Gençlere Sesleniyorum – 17

 ZOR BiR GöREV!…

Sevgili gençler!

İnsan hayatı, şerefle geçirilmesi gereken zor bir görevdir.

Bundan dolayı bir lokma ekmek için şeref ve haysiyetinizi ayaklar altına almaya, bir anlık zevk için namusunuzu kirletmeye, geçici bir zaman için makam sevdasıyla el öpmeye ve ufak çıkarlar uğruna şahsiyetinizi yitirip hayatınızı karartmaya değmez!…

İkinci Murat(1451) şöyle söylüyor;

“Bu dünyada üç sınıf insan vardır:

Birincisi, aklı ve fikri yerinde, geleceği görebilen, düşünebilen ve  hiçbir anormalliği olmayan kimselerdir.

İkincisi, yolların doğru ve eğri olduğunu bilmekten uzak olan kimselerdir. Ama bu duruma kendi istekleriyle değil, çevrenin etkisiyle düşmüşlerdir. Bunlara nasihat edildiğinde kabul eder ve söz dinlerler.

Üçüncüsü ise, ne kendileri bir şeyden haberdar, ne de yapılan uygulamalara kulak asarlar. Sadece kendi isteklerine uyar ve herşeyi bildiklerini sanırlar. Bunlar, diğerlerinden daha zavallıdırlar.

Yüce Allah, eğer seni birinci sınıf kişiler arasında yaratmışsa sevinirim.

İkiciler gibiysen sana yapılan nasihatlere kulak vermeni tavsiye ederim.

Sakın üçüncü gruba dahil olmayasın. Onlar ne Allah’a ve ne de insanlara karşı iyi bir durumda değillerdir.”

Eğer sende; Allah’a inanarak hayatın zorluklarına katlanabilecek kadar iman varsa güçlüsün.

İstikbalin daha iyi olacağına inanacak kadar ümidin varsa ayaktasın.

Doğru bildiklerin için mücadele edebilecek kadar cesaretin varsa dosdoğrusun.

Toluma, ailene ve İslam’a faydalı olabilecek kadar sağlıklı isen korkma.

İhtiyaçlarına yetebilecek, zekatını verebilecek kadar malın varsa zenginsin.

Daima başkalarının iyi yönlerini görebilecek gözlerin varsa iyi niyetlisin.

Çevrendeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatacak kadar cömertliğin varsa varlıklısın.

İnsanlara karşılık beklemeden iyilik yapabiliyorsan sen merhametli bir insansın.

Hayatın zorluklarına rağmen hayatı ve insanları kuşatacak bir sevgin varsa mutlusun.

Yastık kadar rahat ve yumuşak bir vicdanın varsa huzurlusun.

Elini, dilini,  belini, kalbini, keseni ve gözlerini haramdan sakınabilecek iraden varsa Cennetliksin.

Gürdüklerinin, duyduklarının düzelmesini bekleyecek kadar sabırlı isen  örnek insansın.

Noksanlarını, kusurlarını, günahlarını itiraf edecek kadar fazilet sahibi isen kemalat sahibisin.

En zor ve en kötü durumunda bile Allah’tan razı olacak kadar şükrediyorsan olgun ve seçkin insansın.

Eğer gerçekten bütün bu özellikleri taşıyabiliyorsan, sen gerçekten dünyanın en iyi ve en mutlu insanısın.

Söz verdiğin zaman, sözünde durabiliyorsan, sen güvenilir bir insansın.

 

Sevgili gençler!

Söz vermek ve sözünde durmak konusunu biraz açmak istiyorum:

Sözünde durmak, “birine söz verildiğinde, söz verildiği gibi yerine getirmek” demektir.

Örneğin arkadaşınıza “Perşembe günü saat dokuzda sizin evde olurum” diye söz vermişseniz; söz verdiğiniz gün ve saatte orada olmanız gerekir.

Dinimiz verilen sözlerin mutlaka yerine getirilmesini emreder.

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“…Verdiğiniz sözü (de) yerine getirin; çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” (İsra Suresi, Ayet: 34)

Olgun bir insanın en büyük özelliklerinden birisi, onun güvenilir olmasıdır. Sürekli yalan söyleyen, verdiği sözleri yerine getirmeyen insanlar, diğerlerinin güvenini yitirirler; sevilmeyen, daima kuşku ile bakılan biri durumuna düşerler.

