2020 yılı Mevlid Kandili Münasebetiyle…

SEVGİLERİN EN YÜCESİ !…

 

Bu gece idrak edeceğimiz “ Mevlid Kandiliniz” Mübarek Olsun!…

Allah ve Resulü Hz. Muhammed (s.av)in sevgisi, sevgilerin en güzeli ve en yücesidir.
Asırlardan beri müslümanlar, bu sevgiye nail olabilmek için büyük gayret ve fedakarlıllarda bulunmuşlardır.

Seyyid M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR

Bu ulvi sevgiyi tâ küçük yaşlarda kazanan (geçen yıl aramızdan ayrılıp ebedi hayata göç eden ) Üstadım Seyyid M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR, Allah ve Resulü’nün yolundan yürürken en büyük şiarı, Sevgili Peygamberimiz (s.av) Efendimizin sünnetine sarılmak ve onun eşsiz ahlakını yaşamaktı. 89 yıllık hayatı incelendiğinde bunu gayet berrak bir şekilde görmek mümkündür.

Yıllarca rahle-i tedrisinde bulunup kendilerinden maddi ve manevi ilimler öğrendiğim Üstadım, her fırsatta bize Resulullah (s.a.v)ın hayatından örnekler verir, Kainatın Efendisi olan Peygamberimiz (s.a.v)i annemizden, babamızdan, eş ve çocuklarımızdan daha çok sevmemizi telkin ederdi.

Üstadımın fiilen bulunduğu sohbetlerde manevi havanın dalga dalga yayıldığını, dinleyenlerin kendilerini adeta Asr-ı Saadette yaşıyormuş gibi hissettiklerini, gecenin geç saatleri olduğu halde hiç kimsenin bu Cennet hayatını andıran gönül sohbetlerinden ayrılmak istemediklerini müşahade ederdiniz.

Üstadım M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR’un çocukluk yılları hariç, geride kalan hayatının tamamına yakın bölümü, İslam davası uğruna karşılaştığı sıkıntı ve çilelerle doludur.

Karşılaştığı her sıkıntı, kalbinde bir kandil gibi ışıldayan imanını kat kat arttırmış, Allah ve Resulü’nün aşkıyla yanıp tutuşmasına, Kur’an ve Sünnet’e daha fazla sarılmasına ve yurt sathına dağılan binlerce İslam Mücahidi yetiştirmesine neden olmuştur.

İnsanın dinlerken bile gözyaşlarını tutamadığı o çileli yıllar; Üstadımın, uyutulan bu milleti uyandırmak için her biri ayrı bir eser olabilecek nitelikte birbirinden güzel, anlamlı ve duygulu şiirler yazmasına sebep olmuştur.

Allah’a binlerce şükürler olsun ki; o karanlık günler, kara vicdanlı insanlarla birlikte geride kalmıştır.
Geçen yıla kadar hemen her hafta Üstadım Seyyid M. Avni(Avnullah) ÖZMANSUR’un teşrifleriyle düzenlenen gönül sohbetleri etkisini göstermiş, İslam’a susamış pek çok davet kardeşimizin hidayetine vesile olmuştur ve açtığı bu çığır, yaptığı sohbetleri, yazdığı kitapları ve kaleme aldığı onlarca şiirleri insanlık var olduğu müddetçe hidayet vesilesi olmaya devam edecektir inşaallah.

Üstadım, 30 yıl önce yazdığı uzun bir şiiriyle Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)i yakından tanımak isteyenlere ışık tutmuş ve istikballerini aydınlatmıştır.

Allah Resulü(s.a.v)nün hayatını sevgi dolu kelimelerle satır satır anlatmış ve bu şiirinin bir özetini Türkiye Devlet Radyo ve Televizyonu TRT-1’de bizzat kendileri sesli ve görüntülü olarak okumuşlardır.

Merhum Üstadım Seyyid M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR’un özet olarak aldığım “ÇAĞLARI AYDINLATAN YÜCE PEYGAMBER” başlıklı şiirini okuduğunuzda öyle inanıyorum ki siz de Saadet Asrına doğru manevi bir yolculuk yapacak, hatta Peygamberimizin yanındaymışsınız gibi manevi bir atmosfere girecek, nurlara ğark olacak, manevi havayı soluyacak ve kendinizi Cennetteymiş gibi hissedeceksiniz.

