Trump’ın şahin Almanya büyükelçileri ve ABD’nin Balkan-Doğu Avrupa politikası

ABD, Arnavutları kendi küresel değerlerine saygı duyacak bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Bu nedenledir ki Kosova’daki muhafazakâr Kosova Kurtuluş Ordusu mensuplarının tasfiyesini hedefleyen önemli bir süreç yaşıyoruz.

Ali Maskan   |02.09.2020

Trump’ın şahin Almanya büyükelçileri ve ABD’nin Balkan-Doğu Avrupa politikası

İstanbul

Şahin çıkışları nedeniyle Almanya tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilecek kadar tasvip edilmeyen bir diplomat olan ve aynı zamanda Sırbistan-Kosova görüşmelerini yürütmekle görevlendirilmiş ABD’nin eski Berlin Büyükelçilisi Richard Grenell’in yerine emekli albay ve Fox News yorumcusu Douglas McGregor ABD Başkanı Donald Trump tarafından Almanya Büyükelçisi adayı olarak gösterildi. NATO’nun Sırbistan’a müdahalesinde bir subay olarak görev almasına rağmen bugün bu müdahaleyi doğru bulmadığını ifade etmekten çekinmeyen McGregor bununla yetinmeyip Kosova’yı küçümseyici sözler beyan etmekten de geri kalmadı. Atanması durumunda Sırbistan-Kosova görüşmelerini yürütmemekle görevli olup olmayacağı henüz belli olmasa bile, bugünden bu tür açıklamalarda bulunması, ister istemez ABD’nin Balkan politikasında yeni bir safhaya geçtiğinin işaretini veriyor.

ABD, Rusya ve AB arasında Balkanlar ve Doğu Avrupa merkezli bir güç mücadelesi her geçen gün daha somut gelişmelerle kendini göstermeye başladı. Türkiye ise hem Balkanlardaki tarihsel ve stratejik üstünlüğü hem de Doğu ile Batı arasında kara ve deniz bağlantısına sahip tek ülke olması hasebiyle bu denklemin en önemli ülkesi olarak öne çıkıyor.

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunun çözülmesinin ardından, belki de Balkanlardaki en temel sorun olan Sırbistan-Kosova uzlaşmasının sağlanması hususunda Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin kendi politik çıkarları doğrultusundaki girişimleri devam ediyor. ABD adına bu görüşmeleri takip eden Grenell’in iki ülkenin uzlaşmaya varması hususunda Sırp tarafına yakın olan toprak değişimi modelini benimsemesi, McGregor’un atanmasıyla bir üst aşamaya geçmiş olacak. Kosova’daki Sırp bölgesinin Sırbistan’daki Arnavut bölgesiyle mübadelesini öngören bu model, kömür ve su kaynaklarını kaybedecek olan Kosova tarafından kesinlikle reddediliyor.

Kosova’yı “köşeye sıkışmış, düşmanca davranışlarda bulunan Sünni Müslüman bir mafya devleti” şeklinde tanımlayan McGregor’un bu açılımı, başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri tarafından da çok yakından takip edilecektir. “Hıristiyanları Sünni gangsterler yüzünden bombaladılar” diyen McGregor’un Sırbistan-Kosova sorununu dini boyuta taşıması ayrı bir tehlikenin başlangıcı. Diğer taraftan, Avrupa içinde mukimleriyle birlikte toprak mübadelesi yoluyla bir uzlaşma girişimi, gelecek dönemde içinden çıkılmaz sorunların başlangıcı demektir. Uluslararası hukukun hiçbir şekilde çözmekte yeterli olmayacağı bu sürecin, başta Balkanlar olmak üzere bütün Avrupa’da bir sorun yumağı haline gelmesi kaçınılmaz. Hatta konu biraz daha ileriye taşınıp ülkelerin tek taraflı şekilde kendi etnik yapılarıyla bütünleşme arzularına doğru yönelirse, Arnavutlar Yunanistan’ın Çamriya bölgesinde, Macarlar Voyvodina’da hak talebinde bulunabilirler. Bu örnekleri ziyadesiyle artırmak mümkün.