Sözle birlikte yemin edilmişse, durum daha da ciddidir. Çünkü Allah adına yemin etmek, verilen sözde Allah’ı şahit göstermek demektir. Yeminine aykırı davranmak büyük günahlardandır.

Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur:

Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’ın ahdini yerine getirin ve Allah’ı şâhid tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pek iyi bilir.” (Nahl Suresi, Ayet: 91)

Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için yeminlerinizi, aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan (kadın) gibi olmayın. Allah, bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır.” (Nahl Suresi, Ayet: 92)

 

Sözünde Durmakla İlgili Bazı İncelikler:

-Çok gerekmedikçe söz vermeyin. Çünkü ileride duygu ve düşünceleriniz değişebilir; şartlar başkalaşabilir.

-Söz verirken, “inşallah” demeyi unutmayın; böylece içtenliğiniz oranında Allah’ın yardımını yanınıza almış olursunuz.

-Söz verirken kendinizi kısıtlamayın. Örneğin saat dokuzda orada olurum, demek yerine dokuz civarında orada olurum derseniz, sözünüzü tutma olasılığınız yükselir.

-Söz vermede kelime oyunları yapmak, sözünden dönmek gibidir. Çünkü söz vermede asıl olan karşıdakinin beklentisini yerine getirmektir.

-Söz verirken veya anlaşma yaparken durum iyice netleştirilmeli, taraflar birbirini tam olarak anlamalıdır.

-Önemli konularda anlaşmalar, detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

 

Hz. Peygamber’in kısa süre içinde yüz binlerce insanın sevgisini, sadakatini  ve bağlılığını kazanmasındaki sırlardan birisi, onun güvenilir bir insan olmasıydı.

Biz de Allah’ın ve insanların sevdiği biri olmak istediğimize göre, güvenilirliğimize gölge düşürecek davranışlardan uzak durmalıyız.

Güvenilir ve dürüst olmak, kalp temizliğinin en önemli göstergelerinden biridir. İç dünyası temiz olan birinin ahlakı ve davranışları da düzgün olur.

“Hayır! (Gerçek onların dediği gibi değil) Her kim sözünü yerine getirir  (sözünde durur) ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları sever.” (Al-i İmran Suresi, Ayet:76)

Ashab-ı Kiram’dan Abdullah bin Mesud (r.a) dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

“Sizden kim, herhangi birine uymak istiyorsa Muhammed (s.a.v)in ashabına uysun. Zira onlar, bu ümmetin kalbi en temiz, ilmi en derin, zorlanması en az ve yolu en düzgün olanlarıdır.  Resulullah’ın ashabı o kimselerdir ki; Cenab-ı Hak, onların seçkin peygamberinin arkadaşlığı için seçmiştir. Onların kadrini bilin. Ve arkalarından gidin. Çünkü onlar doğru yoldadırlar”.

Yine Ashab-ı Kiramın önde gelenlerinden Huzeyfe (r.a) şöyle demiştir:

“Allah’tan korkun ve sizden öncekilerin yolundan ayrılmayın.  Hayatıma yemin ederim ki, eğer onların yolundan giderseniz ileriye doğru fersah fersah yol alırsınız. Şayet onların yolunu bırakır da sağa sola saparsanız derin bir gaflet ve dalalet içine düşmüş olursunuz”.

 

Sevgili gençler!

Dünya ve ahirette ebedi mutluluk içinde yaşamak isteyen, Allah’ın himayesine, Peygamberimiz (s.a.v) in şefaatine ve  Kur’an’n gölgesine sığınmalıdır.

O eşsiz insanın  nurlu yolundan, silinmeyen izinden ve  açtığı huzur ve mutluluk çığırından yürümelidir.

Çünkü insan, yaratılış gayesine uygun olarak  insanca yaşamaya muhtaçtır.

Aksi takdirde insanlık meziyetlerini yitirir.

Aklı hislerine ve nefsani arzularına mahkum olur.  Dünyası kararır. Ruhu daralır. Bunalımlara sürüklenir.  Hayattan  zerre kadar zevk alamaz. Yaşamayı anlamsız bulur.  Kendini alkole, uyuşturucuya, kumara ve fuhşa kaptırır, günah ve isyan çamuruna battıkça batar.