Ali Sağlam Bey kardeşimizin kurmuş olduğu Euturkhaber.com sitesi olan Avrupalı Türkleri Haber Portali’nde yayınlanan yazılarımı yakından takip eden, okuyan ve hayatına yön veren genç kardeşlerimizin 2020 yılı Mevlid kandili münasebetiyle istifadelerine sunmayı arzu ettiğim bu şiirde, Allah Resulü (s.a.v)nün hayatını satır satır okuyacak ve onun eşsiz sevgisiyle bir çağlayan misali coşacaksınız!…

ÇAĞLARI AYDINLATAN YÜCE PEYGAMBER

Tam beşyüz yıldan fazla, geçmişti ki İsa’dan;
İnsanlık yoldan çıkmış, dünya olmuştu zindan;
Evrendeki gecenin, son karanlığıydı bu,
Çağları aydınlatan, Yüce Peygamber doğdu.

Ya Resûlallah şeksiz, sen olmasaydın eğer;
Varolmazdı felekler, arzda olmazdı değer!
Ey kıvancımız! Sensin tüm güzeller güzeli
Sonsuzluk âleminde, ey rahmet Peygamberi.

Makam-ı Mahmud senin, ilk şefaatçi sensin
Senden başka örnek yok, sen en büyük öndersin
Okur-yazar değildin, okuttu Allah seni,
Ve unutmazsın dedi, teyi’t etti rütbeni

En üstün insan çıktı, bilgisayarda vasfın
Aynalar kadar berrak, deryalar kadar safsın.
Hazreti Musa, İsa; ardından geldi ancak
Milyarların içinde, sana verildi sancak.

Sen ki en üstün insan, sen ki Halifetullah!
Bütün yetkiler ile, donattı seni Allah
Vedduha suresi’nde yemin etti Hakk, niçin?
Kalbini tatmin edip, gönlünü almak için.

Sen güneşler güneşi, evreni aydınlatan;
Sen fakirle sultanı, aynı ölçüde tartan!
Her an minarelerden, avaz avaz yükselir;
Önce Allah’ın ismi, sonra seninki gelir!

Gaybı bilen Allah’tır, açmam dedi beşere;
Yalnız açarım onu, sevdiğim peygambere;
İşte bu lütuflarla, tâ kıyamete kadar;
Olacak olayları, verdin bizlere haber!

Seni ne kadar sevsek, seni ne kadar övsek;
Bir hiç kalır yanında, acaba nasıl etsek?
Acaba nasıl etsek, nasıl etsek acaba?
Tüm kirlerden arınsak, kavuşabilsek sana.

Bir âh etsek de yansak, bir âh etsek de yansak;
Ve huzuruna varıp, ayağına kapansak…
O mübarek yüzünü, yüzümüze çevirsen;
Ve baksan gözümüze, razıyım sizden desen!

İşte o zaman kalpler, itminan bulur ancak;
Ya Resûlallah! Bu an nasıl mümkün olacak?
Sen varlık yüzüğünün üstünün elmas taşı!
Sen ki ezel nurundan, nurların en üst başı!

Bütün nurlar, nurunun gölgesi olur ancak,
Elbette bu gözeden, tüm nurlar parlayacak!
“Nurlar saçan bir kandil”, dedi Rabb’in şanına;
Seni yüceltmek için, tâ aldırdı yanına!

En fazla seni sevdi, ”Sevdiğim” dedi sana;
Sen ise yakîn oldun, eriştin muradına!
Gözünün gördüğünü, yalanlamadı kalbin;
Çünkü en yakînine almıştı, seni Rabb’in!

Ve yok olmuştun O’nda, tüm geçmiştin kendinden;
Bu ancak sana ait, bir vergiydi Rabbin’den!
Bir makam ki Cebrail, giremezken oraya;
Davet etti yüce Hakk, “Ey Dostum” gel buraya!

İlâhi! Bu ne ikram, bu ne izzet, bu ne şân?
En kutsal makamda sen, bir de Resûl-i Zişân!
Rabbi ile yüz yüze, öz öze nur deryası;
Bir sohbet, bir huzur ki, huzurun en âlası!

Dil âciz, idrak âciz, hâli vasfeylemeye;
Onu ancak kendisi, muktedir söylemeye!
Ya Resûlallah! Lutfet, yolunda fân olalım!
Canı binlerce verip, sana kurban olalım!

O zaman sevgin ile, yaşarız sonsuza dek;
O zaman mümkün olur ebediyyen ölmemek!…
Ya Rab! nolur, ayırma bizleri doğru yoldan,
Her nefes canlarımız, uğruna olsun kurban.

Ya Rab! Haddimi aştım, pişmanım cür’etimden,
‘‘Lâ taknetû’’yu bildim, eminim rahmetinden.
Ya Rahîm! Bu ümmeti bağışla Habîbi’ne,
Avnullah’ ı ulaştır Gönüller Tabibi’ne.