Arnavutları küresel politikalarda sıkıntıya sokan gelişmelere genel olarak bakmak gerekirse, dikkati çekecek ilk husus ABD’nin Rusya’yı Balkanlar ve Doğu Avrupa’da sınırlama çabasıdır. Almanya’dan çekilecek bir kısım ABD askerinin Polonya’ya yerleştirilme girişimi, Bulgaristan ve Belarus’ta devam eden muhalif hareketler bunun bir sonucu olarak değerlendirilebilir. İkincisi, ABD’nin Türk Akım ve Kuzey Akım-2 doğal gaz projelerinden duyduğu rahatsızlıktır.

McGregor’un söyleminin esasen sağlam bir tarihsel altyapısı bulunuyor. Osmanlı’nın Balkanlardan çekilme sürecinde Batılı ülkelerin en hassas olduğu husus, bölgede halkı Müslüman olan müstakil bir devletin kurulmamasıydı. Sultan Abdülhamid ise bunun farkında olan bir devlet adamı olarak, Osmanlı’ya sadık kalması suretiyle, kurulacak bağımsız bir Arnavutluk’a destek olunması kanaatine sahipti. Balkanlar’da Türkler ve Boşnaklar muhtelif devletler içinde varlıklarını sürdürürken, Arnavutlar her türlü bölünmüşlüklerine rağmen bağımsız bir devlet kurmayı başarmışlardı. Bunun bir handikap olduğunun bilincinde olan Batı, ilk aşamada Osmanlı bakiyesi Bektaşiliği Arnavutlar içinde yeni bir mezhep veya “din” olarak gündeme getirdi; bunun yetmeyeceğini düşünerek akabinde Enver Hoca gibi birinin iktidarına göz yumdu. Bugün Kosova ile iki devlete sahip olan Sünni Müslüman Arnavutlara yönelik aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasının ardındaki çarpık anlayış, Balkanların 19. yüzyılın sonlarında dizayn edildiği döneme kadar gider.

Fakat buna rağmen uluslararası politikanın gerçekliğini de unutmamak lazım. Balkan politikasında Arnavutların öneminin farkında olan ABD, NATO bünyesinde Sırplara karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla Arnavutları koruma altına aldı. Bu müdahale günümüze kadar ABD-Arnavut dostluğunun temeli oldu. ABD Arnavutlarla olan ilişkilerini küresel ve bölgesel politikalar olmak üzere iki farklı düzlemde yürütüyor. Bu durum doğal olarak bazı noktalarda Arnavutlara yönelik çelişkili politikaların ortaya çıktığını gösterse de, bunun Batı diplomasisi içinde “realite” olarak değerlendirildiğini biliyoruz. Zira analiz düzeylerinde her üst sistemin kendi altındaki sistemlerle çelişkiye düştüğünde nasıl davranması gerektiği açıktır. Bu kapsamda Sırplar ABD’nin küresel politikalarının bir parçası haline dönüşmüşken Arnavutların bölgesel politikalar içinde kaldığını görüyoruz.

Böylesi bir dönemde ABD, Arnavutları kendi küresel değerlerine saygı duyacak bir çizgiye çekmeye çalışıyor. Bu nedenledir ki Kosova’daki muhafazakâr Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensuplarının tasfiyesini hedefleyen önemli bir süreç yaşıyoruz. Batı diplomasi geleneğinde bu yaşananlar, ABD’nin Sırpları Arnavutlara tercih ettiği şeklinde algılanmayacağı gibi, McGregor’un Arnavutları aşağıladığı, Sırpları mazlumlaştırdığı şeklinde de tasavvur edilmeyecektir. Bu süreçte Arnavutların bu kadar gerçekçi politikaları nasıl değerlendireceğini de zaman gösterecek. Ya bölgesel politikalar içindeki dengelere boyun bükecekler ya alternatif ortaklarını güçlendirecekler ya da kendilerine küresel politikalar içinde bir yer bulmaya çalışacaklar. Ama her halükârda yerel dengelerde gözetilmeye devam edileceklerdir.

Arnavutları küresel politikalarda sıkıntıya sokan gelişmelere genel olarak bakmak gerekirse, dikkati çekecek ilk husus ABD’nin Rusya’yı Balkanlar ve Doğu Avrupa’da sınırlama çabasıdır. Almanya’dan çekilecek bir kısım ABD askerinin Polonya’ya yerleştirilme girişimi, Bulgaristan ve Belarus’ta devam eden muhalif hareketler bunun bir sonucu olarak değerlendirilebilir. İkincisi, ABD’nin Türk Akım ve Kuzey Akım-2 doğal gaz projelerinden duyduğu rahatsızlıktır.

