulmadık biçimde Haliç‘de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans kuvvetlerinin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, kara surlarının savunması zayıfladı. 28 Nisan 1453: Bizanslılar‘ın Haliç‘deki gemi yakma girişimi yoğun top ateşiyle engellendi. Ayvansaray ile Sütlüce arasına köprü kuruldu ve buradan Haliç surları da ateş altına alındı. Deniz boyu surlarında tamamı kuşatıldı. Bizans İmparatoruna Ceneviz‘liler aracılığıyla koşulsuz teslim önerisi iletildi. İmparator bu teklifi kabul etmedi . 7 Mayıs 1453: 30.000 kişilik bir kuvvetle Bayrampaşa deresi üzerindeki surlara yapılan 3 saatlik saldırı sonuca ulaşamadı. 12 Mayıs 1453: Tekfursarayı ile Edirnekapı arasında surlara yapılan büyük saldırı püskürtüldü. 16 Mayıs 1453: Eğrikapı önüne kazılan lağımla Bizans‘ın açtığı karşı lağım birleşti ve yeraltında şiddetli bir çarpışma oldu. Aynı gün Haliç‘deki zincire yapılan saldırı da başarılı olamadı. Ertesi gün tekrar saldırıldı, yine sonuca ulaşılamadı. 18 Mayıs 1453: Hareketli ağaçtan bir kule ile Topkapı yönünden saldırıya geçildi. Şiddetli çarpışmalar akşama kadar sürdü. Bizanslılar gece kuleyi yaktılar, doldurulan hendekleri boşalttılar. 25 Mayıs 1453: Fatih Sultan Mehmed Han, İmparator‘a İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey‘i elçi göndererek son kez teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenler de mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif de reddedildi. 26 Mayıs 1453: Kuşatmanın kaldırılması, aksi durumda Macaristan‘da Bizans lehine harekete geçmek zorunda kalacağı, ayrıca Batı devletlerinin gönderdiği büyük bir donanmanın yaklaşmakta olduğu gibi söylentilerin artması üzerine Fatih Sultan Mehmed Savaş Meclisini topladı. Bu toplantıda, baştan beri kuşatmaya karşı olan Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları kuşatmanın kaldırılmasını savundular. Padişah ile birlikte lalası Zağanos Paşa, Hocası Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi zatlar buna şiddetle karşı çıktı. Saldırıya devam etme kararı alındı. 27 Mayıs 1453: Ertesi gün yapılacak genel saldırı orduya duyuruldu. 28 Mayıs 1453: Ordu zamanını ertesi gün yapılacak saldırıya hazırlanmak ve dinlenmekle geçirildi. Tam bir sessizlik hakimdi. Fatih safları dolaşarak askeri yüreklendirdi. Bizanslılar ise bir dini ayin düzenlendi, Bizans imparatoru herkesi Ayasofya‘da toplayarak savunmaya davet etti. Bu tören Bizansın son töreni oldu. 29 Mayıs 1453: Birlikler hücum için savaş düzenine girdiler. Fatih Sultan Mehmed sabaha karşı savaş emrini verdi. Konstantinopolis cephesinde askerler savaş düzenini alırken halk kiliselere doluştu. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. İlk saldırıyı hafif piyade kuvvetleri yaptı, ardından Anadolu askerleri saldırıya geçti. Surdaki gedikten içeriye giren 300 kadar Anadolu askeri şehit olunca, ardından Yeniçeriler saldırıya geçti. Yanlarına kadar gelen Fatih Sultan Mehmed‘in yüreklendirmesiyle gögüs göğüse çarpışmalar başladı. Surlara ilk Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan bu arada şehit oldu. Her yandan kente giren Türkler, Bizans savunmasını tümüyle kırdı. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı‘dan şehre giren Fatih Sultan Mehmed, doğruca Ayasofya‘ya gitti. Mabedi temizletti, duvarlardaki tasvirleri kapattı ve ilk Cuma namazını orada gazileriyle birlikte kıldı. Daha sonra Ayasofya‘ nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyyet ve vakf eyledi. Kuşatma hazırlıkları Sultan II. Mehmed‘e "Fatih" ünvanı verilmesine sebep olan İstanbul‘un fethi, dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyen Sultan II. Mehmed‘in o güne kadar görülmemiş savaş taktiklerini uyguladığı kuşatmanın hazırlıkları zamanın başkenti Edirne‘de başlamıştır. İstanbul‘un aşılamaz denilen surlarını yerlebir etmeye yarayacak büyük toplar "Şahi" döktürülmüştür. Topların yanısıra Bizans‘a denizden gelebilecek yardımları engelleyebilmek amacıyla büyük bir donanma oluşturulmuş, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı‘nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) yaptırılmıştır. Kuşatma için hazırlanan asker sayısı ise 20.000‘i yeniçeri olmak üzere toplam 100.000 kişidir. Bütün bunların yanısıra Balkanlar‘dan gelebilecek herhangi bir Hıristiyan yardımı için de bazı bölgelere ordular gönderilmiştir. Böyle yardım toplamaya kalkışabileceklere de gözdağı vermiştir. Yapılan hazırlıkların farkında olan Bizans İmparatoru Konstantin, Avrupa devletlerine yardım çağrısında bulunmuştur. Hıristiyanlar‘ın Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olarak bölündükleri 1054‘ten o güne kadar birbirlerine hasım olmaları sebebiyle bu yardımlar gelmemiştir. Bazı İtalyan şehir devletleri askerlerini Bizans‘a yardıma göndermişlerdir. Gelen yardımlarla birlikte Bizans ordusu, 2.000‘i paralı olmak üzere 9.000 askerden oluşuyordu. Şehri savunan duvarlar, 22,5 km.yi bulan uzunluklarıyla dönemin en güçlü surları olarak biliniyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru, surların önüne geniş hendekler açtırmış, Haliç‘in güvenliğini sağlamak amacıyla da girişine zincir çektirmişti. Rumlar‘ın malına canına ve namusuna dokunulmadı Fatih Sultan Mehmed han, çağına askerlik dersi verirken, insanlık dersini de unutmamıştı. Osmanlı taarruzuna elli gün boyunca dayanan ve yüzlerce Müslüman‘ın kanının akmasına sebep olan Bizanslılara, fetihten hemen sonra herkesin emniyette olduğunu açıklamıştı. Özellikle o çağda ele geçirilen bir şehrin eski yönetimiyle ilgili hiçbir eseri ayakta bırakılmazdı. Fatih‘in askerleri ise yıkılan kiliselere varana kadar herşeyin yeniden imarı için çalışmışlar, hatta Rumları 6 akçe karşılığında çalıştırarak, onların da ekmek parası kazanmalarını sağlamışlardı. Bütün bunların bir açıklaması vardı: Muzaffer komutan ve askerleri "Le tüftahanne‘l-Konstantiyye. Ve le ni‘me‘l-emiru emiruna ve le ni‘me‘l-ceyşu zaIike‘l-ceyş." müjdesinin sırrına nail olmuş komutan ve askerlerdi. Kimsenin malına, canına ve namusuna dokunulmadı. Fetih öncesi son konuşma Sultan Mehmed Han, son akşam bütün yöneticilerini toplayarak şu konuşmayı yaptı: "Bu şehir, eski Roma‘nın başkenti olup, güzellik, zenginlik ve şerefin doruğuna ulaşmış ve adeta dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir. Orada siz de servet ve saadet bulacaksınız. Fakat en büyük menfaat, dünyanın en ünlü beldesini zapt etmek, fethetmek olacaktır. Böyle bir zaferden daha ulvî bir şeref ve saadet var mıdır? Bu beldenin görünüşteki azametine, kudretine aldanarak zapt edilmesinin güç olduğunu sanmayınız. Sizin hücumunuza mukavemet edemeyecektir. Şu