Gül” ile temsil edilen Kainatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize sonsuz salat ve selam olsun!….
Kainatın Efendisi olan O eşsiz insanı ancak; aklı temiz, ruhu temiz, bedeni temiz, kişiliği temiz, yüksek itibar sahibi, inançlı insanlar anlayabilir.

Dik durarak inancından ve maneviyatından kaynaklanan büyük bir cesaretle bütün dünya Liderlerine “ DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” diye haykırarak dünyadaki mazlumların muhibbi ve hamisi derecesine yükselen milliyetçi ve mukaddesatçı Liderler anlayabilir.

Savunma Sanayiinde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki teknolojik üstünlükle Müslüman- Türk düşmanlarına “ HODRİ MEYDAN” diyen Medar-ı İftiharımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi anlayabilir.

….ve aynı inançta olan aile efradı, yakın çalışma arkadaşları, aynı inancı ve aynı manevi değerleri paylaşan hayranları anlayabilir.

Gece- gündüz, yaz-kış, soğuk-sıcak, aç-tok demeden vatanımızın her yanında canı pahasına nöbet tutan şanlı askerlerimiz, Komutanlarımız güvenlik mensuplarımız, Polislerimiz ve Emniyet Müdürlerimiz anlayabilir…

“VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR” kutsal sözüne inanarak 15 Temmuz gecesi ülke yönetimini ele geçirmeye çalışan vatan hainlerine engel olmak ve ders vermek için inançlarının gereği olarak canlarını siper edip kahramanlık destanı yazan vatansever kardeşlerimiz anlayabilir.

Kısacası sayıları dünya nüfusunun 1/4’üne ulaşan milyarlarca müslüman anlayabilir…

Müslümanların Peygamberine saygısızlıkta bulunmak suretiyle kişiliğini ve itibarını ayaklar altına alan, ahlaken tefessüh etmiş, insanlık şerefinden mahrum, yüzünde insanlık izleri dahi kalmamış, mikron seviyesine düşerek ahlaken yerlerde sürünen akıl fukarası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aynı sapık görüş ve düşüncede olanlar anlayamazlar.

Siyonistlerin kuklası durumuna düşmüş olan zavallı bazı Arap Ülkeleri Liderleri de anlayamazlar. Çünkü elde ettikleri servet, kapıldıkları şehvet sarhoşluğu ve yakalandıkları siyonizm tutsaklığı onları İslam’dan, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) den ve Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den uzaklaştırmış ve ABD Başkanı Donald Trump’ın emir eri ve bankomat makinası, Avrupalı Siyonistlerin ise kuklası yapmıştır.

Akıbetleri elimdir. Daha şimdiden siyonistlerle işbirliği yapıp müslümanlara ihanet eden Arap liderlerini “ hayati endişe korkusu” sarmaya başlamıştir elhamdilillah.

Tarihte Firavun’un, Nemrud’un, Şeddad’ın, Ebu Cehil’in, Ebu Leheb’in, As İbn-i Vail’in ve benzeri İslam düşmanlarının başına gelenler, bunların da başına er ya da geç mutlaka ama mutlaka gelecektir.

Tarihine, vatanına, milletine, kutsal değerlerine, inanc ve maneviyatına ihanet edenler asla İFLAH OLMAZLAR!…

Unutmasınlar ki;

“İSTİKBALDE EN GÜR SEDA, İSLAM’IN SEDASI OLACAKTIR”!….

Prof. Dr. Bayram ALTAN

İSAK-İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı / e-Mail: b.altanoglu@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Next Post

Roma'da aşırı sağcıların salgın tedbirlerine yönelik protestosuna müdahale

Çar Eki 28 , 2020
Share on Facebook Tweet it Email ROMA (AA) – İtalya’nın başkenti Roma’da aşırı sağcıların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmanın önüne geçmek için alınan tedbirlere yönelik protestosu olaylı geçti. Aşırı sağcılar, cumartesiyi pazara bağlayan gece sokağa çıkma yasağını delmek için toplandıkları Popolo meydanında bugün tekrar salgına yönelik kısıtlayıcı tedbirleri protesto […]

Aktüel Haberler

Instagram did not return a 200.

Bize Sponsor olun!..