ABD Bulgaristan’dan başlayarak Baltık denizine kadar olan hatta kendine müttefik devletler oluşturma gayreti içinde. Bu süreçte Sırbistan ile iyi ilişkilerin kurulması büyük tablo için önemli bir politika. Sırbistan ve Rusya’nın etnik, tarihi ve mezhepsel yakınlıkları, ABD’nin Sırbistan’ı bir üst kategoride değerlendirmesine sebep olmuştur.

Diğer taraftan, ABD’nin Rus gazına karşı ortak politika içinde bulunmak istediği Almanya’ya verdiği mesajları da dikkate almak lazım. Bütün dünyanın ekonomik sorunlar yaşadığı bir dönemde, ABD’nin Almanya’daki askerlerinin bir kısmını çekmesi, Almanya’nın savunma harcamalarını artıracak, diğer taraftan ABD’nin güvenlik hattını Doğu Avrupa’ya kaydırmış olmasıyla stratejik önceliğini zayıflatacaktır. Bundan sonraki dönemde ABD, güvenliği temel alan kalkınma ve yatırım harcamalarını Doğu Avrupa hattına yoğunlaştıracaktır.

AB ise bu süreçte Balkan ülkelerini kendi kontrolünde tutabilmek adına genişleme politikalarını yeniden gözden geçirecek, belki de Balkanlardan birliğe toplu katılımları sağlayacak politikaları düşünmeye başlayacaktır. Sırbistan’ın AB’ye katılım süreci, Kosova ile uzlaşma sürecindeki göstereceği tavra göre değerlendirilecek. Sırplar ya toprak mübadelesini tercih edecekler ya da AB’ye girmeyi. Bu ikisi arasında çözüm yok mu? Diplomasi elbette bunun için var.

Sonuç olarak ABD, Rusya ve AB arasında Balkanlar ve Doğu Avrupa merkezli bir güç mücadelesi her geçen gün daha somut gelişmelerle kendini göstermeye başladı. Türkiye ise hem Balkanlardaki tarihsel ve stratejik üstünlüğü hem de Doğu ile Batı arasında kara ve deniz bağlantısına sahip tek ülke olması hasebiyle bu denklemin en önemli ülkesi olarak öne çıkıyor. Almanya’nın Atina Büyükelçisi Ernst Reichel’in sosyal medya üzerinden yaptığı Yunanları kızdıran Ali Paşa açıklamasını da sanırım bu açıdan değerlendirmek lazım.

McGregor ABD’nin Doğu Avrupa ve Balkanlar siyasetindeki şahin çıkışların elçisi olmaya aday oldu. ABD bu politikasıyla bir taraftan doğuda Rusya’yı, batıda Almanya’yı kontrol altına almaya, diğer taraftan da Rusya, Almanya ve Türkiye üçgeninde kalmış Balkanları daha da karmaşık hale getirmeye çalışacaktır.

[“Korsanlıktan Siyasal İslam’a: Cezayir’de Sosyal ve Toplumsal Değişim” ve “Kalanlara Gurbet Gidenlere Memleket Rumeli (Makedonya Türkleri)” kitaplarının yazarı olan Ali Maskan çalışmalarını sömürgecilik ve Afrika ile Balkanlar alanlarında sürdürmektedir]

AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Next Post

DİTİB gençliğinden örnek davranış

Cum Eyl 4 , 2020
Share on Facebook Tweet it Email ERCÜMENT AYDIN/VÖLKLİNGEN-Saarland Eyaleti Völklingen şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Camii gençlik kolu, cami temizliği ve dezenfekte için kolları sıvadı. Selimiye Camii gençlik kolu üyeleri, okulların açılmasıyla birlikte cami ve çevresini temizledi, ayrıca cami yanındaki otobüs durağını da dezenfekte etti. Gençler, […]

Aktüel Haberler

Instagram did not return a 200.

Bize Sponsor olun!..

