GENÇLERİ FİZİKSEL ŞİDDETE İTEN SEBEPLER, ÖĞRENME YOLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ!..   Öz İnsanlık tarihi ile başlayan şiddet olgusu, günlük hayatta sürekli devam eden ve şekilleri esnek olan bir baskı unsurudur. Çocuklar ve çaresiz bazı insanlar mesajlarını bu yolla vermeye, dikkat çekmeye ve yaptırım uygulamaya çalışırlar. Şiddetin çağ dışı bir davranış […]

Genç, Yusuf, (2011) “Almanya’da Çokkültürlülük, Kültürlerarası Eğitim Ve Türk Öğrenciler”, Göçün 50. Yılında Avrupa Türkleri Sempozyumu 11-12 Aralık, Avrupa Türk İslam Birliği, Union of Turkish- Islamic Associations in Europe, Köln, Almanya TEBLİĞ: ALMANYA’DA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM VE TÜRK ÖĞRENCİLER!.. ÖZET Almanya 1960’tan sonra geçici (misafir) işçi göçüyle bünyesine taşıdığı yabancı […]

Toplumsal Mesaj: Bu makalede aile içi şiddetin ergenlerin şiddet eğilimlerindeki etkisi incelenmiştir. Aile içinde şiddet ikliminde yetişen çocukların daha fazla şiddet eğilimi sergiledikleri bulunmuştur. Ergenlerin şiddeti bir yöntem olarak uygulamaları veya şiddete maruz kalmalarının önlenmesi, ileride anne-baba olacak bu kişilerin, şiddeti bir çözüm olarak benimsemelerinin önüne geçilmesinde etkili olacaktır. —– […]

Editörden

www.euturkhaber.com

KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN!.. Şabanın 14.ünü 15. e bağlayan gece gündüzü oruç tutulur, gecesi ibadetle, tövbe ile geçirilir. Berat Kandili nedir? Berat Kandili; Ramazanın müjdecisi…Şaban ayının yarısı gecesi… Berat… borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma… Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir. Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.) Allah cc Berat etmiş olarak Ramazan-ı şerife girmeyi nasip eylesin!..

Quick Jump