NEDEN BANNER REKLAMI? EUTURKHABER'e reklam vererek firma tanıtımınızı fotograf, video olarak yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Banner reklamı vermeyi cezbeden bir özellik de düşük maliyette olması ve geniş kitleye ulaşılabilmesi. İnternet gazeteciği artık revaçta. Ücretsiz olarak günlük haber takibi imkanı elde eden internet takipçilerinin IAB İnternet ölçümleme araştırmasına göre 12 yaş üzeri kullanıcı sayısı 25 milyonu aşmış durumda., bu her ülke için ortalama böyledir. Bu yaş oranlarının 80'lik bölümünün 35/40 yaşın altında olması da tüketici potansiyeli en yüksek kesim olarak ortaya çıkıyor. EUTURKHABER'E REKLAM VERMEK NEDEN ÖNEMLİ: Dar kesime hitab eden ve anlık reklamlar hemen unutulur. Avrupa Türkleri Haber Portalı'mız, EUTURKHABER İnternet gazetemizde çıkan reklamlar ise; Reklam yayımlandığı sürece 7 GÜN 24 SAAT Okurlarının gözü önünde kalır. Banner reklamları, ek olarak Facebook, Twitter vb. platformlarda da geniş kitleye yönlendirilen haberler sayesinde açılan her sayfada görüntülenir. Bu nedenle MARKANIZ ve İŞYERİNİZ EUTURKHABER'de GERÇEK DEĞERİNİ BULUR!.. EUTURKHABER'e verdiğiniz banner reklamı ile arama motorları hedefleme yapar ve doğrudan firmanıza yönlendirerek potansiyel müşterilerinizle buluşmanızı sağlar. Firmanızın kampanyalarını ve reklamlarınızı sürekli takip ederek, herhangi bir trend değişikliğinde düzenlemeler yapılabilir ve istediğiniz zaman ilana son verebilirsiniz. Karar vermek için acele edin; Bir an önce Avrupa Türkleri Haber Portalı EUTURKHABER'e Banner reklamı vererek tanıtımınızı ve kazancınızı artırın.
BANNER REKLAMI İÇİN; (as@euturkhaber.com) mail adresimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Editörden