Bir gün ecel kapıyı çalınca “ aaaaahhh, vaaaahh” der ama zaman çoktan geçmiş olur. Geçip giden zamanı geri getirmek imkansız!…

 

Sevgili gençler!

Tertemiz, huzur ve mutluluk dolu  bir hayat varken,  sefih ve sefil bir şekilde yaşamak  ister misiniz?

Aydınlık, düz ve geniş yol varken, karanlıkta ve engebeli yollarda yürümek  ister misiniz?

Etrafa munis kokular saçan gül bahçesi dururken, mezbelelikte, çöplerin pis kokuları arasında yaşamak ister misiniz?

Dünya’da âdeta Cennet hayatı yaşamak varken, Cehennem hayatı yaşamak ister misiniz?

İnsanın ruhunu okşayan Bülbül sesi dururken, Karga sesini dinlemek ister misiniz?

Aynı inancı, aynı milli ve manevi değerleri yaşadığınız, aynı yolda yürüdüğünüz, aynı mutluluğu paylaştığınız  din kardeşleriniz dururken, inanç, ahlak ve maneviyat yoksunu, gözlerini madde hırsı bürümüş, yaratılış gayesini unutan ve Yaratan’a isyan eden  kişilikleri körelmiş insan müsveddeleriyle  kardeşlik bağları kurabilir misiniz?

Sizi hiçbir maddi menfaat olmaksızın sadece Allah için seven, darda kaldığınızda yardımınıza koşan, hastalandığınızda ziyaretinize gelip halinizi soran, öldüğünüzde cenazenize koşup yardım eden, sevincinizi ve üzüntünüzü  paylaşan, doğru, dürüst, sözü ile özü bir, içi ve dışı ayna gibi, güven kaynağı dostlar dururken, her fırsatta size zarar veremeye çalışan, hayatınızı karartan düşmanlarla  arkadaş olmak ister misiniz?

Zerre kadar aklı olan bir insan asla istemez!…

O halde; aklınız başınızda, imanınız kalbinizde,  kurtuluş reçeteniz (Kur’an-ı Kerim) elinizde, ebedi huzur ve mutluluk duyguları ruhunuzda, takva libası üstünüzde, Allah’ın ve  Resulünün  rızası üzerinizde olsun….

Bu minval üzere yaşadığınız müddetçe, yolunuz ve bahtınız açık olsun!…

………….

Prof. Dr. Bayram Altan‘ın Yeni Kitabı

Hayatımızı Aydınlatan ALTIN SÖZLER‘ çıktı:

İRTİBAT:

b.altanoglu@gmail.com

Prof. Dr. Bayram ALTAN

İSAK-İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı / e-Mail: b.altanoglu@gmail.com

One thought on “Gençlere Sesleniyorum – 17

  1. Dr.Bayram, insanın en önemli mülkü olduğu insan onuruna harika bir başlangıç ​​yapmış bilgelik ve ilim adamıdır.
    Onur hayatımızın detayındadır
    Ulusların büyüklüğü insanların büyüklüğüdür
    Herkes bunu ciddiyetle ve dikkatle görmeli, aksi takdirde birçok sarayda olsa bile aşağılanma hayatı onun kaderi olacaktır !!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Next Post

Bursa'da çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan 2 şüpheli yakalandı

Per Eki 8 , 2020
Share on Facebook Tweet it Email BURSA (AA) – Bursa'da çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde bir iş yerine boyanması için verilen otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Polis ekipleri, A.A. (22) ve kız arkadaşı Y.Y'nin (20) çaldığı iddia edilen […]

Aktüel Haberler

Instagram did not return a 200.

Bize Sponsor olun!..