NEDEN BANNER REKLAMI? EUTURKHABER'e reklam vererek firma tanıtımınızı fotograf, video olarak yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Banner reklamı vermeyi cezbeden bir özellik de düşük maliyette olması ve geniş kitleye ulaşılabilmesi. İnternet gazeteciği artık revaçta. Ücretsiz olarak günlük haber takibi imkanı elde eden internet takipçilerinin IAB İnternet ölçümleme araştırmasına göre 12 yaş üzeri kullanıcı sayısı 25 milyonu aşmış durumda., bu her ülke için ortalama böyledir. Bu yaş oranlarının 80'lik bölümünün 35/40 yaşın altında olması da tüketici potansiyeli en yüksek kesim olarak ortaya çıkıyor. EUTURKHABER'E REKLAM VERMEK NEDEN ÖNEMLİ: Dar kesime hitab eden ve anlık reklamlar hemen unutulur. Avrupa Türkleri Haber Portalı'mız, EUTURKHABER İnternet gazetemizde çıkan reklamlar ise; Reklam yayımlandığı sürece 7 GÜN 24 SAAT Okurlarının gözü önünde kalır. Banner reklamları, ek olarak Facebook, Twitter vb. platformlarda da geniş kitleye yönlendirilen haberler sayesinde açılan her sayfada görüntülenir. Bu nedenle MARKANIZ ve İŞYERİNİZ EUTURKHABER'de GERÇEK DEĞERİNİ BULUR!.. EUTURKHABER'e verdiğiniz banner reklamı ile arama motorları hedefleme yapar ve doğrudan firmanıza yönlendirerek potansiyel müşterilerinizle buluşmanızı sağlar. Firmanızın kampanyalarını ve reklamlarınızı sürekli takip ederek, herhangi bir trend değişikliğinde düzenlemeler yapılabilir ve istediğiniz zaman ilana son verebilirsiniz. Karar vermek için acele edin; Bir an önce Avrupa Türkleri Haber Portalı EUTURKHABER'e Banner reklamı vererek tanıtımınızı ve kazancınızı artırın.
BANNER REKLAMI İÇİN; (as@euturkhaber.com) mail adresimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Editörden