Bu gece ibadetiniz yazmak olsun

MAHMUT TOPTAŞ/ Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifinin yıl dönümü. 12 Rabiu’l-Evvel 571 yılında Mekke’de doğan, Allah Resulü, güneş takvimine göre 1449, ay takvimine göre 1482 yıl önce âlemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem Abdullah ile Amine’den dünyaya getirilmiştir. Kırk yaşında iken Rabbimiz tarafından seçilerek elçi olarak görevlendirilmiştir. İlk inen ayetler, bir toplumun ıslahının eğitimden geçeceğine işaret eden Alak süresinin ilk beş ayetleridir. Şimdi siz, bu gece yatsı namazınızı kıldıktan sonra şu sorulara kopya çekip cevaplar vererek gecenizi ihya etmeye çalışınız: 1-İlk vahiy nerede geldi. 2-İlk inen beş ayetin manalarını yazınız. 3-Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı görüp ilk vahyi aldığında, kendinde bir ürperme meydana geldiğinde, durumu Hazreti Hatice’ye söylediğinde, Hazreti Hatice ne söylemişti? 4-İlk beş ayetten anladıklarınızı yazınız. 5-“Oku” emrinden sonra Kalem süresinde nelere dikkat etmemiz isteniyor? 6-Okumaya ve kaleme hâkim olmaya dikkatimizi çektikten sonra neden güzel ahlaka dikkat çekiyor? 7-Kalem süresinde kimlere itaat edilmeyeceğini bildiriyor, yazınız. 8-Kalem süresinde 16-33 ayetleri arasında kapitalistlerin kötü durumu nasıl açıklanıyor? 9-Dünyanın tamamına İslam’ın tebliğinde en önemli hazırlıklardan biri olan “sabır” konusunda Rabbimiz Kalem süresinin 48’inci ayetinde ne diyor? 10-Okuyan, yazan, tebliğ hizmetini dünyalık karşılığında yapmayan, ahlaklı Müslümanlardan Müddessir süresinde istenenler nelerdir. 11-Müddessir süresinin 3, 4 ve 5’inci ayetlerinde önce Allah’ın en büyük olduğunu, elbiselerin tertemiz olması gerektiğini ve her türlü kötülükten uzak kalınması emrini açıklayınız. 12-Müddessir süresinin 43, 44, 45’inci ayetlerinin anlamını yazınız. 13-Müzzemmil süresiyle birinci ayette “örtüye bürünme” içine kapanma, aktif olmayı bugün nasıl anlamamız gerekir? 14-Tecvide uygun olarak, manasını anlayarak, anladığını amele/eyleme geçirerek okumayı emreden Müzzemmil süresindeki 4 nolu “Tertil” ayetinin anlamını yazınız. 15-Gece ibadet ve gece Kur’an okumaya dikkat çeken Müzzemmil süresindeki ayetlerin anlamlarını yazınız. 16-Kelime-i tevhidin ilk defa geçtiği 9’uncu ayette dikkat çeken iki şeyin ne olduğunu yazınız. 17-İslam’ı kabulün zorlamayla olmayacağını Bakara süresinin 256’ıncı ayetinden önce Müzzemmil 19’da dileyen bu yolu seçer diyen ayetin anlamının tamamını yazınız. 18-Irkçılık taassubunu kıran, ekonomik ve askeri gücün Hak karşısında mağlup olacağını anlatan, kâfire yardım eden kâfirin de aynı cezaya çarptırılacağını söyleyen Mesed veya Tebbet diye bildiğimiz süreden anladığınızı yazınız. 19-Herkesin kendileri gibi birisini yücelttiği bir anda A’lâ süresinde Rabbin, “Yüce Rabbinin adını tespih et” emri üzerine hemen secdede üç defa söylemeye başlamasının bize ne anlattığını yazınız. 20-A’lâ süresinin 8’inci ayetinde emir ve yasakların iman edenlere kolay olacağı haberinden ne anlıyorsunuz? 21-Kâfirlere “eşkıya” diyen 11’nci ayetin anlamını ve neden dendiğini yazınız. 22-Geceyi giderip gündüzü getiren, erkeği ve dişiyi yaratan Allah, ilk dönemlerde verici olmamız gerektiğine Leyl süresinin 5’inci ayetinde dikkatimizi çektikten sonra 6’ıncı ayette, “Güzeli tasdik ederse” diyor ne alıyorsunuz? 23-Leyl süresinde cimrinin işinin zor olacağını anlatan ayetin mealini yazınız. 24-Yardım eden yalnız Allah rızası için verirse Allah’ın rızasını kazanır diye haber verilen kişinin Hazreti Ebubekir olduğu söylenir. Hazreti Ebubekir kaçıncı Müslüman’dır? 25-Leyl süresinde kâfirler için “eşkıya” diyen ayetle, Müslümanlar için “etkıya” diyen ayetleri ve eşkıya ile etkıyanın özellikleri nelerdir yazınız. Geceniz ve tüm geceleriniz hayırlı olsun, Allah’a kul, Resulüne ümmet olma şerefimizi Allah’ımız artırsın, eksiltmesin. Her gecenin sabahını yeniden uyanışımıza vesile kılsın. Âmin. Bugün bazı rakam ve olaylarla açıkladığımız fetih hadisesi, ecdadın yaşadığı zorluklara rağmen İslam‘ı yaymak için gösterdiği azmin eseridir. Hadiseyi okurken bunun bir şehrin zaptedilmesi olarak değil, Peygamber Efendimiz‘in övgüsüne mazhar olmak isteyen ecdadın cihad şuurunun sonucu olduğunu idrak etmeliyiz. Bu sayfadaki rakamlara takılı kalmadan