NEDEN BANNER REKLAMI? EUTURKHABER'e reklam vererek firma tanıtımınızı fotograf, video olarak yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Banner reklamı vermeyi cezbeden bir özellik de düşük maliyette olması ve geniş kitleye ulaşılabilmesi. İnternet gazeteciği artık revaçta. Ücretsiz olarak günlük haber takibi imkanı elde eden internet takipçilerinin IAB İnternet ölçümleme araştırmasına göre 12 yaş üzeri kullanıcı sayısı 25 milyonu aşmış durumda., bu her ülke için ortalama böyledir. Bu yaş oranlarının 80'lik bölümünün 35/40 yaşın altında olması da tüketici potansiyeli en yüksek kesim olarak ortaya çıkıyor. EUTURKHABER'E REKLAM VERMEK NEDEN ÖNEMLİ: Dar kesime hitab eden ve anlık reklamlar hemen unutulur. Avrupa Türkleri Haber Portalı'mız, EUTURKHABER İnternet gazetemizde çıkan reklamlar ise; Reklam yayımlandığı sürece 7 GÜN 24 SAAT Okurlarının gözü önünde kalır. Banner reklamları, ek olarak Facebook, Twitter vb. platformlarda da geniş kitleye yönlendirilen haberler sayesinde açılan her sayfada görüntülenir. Bu nedenle MARKANIZ ve İŞYERİNİZ EUTURKHABER'de GERÇEK DEĞERİNİ BULUR!.. EUTURKHABER'e verdiğiniz banner reklamı ile arama motorları hedefleme yapar ve doğrudan firmanıza yönlendirerek potansiyel müşterilerinizle buluşmanızı sağlar. Firmanızın kampanyalarını ve reklamlarınızı sürekli takip ederek, herhangi bir trend değişikliğinde düzenlemeler yapılabilir ve istediğiniz zaman ilana son verebilirsiniz. Karar vermek için acele edin; Bir an önce Avrupa Türkleri Haber Portalı EUTURKHABER'e Banner reklamı vererek tanıtımınızı ve kazancınızı artırın.
BANNER REKLAMI İÇİN; (as@euturkhaber.com) mail adresimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Editörden