İSTANBUL'UN FETH-İ

Bugün bazı rakam ve olaylarla açıkladığımız fetih hadisesi, ecdadın yaşadığı zorluklara rağmen İslam‘ı yaymak için gösterdiği azmin eseridir. Hadiseyi okurken bunun bir şehrin zaptedilmesi olarak değil, Peygamber Efendimiz‘in övgüsüne mazhar olmak isteyen ecdadın cihad şuurunun sonucu olduğunu idrak etmeliyiz. Bu sayfadaki rakamlara takılı kalmadan ecdada ve bıraktığı mirasa ne kadar sahip çıkabildiğimizi de düşünelim. Fethi ve fatihleri anlamak ümidiyle: Ya Rabb! Hazret-i Peygamber (sallâllahü aleyhi ve sellem)in müjdesine nail olmuş o büyük cihangir Fatih Sultan Mehmed Han‘ın ruhundaki ulvi hasletlerden, özellikle din gayretinden ve fetih şuurundan şu son asırlarda sahipsiz kalan nesline de bir nasib ihsan ve ikram eyleyip onlar eliyle İslam‘ı ve müslümanları yeniden aziz eyle!... AMİN! O, ne güzel kumandan O, ne güzel ordu 6 Nisan 1453: Birlikler Haliç‘ten Marmara kıyılarına kadar yayıldılar ve kara surlarına 700-800 metre yaklaştılar. Türk ordusunun komutanı Sultan II. Mehmed, 15 bin kişilik yeniçeri birliği ile merkezde, Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunuyordu. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Vezir Mahmut Paşa kumanda ediyordu. Bunlar 50 bin kişilik Anadolu askeri ile Yedikule‘den Topkapı‘ya kadar uzanan bölgeyi tutmuşlardı. Sol kanada Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa kumanda ediyordu. 50 bin kişilik Rumeli askeriyle Edirnekapı‘dan Tekfur Sarayı‘na kadar olan yeri tutmuştu. Zağanos Paşa bugün Beyoğlu denilen ve o zamanlar boş bulunan tepeleri tutuyor, böylece Galata‘daki Cenevizlilerin kalelerinden çıkmalarını ve Bizans‘ı desteklemelerini önlüyordu. 6-7 Nisan 1453: İlk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 9 Nisan 1453: Baltaoğlu Süleyman Bey Haliç‘e girmek için ilk saldırıyı yaptı. 9-10 Nisan 1453: Boğazdaki surların bir bölümü ele geçti. Baltaoğlu Süleyman Bey Prens adalarını ele geçirdi. 11 Nisan 1453: Büyük surlar dövülmeye başlandı. Surlarda tahribat önemli boyutlara ulaştı. 12 Nisan 1453: Donanma Haliç‘i koruyan gemilere saldırdı fakat Hristiyan gemilerinin üstün gelmesi Osmanlı ordusunda moral bozukluğuna yolaçtı. Fatih Sultan Mehmed‘in emri üzerine havan topları ile Haliç‘deki gemiler dövülmeye başlandı ve bir kadırga batırıldı. 18 Nisan 1453, Gece : Padişah, ilk büyük saldırı emrini verdi. Dört saat süren saldırı püskürtüldü. 20 Nisan 1453: Yardıma gelen erzak ve silah yüklü, üçü Papalığın, biri Bizans‘ın dört savaş gemisiyle Osmanlı donanması arasında Yenikapı açıklarında bir deniz savaşı meydana geldi. Padişah bizzat kıyıya gelerek Baltaoğlu Süleyman Paşa‘ya gemileri her ne pahasına olursa olsun batırmasını emretti. Fakat düşman gemileri engellenemedi. Bu durumdan istifade etmek isteyen İmparator bir barış önerisinde bulundu. 22 Nisan 1453: Sabahın erken saatlerinde Hristiyanlar, Fatih Sultan Mehmed‘in inanılmaz azminin Haliç sırtlarında, karadaki gemileri hayret ve korkuyla gördüler. Öküzlerle çekilen 70 kadar gemi yüzlerce gemi tarafından halatlarla dengeleniyor ve kızaklar üzerinde ilerliyordu. Öğleden sonra gemiler artık Haliç‘e inmişlerdi. Türk donanmasının umulmadık biçimde Haliç‘de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans kuvvetlerinin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, kara surlarının savunması zayıfladı. 28 Nisan 1453: Bizanslılar‘ın Haliç‘deki gemi yakma girişimi yoğun top ateşiyle engellendi. Ayvansaray ile Sütlüce arasına köprü kuruldu ve buradan Haliç surları da ateş altına alındı. Deniz boyu surlarında tamamı kuşatıldı. Bizans İmparatoruna Ceneviz‘liler aracılığıyla koşulsuz teslim önerisi iletildi. İmparator bu teklifi kabul etmedi . 7 Mayıs 1453: 30.000 kişilik bir kuvvetle Bayrampaşa deresi üzerindeki surlara yapılan 3 saatlik saldırı sonuca ulaşamadı. 12 Mayıs 1453: Tekfursarayı ile Edirnekapı arasında surlara yapılan büyük saldırı püskürtüldü. 16 Mayıs 1453: Eğrikapı önüne kazılan lağımla Bizans‘ın açtığı karşı lağım birleşti ve yeraltında şiddetli bir çarpışma oldu. Aynı gün Haliç‘deki zincire yapılan saldırı da başarılı olamadı. Ertesi gün tekrar saldırıldı, yine sonuca ulaşılamadı. 18 Mayıs 1453: Hareketli ağaçtan bir kule ile Topkapı yönünden saldırıya geçildi. Şiddetli çarpışmalar akşama kadar sürdü. Bizanslılar gece kuleyi yaktılar, doldurulan hendekleri boşalttılar. 