dolmuş hendeklere, şu delik deşik olmuş surlara bakın. Tunç topların açtığı şu üç delikten, yalnız hafif piyadelerimiz değil, en ağır süvarilerimiz bile geçebilecektir. Şimdi önümüze serilen yol, bir koşu meydanı gibi dümdüzdür. Parlak bir savaş için birbirinizi teşvik ediniz. Hatırlayınız ki parlak bir savaş için üç ana şart vardır: İyi niyet, kötü hareketlerden çekinme ve tam itaat, yani sükûnetle ve disiplin içinde verilen emirlerin tamamen yerine getirilmesi. Şimdi, yüce bir azmin verdiği coşkunluk ile savaşa koşunuz ve malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Bana gelince, sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Herkesin ne suretle hareket edeceğini bizzat takip edeceğim. Şimdi herkes kendi mevkiine dönsün. Yiyip içiniz ve birkaç saat istirahat ediniz. Emrinizdekiler de aynı şekilde hareket etsinler. Her tarafta mutlak bir sessizliğin sağlanmasını emrediniz. Sonra, tan vaktinde, kalkar kalkmaz taburlarınızı tam bir düzen içinde hazırlayınız. Hiç bir şey ile ve hiç kimsenin tesiriyle ağırbaşlılığınızı, temkininizi bozmayınız. Sakin ve rahat olunuz. Fakat savaş borusunun çalındığını işitince ve sancakların rüzgârla dalgalandığını görünce, silah elde, derhal ileriye atılınız!" "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır" Fatih Sultan Mehmed, İstanbul‘un feth edilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti‘ ni bir Cihan İmparatorluğu haline getirme ve İslamiyet‘ i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu‘ da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan (Belgrad hariç), Eflak Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Bir çok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna‘dan Fırat‘a kadar yayıldı. Anadolu‘ da milli birlik tesis edildi. Sultan Mehmed Han‘ın ömrü muazzam ideallerin gerçekleştirilmesi yolunda büyük gayretlerle geçmiştir. O, bizzat katıldığı 25 harbin yanında her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmamış, bu sahalarda da daima zirveyi yakalamıştır. Özellikle İstanbul‘un imarına önem veren Mehmed Han, saray, camiler, medreseler, imaretler, su kemerleri, çarşılar, vakıflar ile hamamlardan başka, şehrin çeşitli yerlerinde dört bin dükkan yaptırarak vakfetmiştir. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve Halkalı su tesisleri ile iki gemi tersanesi ve kışla, Fatih devri eserlerindendir. Fatih Sultan Mehmed Han, bunlara ilaveten Bursa‘da 37, Edirne‘de 28, diğer şehirlerde de 60 cami inşa ettirmiştir. "Karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi" Fetihle ilgili Bizanslı tarihçi Dukas(1400-1470) kitabında şu sözleri sarfediyor: "Böyle bir harikayı kim gördü ve kim duydu? Keyahsar [Keyhüsrev] denizde köprü inşa ederek, karada yürür gibi, bu köprü üstünden karşıya asker geçirdi. Bu yeni Makedonyalı İskender ve bana kalırsa neslinin en büyük padişahı olan II. Mehmed, karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi. Binaenaleyh bu adam, Keyahsar‘ı da geçti. Zira Keyahsar, Çanakkale Boğazı‘nı geçti ve Atinalılar‘a mağlub olarak muhakkar [hakarete uğramış] bir halde geri döndü. Mehmed ise, karayı denizde olduğu gibi geçti ve Bizanslıları mahvetti ve hakiki altın gibi parlayan İstanbul‘u, yani dünyayı tezyin eden şehirlerin kraliçesini fetheyledi." Kaynak: Milli Gazete

Quick Jump