İSTANBUL'UN FETH-İ

Bugün bazı rakam ve olaylarla açıkladığımız fetih hadisesi, ecdadın yaşadığı zorluklara rağmen İslam‘ı yaymak için gösterdiği azmin eseridir. Hadiseyi okurken bunun bir şehrin zaptedilmesi olarak değil, Peygamber Efendimiz‘in övgüsüne mazhar olmak isteyen ecdadın cihad şuurunun sonucu olduğunu idrak etmeliyiz. Bu sayfadaki rakamlara takılı kalmadan ecdada ve bıraktığı mirasa ne kadar sahip çıkabildiğimizi de düşünelim. Fethi ve fatihleri anlamak ümidiyle: Ya Rabb! Hazret-i Peygamber (sallâllahü aleyhi ve sellem)in müjdesine nail olmuş o büyük cihangir Fatih Sultan Mehmed Han‘ın ruhundaki ulvi hasletlerden, özellikle din gayretinden ve fetih şuurundan şu son asırlarda sahipsiz kalan nesline de bir nasib ihsan ve ikram eyleyip onlar eliyle İslam‘ı ve müslümanları yeniden aziz eyle!... AMİN! O, ne güzel kumandan O, ne güzel ordu 6 Nisan 1453: Birlikler Haliç‘ten Marmara kıyılarına kadar yayıldılar ve kara surlarına 700-800 metre yaklaştılar. Türk ordusunun komutanı Sultan II. Mehmed, 15 bin kişilik yeniçeri birliği ile merkezde, Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunuyordu. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Vezir Mahmut Paşa kumanda ediyordu. Bunlar 50 bin kişilik Anadolu askeri ile Yedikule‘den Topkapı‘ya kadar uzanan bölgeyi tutmuşlardı. Sol kanada Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa kumanda ediyordu. 50 bin kişilik Rumeli askeriyle Edirnekapı‘dan Tekfur Sarayı‘na kadar olan yeri tutmuştu. Zağanos Paşa bugün Beyoğlu denilen ve o zamanlar boş bulunan tepeleri tutuyor, böylece Galata‘daki Cenevizlilerin kalelerinden çıkmalarını ve Bizans‘ı desteklemelerini önlüyordu. 6-7 Nisan 1453: İlk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 9 Nisan 1453: Baltaoğlu Süleyman Bey Haliç‘e girmek için ilk saldırıyı yaptı. 9-10 Nisan 1453: Boğazdaki surların bir bölümü ele geçti. Baltaoğlu Süleyman Bey Prens adalarını ele geçirdi. 11 Nisan 1453: Büyük surlar dövülmeye başlandı. Surlarda tahribat önemli boyutlara ulaştı. 12 Nisan 1453: Donanma Haliç‘i koruyan gemilere saldırdı fakat Hristiyan gemilerinin üstün gelmesi Osmanlı ordusunda moral bozukluğuna yolaçtı. Fatih Sultan Mehmed‘in emri üzerine havan topları ile Haliç‘deki gemiler dövülmeye başlandı ve bir kadırga batırıldı. 18 Nisan 1453, Gece : Padişah, ilk büyük saldırı emrini verdi. Dört saat süren saldırı püskürtüldü. 20 Nisan 1453: Yardıma gelen erzak ve silah yüklü, üçü Papalığın, biri Bizans‘ın dört savaş gemisiyle Osmanlı donanması arasında Yenikapı açıklarında bir deniz savaşı meydana geldi. Padişah bizzat kıyıya gelerek Baltaoğlu Süleyman Paşa‘ya gemileri her ne pahasına olursa olsun batırmasını emretti. Fakat düşman gemileri engellenemedi. Bu durumdan istifade etmek isteyen İmparator bir barış önerisinde bulundu. 22 Nisan 1453: Sabahın erken saatlerinde Hristiyanlar, Fatih Sultan Mehmed‘in inanılmaz azminin Haliç sırtlarında, karadaki gemileri hayret ve korkuyla gördüler. Öküzlerle çekilen 70 kadar gemi yüzlerce gemi tarafından halatlarla dengeleniyor ve kızaklar üzerinde ilerliyordu. Öğleden sonra gemiler artık Haliç‘e inmişlerdi. Türk donanmasının umulmadık biçimde Haliç‘de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans kuvvetlerinin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, kara surlarının savunması zayıfladı. 28 Nisan 1453: Bizanslılar‘ın Haliç‘deki gemi yakma girişimi yoğun top ateşiyle engellendi. Ayvansaray ile Sütlüce arasına köprü kuruldu ve buradan Haliç surları da ateş altına alındı. Deniz boyu surlarında tamamı kuşatıldı. Bizans İmparatoruna Ceneviz‘liler aracılığıyla koşulsuz teslim önerisi iletildi. İmparator bu teklifi kabul etmedi . 7 Mayıs 1453: 30.000 kişilik bir kuvvetle Bayrampaşa deresi üzerindeki surlara yapılan 3 saatlik saldırı sonuca ulaşamadı. 12 Mayıs 1453: Tekfursarayı ile Edirnekapı arasında surlara yapılan büyük saldırı püskürtüldü. 16 Mayıs 1453: Eğrikapı önüne kazılan lağımla Bizans‘ın açtığı karşı lağım birleşti ve yeraltında şiddetli bir çarpışma oldu. Aynı gün Haliç‘deki zincire yapılan saldırı da başarılı olamadı. Ertesi gün tekrar saldırıldı, yine sonuca ulaşılamadı. 18 Mayıs 1453: Hareketli ağaçtan bir kule ile Topkapı yönünden saldırıya geçildi. Şiddetli çarpışmalar akşama kadar sürdü. Bizanslılar gece kuleyi yaktılar, doldurulan hendekleri boşalttılar. 