25 Mayıs 1453: Fatih Sultan Mehmed Han, İmparator‘a İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey‘i elçi göndererek son kez teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenler de mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif de reddedildi. 26 Mayıs 1453: Kuşatmanın kaldırılması, aksi durumda Macaristan‘da Bizans lehine harekete geçmek zorunda kalacağı, ayrıca Batı devletlerinin gönderdiği büyük bir donanmanın yaklaşmakta olduğu gibi söylentilerin artması üzerine Fatih Sultan Mehmed Savaş Meclisini topladı. Bu toplantıda, baştan beri kuşatmaya karşı olan Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları kuşatmanın kaldırılmasını savundular. Padişah ile birlikte lalası Zağanos Paşa, Hocası Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi zatlar buna şiddetle karşı çıktı. Saldırıya devam etme kararı alındı. 27 Mayıs 1453: Ertesi gün yapılacak genel saldırı orduya duyuruldu. 28 Mayıs 1453: Ordu zamanını ertesi gün yapılacak saldırıya hazırlanmak ve dinlenmekle geçirildi. Tam bir sessizlik hakimdi. Fatih safları dolaşarak askeri yüreklendirdi. Bizanslılar ise bir dini ayin düzenlendi, Bizans imparatoru herkesi Ayasofya‘da toplayarak savunmaya davet etti. Bu tören Bizansın son töreni oldu. 29 Mayıs 1453: Birlikler hücum için savaş düzenine girdiler. Fatih Sultan Mehmed sabaha karşı savaş emrini verdi. Konstantinopolis cephesinde askerler savaş düzenini alırken halk kiliselere doluştu. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. İlk saldırıyı hafif piyade kuvvetleri yaptı, ardından Anadolu askerleri saldırıya geçti. Surdaki gedikten içeriye giren 300 kadar Anadolu askeri şehit olunca, ardından Yeniçeriler saldırıya geçti. Yanlarına kadar gelen Fatih Sultan Mehmed‘in yüreklendirmesiyle gögüs göğüse çarpışmalar başladı. Surlara ilk Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan bu arada şehit oldu. Her yandan kente giren Türkler, Bizans savunmasını tümüyle kırdı. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı‘dan şehre giren Fatih Sultan Mehmed, doğruca Ayasofya‘ya gitti. Mabedi temizletti, duvarlardaki tasvirleri kapattı ve ilk Cuma namazını orada gazileriyle birlikte kıldı. Daha sonra Ayasofya‘ nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyyet ve vakf eyledi. Kuşatma hazırlıkları Sultan II. Mehmed‘e "Fatih" ünvanı verilmesine sebep olan İstanbul‘un fethi, dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyen Sultan II. Mehmed‘in o güne kadar görülmemiş savaş taktiklerini uyguladığı kuşatmanın hazırlıkları zamanın başkenti Edirne‘de başlamıştır. İstanbul‘un aşılamaz denilen surlarını yerlebir etmeye yarayacak büyük toplar "Şahi" döktürülmüştür. Topların yanısıra Bizans‘a denizden gelebilecek yardımları engelleyebilmek amacıyla büyük bir donanma oluşturulmuş, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı‘nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) yaptırılmıştır. Kuşatma için hazırlanan asker sayısı ise 20.000‘i yeniçeri olmak üzere toplam 100.000 kişidir. Bütün bunların yanısıra Balkanlar‘dan gelebilecek herhangi bir Hıristiyan yardımı için de bazı bölgelere ordular gönderilmiştir. Böyle yardım toplamaya kalkışabileceklere de gözdağı vermiştir. Yapılan hazırlıkların farkında olan Bizans İmparatoru Konstantin, Avrupa devletlerine yardım çağrısında bulunmuştur. Hıristiyanlar‘ın Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olarak bölündükleri 1054‘ten o güne kadar birbirlerine hasım olmaları sebebiyle bu yardımlar gelmemiştir. Bazı İtalyan şehir devletleri askerlerini Bizans‘a yardıma göndermişlerdir. Gelen yardımlarla birlikte Bizans ordusu, 2.000‘i paralı olmak üzere 9.000 askerden oluşuyordu. Şehri savunan duvarlar, 22,5 km.yi bulan uzunluklarıyla dönemin en güçlü surları olarak biliniyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru, surların önüne geniş hendekler açtırmış, Haliç‘in güvenliğini sağlamak amacıyla da girişine zincir çektirmişti. Rumlar‘ın malına canına ve namusuna dokunulmadı Fatih Sultan Mehmed han, çağına askerlik dersi verirken, insanlık dersini de unutmamıştı. Osmanlı taarruzuna elli gün boyunca dayanan ve yüzlerce Müslüman‘ın kanının akmasına sebep olan Bizanslılara, fetihten hemen sonra herkesin emniyette olduğunu açıklamıştı. Özellikle o çağda ele geçirilen bir şehrin eski yönetimiyle ilgili hiçbir eseri ayakta bırakılmazdı. Fatih‘in