ecdada ve bıraktığı mirasa ne kadar sahip çıkabildiğimizi de düşünelim. Fethi ve fatihleri anlamak ümidiyle: Ya Rabb! Hazret-i Peygamber (sallâllahü aleyhi ve sellem)in müjdesine nail olmuş o büyük cihangir Fatih Sultan Mehmed Han‘ın ruhundaki ulvi hasletlerden, özellikle din gayretinden ve fetih şuurundan şu son asırlarda sahipsiz kalan nesline de bir nasib ihsan ve ikram eyleyip onlar eliyle İslam‘ı ve müslümanları yeniden aziz eyle!... AMİN! O, ne güzel kumandan O, ne güzel ordu 6 Nisan 1453: Birlikler Haliç‘ten Marmara kıyılarına kadar yayıldılar ve kara surlarına 700-800 metre yaklaştılar. Türk ordusunun komutanı Sultan II. Mehmed, 15 bin kişilik yeniçeri birliği ile merkezde, Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunuyordu. Sağ kanada Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Vezir Mahmut Paşa kumanda ediyordu. Bunlar 50 bin kişilik Anadolu askeri ile Yedikule‘den Topkapı‘ya kadar uzanan bölgeyi tutmuşlardı. Sol kanada Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa kumanda ediyordu. 50 bin kişilik Rumeli askeriyle Edirnekapı‘dan Tekfur Sarayı‘na kadar olan yeri tutmuştu. Zağanos Paşa bugün Beyoğlu denilen ve o zamanlar boş bulunan tepeleri tutuyor, böylece Galata‘daki Cenevizlilerin kalelerinden çıkmalarını ve Bizans‘ı desteklemelerini önlüyordu. 6-7 Nisan 1453: İlk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 9 Nisan 1453: Baltaoğlu Süleyman Bey Haliç‘e girmek için ilk saldırıyı yaptı. 9-10 Nisan 1453: Boğazdaki surların bir bölümü ele geçti. Baltaoğlu Süleyman Bey Prens adalarını ele geçirdi. 11 Nisan 1453: Büyük surlar dövülmeye başlandı. Surlarda tahribat önemli boyutlara ulaştı. 12 Nisan 1453: Donanma Haliç‘i koruyan gemilere saldırdı fakat Hristiyan gemilerinin üstün gelmesi Osmanlı ordusunda moral bozukluğuna yolaçtı. Fatih Sultan Mehmed‘in emri üzerine havan topları ile Haliç‘deki gemiler dövülmeye başlandı ve bir kadırga batırıldı. 18 Nisan 1453, Gece : Padişah, ilk büyük saldırı emrini verdi. Dört saat süren saldırı püskürtüldü. 20 Nisan 1453: Yardıma gelen erzak ve silah yüklü, üçü Papalığın, biri Bizans‘ın dört savaş gemisiyle Osmanlı donanması arasında Yenikapı açıklarında bir deniz savaşı meydana geldi. Padişah bizzat kıyıya gelerek Baltaoğlu Süleyman Paşa‘ya gemileri her ne pahasına olursa olsun batırmasını emretti. Fakat düşman gemileri engellenemedi. Bu durumdan istifade etmek isteyen İmparator bir barış önerisinde bulundu. 22 Nisan 1453: Sabahın erken saatlerinde Hristiyanlar, Fatih Sultan Mehmed‘in inanılmaz azminin Haliç sırtlarında, karadaki gemileri hayret ve korkuyla gördüler. Öküzlerle çekilen 70 kadar gemi yüzlerce gemi tarafından halatlarla dengeleniyor ve kızaklar üzerinde ilerliyordu. Öğleden sonra gemiler artık Haliç‘e inmişlerdi. Türk donanmasının umulmadık biçimde Haliç‘de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans kuvvetlerinin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, kara surlarının savunması zayıfladı. 28 Nisan 1453: Bizanslılar‘ın Haliç‘deki gemi yakma girişimi yoğun top ateşiyle engellendi. Ayvansaray ile Sütlüce arasına köprü kuruldu ve buradan Haliç surları da ateş altına alındı. Deniz boyu surlarında tamamı kuşatıldı. Bizans İmparatoruna Ceneviz‘liler aracılığıyla koşulsuz teslim önerisi iletildi. İmparator bu teklifi kabul etmedi . 7 Mayıs 1453: 30.000 kişilik bir kuvvetle Bayrampaşa deresi üzerindeki surlara yapılan 3 saatlik saldırı sonuca ulaşamadı. 12 Mayıs 1453: Tekfursarayı ile Edirnekapı arasında surlara yapılan büyük saldırı püskürtüldü. 16 Mayıs 1453: Eğrikapı önüne kazılan lağımla Bizans‘ın açtığı karşı lağım birleşti ve yeraltında şiddetli bir çarpışma oldu. Aynı gün Haliç‘deki zincire yapılan saldırı da başarılı olamadı. Ertesi gün tekrar saldırıldı, yine sonuca ulaşılamadı. 18 Mayıs 1453: Hareketli ağaçtan bir kule ile Topkapı yönünden saldırıya geçildi. Şiddetli çarpışmalar akşama kadar sürdü. Bizanslılar gece kuleyi yaktılar, doldurulan hendekleri boşalttılar. 25 Mayıs 1453: Fatih Sultan Mehmed Han, İmparator‘a İsfendiyar Beyoğlu İsmail Bey‘i elçi göndererek son kez teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenler de mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif de reddedildi. 