25 Mayıs 1453: Fatih Sultan Mehmed Han, İmparator‘a İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey‘i elçi göndererek son kez teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenler de mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif de reddedildi. 26 Mayıs 1453: Kuşatmanın kaldırılması, aksi durumda Macaristan‘da Bizans lehine harekete geçmek zorunda kalacağı, ayrıca Batı devletlerinin gönderdiği büyük bir donanmanın yaklaşmakta olduğu gibi söylentilerin artması üzerine Fatih Sultan Mehmed Savaş Meclisini topladı. Bu toplantıda, baştan beri kuşatmaya karşı olan Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları kuşatmanın kaldırılmasını savundular. Padişah ile birlikte lalası Zağanos Paşa, Hocası Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi zatlar buna şiddetle karşı çıktı. Saldırıya devam etme kararı alındı. 27 Mayıs 1453: Ertesi gün yapılacak genel saldırı orduya duyuruldu. 28 Mayıs 1453: Ordu zamanını ertesi gün yapılacak saldırıya hazırlanmak ve dinlenmekle geçirildi. Tam bir sessizlik hakimdi. Fatih safları dolaşarak askeri yüreklendirdi. Bizanslılar ise bir dini ayin düzenlendi, Bizans imparatoru herkesi Ayasofya‘da toplayarak savunmaya davet etti. Bu tören Bizansın son töreni oldu. 29 Mayıs 1453: Birlikler hücum için savaş düzenine girdiler. Fatih Sultan Mehmed sabaha karşı savaş emrini verdi. Konstantinopolis cephesinde askerler savaş düzenini alırken halk kiliselere doluştu. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. İlk saldırıyı hafif piyade kuvvetleri yaptı, ardından Anadolu askerleri saldırıya geçti. Surdaki gedikten içeriye giren 300 kadar Anadolu askeri şehit olunca, ardından Yeniçeriler saldırıya geçti. Yanlarına kadar gelen Fatih Sultan Mehmed‘in yüreklendirmesiyle gögüs göğüse çarpışmalar başladı. Surlara ilk Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan bu arada şehit oldu. Her yandan kente giren Türkler, Bizans savunmasını tümüyle kırdı. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı‘dan şehre giren Fatih Sultan Mehmed, doğruca Ayasofya‘ya gitti. Mabedi temizletti, duvarlardaki tasvirleri kapattı ve ilk Cuma namazını orada gazileriyle birlikte kıldı. Daha sonra Ayasofya‘ nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyyet ve vakf eyledi. Kuşatma hazırlıkları Sultan II. Mehmed‘e "Fatih" ünvanı verilmesine sebep olan İstanbul‘un fethi, dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyen Sultan II. Mehmed‘in o güne kadar görülmemiş savaş taktiklerini uyguladığı kuşatmanın hazırlıkları zamanın başkenti Edirne‘de başlamıştır. İstanbul‘un aşılamaz denilen surlarını yerlebir etmeye yarayacak büyük toplar "Şahi" döktürülmüştür. Topların yanısıra Bizans‘a denizden gelebilecek yardımları engelleyebilmek amacıyla büyük bir donanma oluşturulmuş, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı‘nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) yaptırılmıştır. Kuşatma için hazırlanan asker sayısı ise 20.000‘i yeniçeri olmak üzere toplam 100.000 kişidir. Bütün bunların yanısıra Balkanlar‘dan gelebilecek herhangi bir Hıristiyan yardımı için de bazı bölgelere ordular gönderilmiştir. Böyle yardım toplamaya kalkışabileceklere de gözdağı vermiştir. Yapılan hazırlıkların farkında olan Bizans İmparatoru Konstantin, Avrupa devletlerine yardım çağrısında bulunmuştur. Hıristiyanlar‘ın Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olarak bölündükleri 1054‘ten o güne kadar birbirlerine hasım olmaları sebebiyle bu yardımlar gelmemiştir. Bazı İtalyan şehir devletleri askerlerini Bizans‘a yardıma göndermişlerdir. Gelen yardımlarla birlikte Bizans ordusu, 2.000‘i paralı olmak üzere 9.000 askerden oluşuyordu. Şehri savunan duvarlar, 22,5 km.yi bulan uzunluklarıyla dönemin en güçlü surları olarak biliniyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru, surların önüne geniş hendekler açtırmış, Haliç‘in güvenliğini sağlamak amacıyla da girişine zincir çektirmişti. Rumlar‘ın malına canına ve namusuna dokunulmadı Fatih Sultan Mehmed han, çağına askerlik dersi verirken, insanlık dersini de unutmamıştı. Osmanlı taarruzuna elli gün boyunca dayanan ve yüzlerce Müslüman‘ın kanının akmasına sebep olan Bizanslılara, fetihten hemen sonra herkesin emniyette olduğunu açıklamıştı. Özellikle o çağda ele geçirilen bir şehrin eski yönetimiyle ilgili hiçbir eseri ayakta bırakılmazdı. Fatih‘in