askerleri ise yıkılan kiliselere varana kadar herşeyin yeniden imarı için çalışmışlar, hatta Rumları 6 akçe karşılığında çalıştırarak, onların da ekmek parası kazanmalarını sağlamışlardı. Bütün bunların bir açıklaması vardı: Muzaffer komutan ve askerleri "Le tüftahanne‘l-Konstantiyye. Ve le ni‘me‘l-emiru emiruna ve le ni‘me‘l-ceyşu zaIike‘l-ceyş." müjdesinin sırrına nail olmuş komutan ve askerlerdi. Kimsenin malına, canına ve namusuna dokunulmadı. Fetih öncesi son konuşma Sultan Mehmed Han, son akşam bütün yöneticilerini toplayarak şu konuşmayı yaptı: "Bu şehir, eski Roma‘nın başkenti olup, güzellik, zenginlik ve şerefin doruğuna ulaşmış ve adeta dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir. Orada siz de servet ve saadet bulacaksınız. Fakat en büyük menfaat, dünyanın en ünlü beldesini zapt etmek, fethetmek olacaktır. Böyle bir zaferden daha ulvî bir şeref ve saadet var mıdır? Bu beldenin görünüşteki azametine, kudretine aldanarak zapt edilmesinin güç olduğunu sanmayınız. Sizin hücumunuza mukavemet edemeyecektir. Şu dolmuş hendeklere, şu delik deşik olmuş surlara bakın. Tunç topların açtığı şu üç delikten, yalnız hafif piyadelerimiz değil, en ağır süvarilerimiz bile geçebilecektir. Şimdi önümüze serilen yol, bir koşu meydanı gibi dümdüzdür. Parlak bir savaş için birbirinizi teşvik ediniz. Hatırlayınız ki parlak bir savaş için üç ana şart vardır: İyi niyet, kötü hareketlerden çekinme ve tam itaat, yani sükûnetle ve disiplin içinde verilen emirlerin tamamen yerine getirilmesi. Şimdi, yüce bir azmin verdiği coşkunluk ile savaşa koşunuz ve malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Bana gelince, sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Herkesin ne suretle hareket edeceğini bizzat takip edeceğim. Şimdi herkes kendi mevkiine dönsün. Yiyip içiniz ve birkaç saat istirahat ediniz. Emrinizdekiler de aynı şekilde hareket etsinler. Her tarafta mutlak bir sessizliğin sağlanmasını emrediniz. Sonra, tan vaktinde, kalkar kalkmaz taburlarınızı tam bir düzen içinde hazırlayınız. Hiç bir şey ile ve hiç kimsenin tesiriyle ağırbaşlılığınızı, temkininizi bozmayınız. Sakin ve rahat olunuz. Fakat savaş borusunun çalındığını işitince ve sancakların rüzgârla dalgalandığını görünce, silah elde, derhal ileriye atılınız!" "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır" Fatih Sultan Mehmed, İstanbul‘un feth edilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti‘ ni bir Cihan İmparatorluğu haline getirme ve İslamiyet‘ i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu‘ da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan (Belgrad hariç), Eflak Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Bir çok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna‘dan Fırat‘a kadar yayıldı. Anadolu‘ da milli birlik tesis edildi. Sultan Mehmed Han‘ın ömrü muazzam ideallerin gerçekleştirilmesi yolunda büyük gayretlerle geçmiştir. O, bizzat katıldığı 25 harbin yanında her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmamış, bu sahalarda da daima zirveyi yakalamıştır. Özellikle İstanbul‘un imarına önem veren Mehmed Han, saray, camiler, medreseler, imaretler, su kemerleri, çarşılar, vakıflar ile hamamlardan başka, şehrin çeşitli yerlerinde dört bin dükkan yaptırarak vakfetmiştir. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve Halkalı su tesisleri ile iki gemi tersanesi ve kışla, Fatih devri eserlerindendir. Fatih Sultan Mehmed Han, bunlara ilaveten Bursa‘da 37, Edirne‘de 28, diğer şehirlerde de 60 cami inşa ettirmiştir. "Karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi" Fetihle ilgili Bizanslı tarihçi Dukas(1400-1470) kitabında şu sözleri sarfediyor: "Böyle bir harikayı kim gördü ve kim duydu? Keyahsar [Keyhüsrev] denizde köprü inşa ederek, karada yürür gibi, bu köprü üstünden karşıya asker geçirdi. Bu yeni Makedonyalı İskender ve bana kalırsa neslinin en büyük padişahı olan II. Mehmed, karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi. Binaenaleyh bu adam, Keyahsar‘ı da geçti. Zira Keyahsar, Çanakkale Boğazı‘nı geçti ve Atinalılar‘a mağlub olarak muhakkar [hakarete uğramış] bir halde geri döndü. Mehmed ise, karayı denizde olduğu gibi geçti ve Bizanslıları mahvetti ve hakiki altın gibi parlayan İstanbul‘u, yani dünyayı tezyin eden şehirlerin kraliçesini fetheyledi." Kaynak: Milli Gazete

Quick Jump