26 Mayıs 1453: Kuşatmanın kaldırılması, aksi durumda Macaristan‘da Bizans lehine harekete geçmek zorunda kalacağı, ayrıca Batı devletlerinin gönderdiği büyük bir donanmanın yaklaşmakta olduğu gibi söylentilerin artması üzerine Fatih Sultan Mehmed Savaş Meclisini topladı. Bu toplantıda, baştan beri kuşatmaya karşı olan Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları kuşatmanın kaldırılmasını savundular. Padişah ile birlikte lalası Zağanos Paşa, Hocası Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi zatlar buna şiddetle karşı çıktı. Saldırıya devam etme kararı alındı. 27 Mayıs 1453: Ertesi gün yapılacak genel saldırı orduya duyuruldu. 28 Mayıs 1453: Ordu zamanını ertesi gün yapılacak saldırıya hazırlanmak ve dinlenmekle geçirildi. Tam bir sessizlik hakimdi. Fatih safları dolaşarak askeri yüreklendirdi. Bizanslılar ise bir dini ayin düzenlendi, Bizans imparatoru herkesi Ayasofya‘da toplayarak savunmaya davet etti. Bu tören Bizansın son töreni oldu. 29 Mayıs 1453: Birlikler hücum için savaş düzenine girdiler. Fatih Sultan Mehmed sabaha karşı savaş emrini verdi. Konstantinopolis cephesinde askerler savaş düzenini alırken halk kiliselere doluştu. Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. İlk saldırıyı hafif piyade kuvvetleri yaptı, ardından Anadolu askerleri saldırıya geçti. Surdaki gedikten içeriye giren 300 kadar Anadolu askeri şehit olunca, ardından Yeniçeriler saldırıya geçti. Yanlarına kadar gelen Fatih Sultan Mehmed‘in yüreklendirmesiyle gögüs göğüse çarpışmalar başladı. Surlara ilk Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan bu arada şehit oldu. Her yandan kente giren Türkler, Bizans savunmasını tümüyle kırdı. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı‘dan şehre giren Fatih Sultan Mehmed, doğruca Ayasofya‘ya gitti. Mabedi temizletti, duvarlardaki tasvirleri kapattı ve ilk Cuma namazını orada gazileriyle birlikte kıldı. Daha sonra Ayasofya‘ nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyyet ve vakf eyledi. Kuşatma hazırlıkları Sultan II. Mehmed‘e "Fatih" ünvanı verilmesine sebep olan İstanbul‘un fethi, dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyen Sultan II. Mehmed‘in o güne kadar görülmemiş savaş taktiklerini uyguladığı kuşatmanın hazırlıkları zamanın başkenti Edirne‘de başlamıştır. İstanbul‘un aşılamaz denilen surlarını yerlebir etmeye yarayacak büyük toplar "Şahi" döktürülmüştür. Topların yanısıra Bizans‘a denizden gelebilecek yardımları engelleyebilmek amacıyla büyük bir donanma oluşturulmuş, Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı‘nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı) yaptırılmıştır. Kuşatma için hazırlanan asker sayısı ise 20.000‘i yeniçeri olmak üzere toplam 100.000 kişidir. Bütün bunların yanısıra Balkanlar‘dan gelebilecek herhangi bir Hıristiyan yardımı için de bazı bölgelere ordular gönderilmiştir. Böyle yardım toplamaya kalkışabileceklere de gözdağı vermiştir. Yapılan hazırlıkların farkında olan Bizans İmparatoru Konstantin, Avrupa devletlerine yardım çağrısında bulunmuştur. Hıristiyanlar‘ın Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi olarak bölündükleri 1054‘ten o güne kadar birbirlerine hasım olmaları sebebiyle bu yardımlar gelmemiştir. Bazı İtalyan şehir devletleri askerlerini Bizans‘a yardıma göndermişlerdir. Gelen yardımlarla birlikte Bizans ordusu, 2.000‘i paralı olmak üzere 9.000 askerden oluşuyordu. Şehri savunan duvarlar, 22,5 km.yi bulan uzunluklarıyla dönemin en güçlü surları olarak biliniyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru, surların önüne geniş hendekler açtırmış, Haliç‘in güvenliğini sağlamak amacıyla da girişine zincir çektirmişti. Rumlar‘ın malına canına ve namusuna dokunulmadı Fatih Sultan Mehmed han, çağına askerlik dersi verirken, insanlık dersini de unutmamıştı. Osmanlı taarruzuna elli gün boyunca dayanan ve yüzlerce Müslüman‘ın kanının akmasına sebep olan Bizanslılara, fetihten hemen sonra herkesin emniyette olduğunu açıklamıştı. Özellikle o çağda ele geçirilen bir şehrin eski yönetimiyle ilgili hiçbir eseri ayakta bırakılmazdı. Fatih‘in askerleri ise yıkılan kiliselere varana kadar herşeyin yeniden imarı için çalışmışlar, hatta Rumları 6 akçe karşılığında çalıştırarak, onların da ekmek parası kazanmalarını sağlamışlardı. Bütün