askerleri ise yıkılan kiliselere varana kadar herşeyin yeniden imarı için çalışmışlar, hatta Rumları 6 akçe karşılığında çalıştırarak, onların da ekmek parası kazanmalarını sağlamışlardı. Bütün bunların bir açıklaması vardı: Muzaffer komutan ve askerleri "Le tüftahanne‘l-Konstantiyye. Ve le ni‘me‘l-emiru emiruna ve le ni‘me‘l-ceyşu zaIike‘l-ceyş." müjdesinin sırrına nail olmuş komutan ve askerlerdi. Kimsenin malına, canına ve namusuna dokunulmadı. Fetih öncesi son konuşma Sultan Mehmed Han, son akşam bütün yöneticilerini toplayarak şu konuşmayı yaptı: "Bu şehir, eski Roma‘nın başkenti olup, güzellik, zenginlik ve şerefin doruğuna ulaşmış ve adeta dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir. Orada siz de servet ve saadet bulacaksınız. Fakat en büyük menfaat, dünyanın en ünlü beldesini zapt etmek, fethetmek olacaktır. Böyle bir zaferden daha ulvî bir şeref ve saadet var mıdır? Bu beldenin görünüşteki azametine, kudretine aldanarak zapt edilmesinin güç olduğunu sanmayınız. Sizin hücumunuza mukavemet edemeyecektir. Şu dolmuş hendeklere, şu delik deşik olmuş surlara bakın. Tunç topların açtığı şu üç delikten, yalnız hafif piyadelerimiz değil, en ağır süvarilerimiz bile geçebilecektir. Şimdi önümüze serilen yol, bir koşu meydanı gibi dümdüzdür. Parlak bir savaş için birbirinizi teşvik ediniz. Hatırlayınız ki parlak bir savaş için üç ana şart vardır: İyi niyet, kötü hareketlerden çekinme ve tam itaat, yani sükûnetle ve disiplin içinde verilen emirlerin tamamen yerine getirilmesi. Şimdi, yüce bir azmin verdiği coşkunluk ile savaşa koşunuz ve malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Bana gelince, sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Herkesin ne suretle hareket edeceğini bizzat takip edeceğim. Şimdi herkes kendi mevkiine dönsün. Yiyip içiniz ve birkaç saat istirahat ediniz. Emrinizdekiler de aynı şekilde hareket etsinler. Her tarafta mutlak bir sessizliğin sağlanmasını emrediniz. Sonra, tan vaktinde, kalkar kalkmaz taburlarınızı tam bir düzen içinde hazırlayınız. Hiç bir şey ile ve hiç kimsenin tesiriyle ağırbaşlılığınızı, temkininizi bozmayınız. Sakin ve rahat olunuz. Fakat savaş borusunun çalındığını işitince ve sancakların rüzgârla dalgalandığını görünce, silah elde, derhal ileriye atılınız!" "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır" Fatih Sultan Mehmed, İstanbul‘un feth edilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti‘ ni bir Cihan İmparatorluğu haline getirme ve İslamiyet‘ i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu‘ da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan (Belgrad hariç), Eflak Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Bir çok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna‘dan Fırat‘a kadar yayıldı. Anadolu‘ da milli birlik tesis edildi. Sultan Mehmed Han‘ın ömrü muazzam ideallerin gerçekleştirilmesi yolunda büyük gayretlerle geçmiştir. O, bizzat katıldığı 25 harbin yanında her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmamış, bu sahalarda da daima zirveyi yakalamıştır. Özellikle İstanbul‘un imarına önem veren Mehmed Han, saray, camiler, medreseler, imaretler, su kemerleri, çarşılar, vakıflar ile hamamlardan başka, şehrin çeşitli yerlerinde dört bin dükkan yaptırarak vakfetmiştir. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve Halkalı su tesisleri ile iki gemi tersanesi ve kışla, Fatih devri eserlerindendir. Fatih Sultan Mehmed Han, bunlara ilaveten Bursa‘da 37, Edirne‘de 28, diğer şehirlerde de 60 cami inşa ettirmiştir. "Karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi" Fetihle ilgili Bizanslı tarihçi Dukas(1400-1470) kitabında şu sözleri sarfediyor: "Böyle bir harikayı kim gördü ve kim duydu? Keyahsar [Keyhüsrev] denizde köprü inşa ederek, karada yürür gibi, bu köprü üstünden karşıya asker geçirdi. Bu yeni Makedonyalı İskender ve bana kalırsa neslinin en büyük padişahı olan II. Mehmed, karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi. Binaenaleyh bu adam, Keyahsar‘ı da geçti. Zira Keyahsar, Çanakkale Boğazı‘nı geçti ve Atinalılar‘a mağlub olarak muhakkar [hakarete uğramış] bir halde geri döndü. Mehmed ise, karayı denizde olduğu gibi geçti ve Bizanslıları mahvetti ve hakiki altın gibi parlayan İstanbul‘u, yani dünyayı tezyin eden şehirlerin kraliçesini fetheyledi." Kaynak: Milli Gazete

Quick Jump