bunların bir açıklaması vardı: Muzaffer komutan ve askerleri "Le tüftahanne‘l-Konstantiyye. Ve le ni‘me‘l-emiru emiruna ve le ni‘me‘l-ceyşu zaIike‘l-ceyş." müjdesinin sırrına nail olmuş komutan ve askerlerdi. Kimsenin malına, canına ve namusuna dokunulmadı. Fetih öncesi son konuşma Sultan Mehmed Han, son akşam bütün yöneticilerini toplayarak şu konuşmayı yaptı: "Bu şehir, eski Roma‘nın başkenti olup, güzellik, zenginlik ve şerefin doruğuna ulaşmış ve adeta dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir. Orada siz de servet ve saadet bulacaksınız. Fakat en büyük menfaat, dünyanın en ünlü beldesini zapt etmek, fethetmek olacaktır. Böyle bir zaferden daha ulvî bir şeref ve saadet var mıdır? Bu beldenin görünüşteki azametine, kudretine aldanarak zapt edilmesinin güç olduğunu sanmayınız. Sizin hücumunuza mukavemet edemeyecektir. Şu dolmuş hendeklere, şu delik deşik olmuş surlara bakın. Tunç topların açtığı şu üç delikten, yalnız hafif piyadelerimiz değil, en ağır süvarilerimiz bile geçebilecektir. Şimdi önümüze serilen yol, bir koşu meydanı gibi dümdüzdür. Parlak bir savaş için birbirinizi teşvik ediniz. Hatırlayınız ki parlak bir savaş için üç ana şart vardır: İyi niyet, kötü hareketlerden çekinme ve tam itaat, yani sükûnetle ve disiplin içinde verilen emirlerin tamamen yerine getirilmesi. Şimdi, yüce bir azmin verdiği coşkunluk ile savaşa koşunuz ve malik olduğunuz liyakati gösteriniz. Bana gelince, sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim. Herkesin ne suretle hareket edeceğini bizzat takip edeceğim. Şimdi herkes kendi mevkiine dönsün. Yiyip içiniz ve birkaç saat istirahat ediniz. Emrinizdekiler de aynı şekilde hareket etsinler. Her tarafta mutlak bir sessizliğin sağlanmasını emrediniz. Sonra, tan vaktinde, kalkar kalkmaz taburlarınızı tam bir düzen içinde hazırlayınız. Hiç bir şey ile ve hiç kimsenin tesiriyle ağırbaşlılığınızı, temkininizi bozmayınız. Sakin ve rahat olunuz. Fakat savaş borusunun çalındığını işitince ve sancakların rüzgârla dalgalandığını görünce, silah elde, derhal ileriye atılınız!" "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır" Fatih Sultan Mehmed, İstanbul‘un feth edilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti‘ ni bir Cihan İmparatorluğu haline getirme ve İslamiyet‘ i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır. " diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu‘ da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan (Belgrad hariç), Eflak Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Bir çok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna‘dan Fırat‘a kadar yayıldı. Anadolu‘ da milli birlik tesis edildi. Sultan Mehmed Han‘ın ömrü muazzam ideallerin gerçekleştirilmesi yolunda büyük gayretlerle geçmiştir. O, bizzat katıldığı 25 harbin yanında her türlü imar faaliyetlerinden ve ilmi gayretlerden de geri kalmamış, bu sahalarda da daima zirveyi yakalamıştır. Özellikle İstanbul‘un imarına önem veren Mehmed Han, saray, camiler, medreseler, imaretler, su kemerleri, çarşılar, vakıflar ile hamamlardan başka, şehrin çeşitli yerlerinde dört bin dükkan yaptırarak vakfetmiştir. Büyük camilerin yanındaki medreseler haricinde 24 medrese, 12 han, 40 çeşme ve Halkalı su tesisleri ile iki gemi tersanesi ve kışla, Fatih devri eserlerindendir. Fatih Sultan Mehmed Han, bunlara ilaveten Bursa‘da 37, Edirne‘de 28, diğer şehirlerde de 60 cami inşa ettirmiştir. "Karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi" Fetihle ilgili Bizanslı tarihçi Dukas(1400-1470) kitabında şu sözleri sarfediyor: "Böyle bir harikayı kim gördü ve kim duydu? Keyahsar [Keyhüsrev] denizde köprü inşa ederek, karada yürür gibi, bu köprü üstünden karşıya asker geçirdi. Bu yeni Makedonyalı İskender ve bana kalırsa neslinin en büyük padişahı olan II. Mehmed, karayı denize tahvil etti ve gemileri dalgalar yerine dağların tepelerinden geçirdi. Binaenaleyh bu adam, Keyahsar‘ı da geçti. Zira Keyahsar, Çanakkale Boğazı‘nı geçti ve Atinalılar‘a mağlub olarak muhakkar [hakarete uğramış] bir halde geri döndü. Mehmed ise, karayı denizde olduğu gibi geçti ve Bizanslıları mahvetti ve hakiki altın gibi parlayan İstanbul‘u, yani dünyayı tezyin eden şehirlerin kraliçesini fetheyledi." Kaynak: Milli Gazete

Quick Jump