Büyük Günahlardan Sakının!

Gençlere Sesleniyorum-74

Sevgili Gençler!…

Yüce Rabbimiz, bizim için maddi ve manevi faydaları olan, bizi huzura, dünya ve ahret mutluluğuna erdiren, iyilikler ile; bizi felaketlere sürükleyen, bela ve musibetlere duçar eden, huzursuzlukların kaynağını teşkil eden kötülükleri Kur’an-ı Kerim’de açık olarak beyan buyurmuştur.

Allah’ın emirlerini yerine getiren, iyi ve güzel hareketlerde bulunan, tek kelime ile İslam’ın icaplarını yerine getiren insanlar, bu dünya hayatında huzur ve mutluluk içinde yaşadıkları gibi ahret gününde de ebedi mutluluğa ereceklerdir.

Allah’ın haram kıldığı ve büyük günahlardan saydığı işleri yapanlar da bu dünya hayatında huzursuzluktan, bela ve musibetlerden kurtulamayacakları gibi ahret gününde ceza görecek ve işledikleri günahlara karşılık cehenneme gireceklerdir.

Büyük günahlar, Kur’an’da ve sünnette günah olduğu belirtilen ve azap ile tehdit edilen günahlardır.

Büyük günahların sayısı konusunda çeşitli görüşler varsa da meşhur olan büyük günahların sayısı yedi tanedir.

Ebu Hureyre (r.a)den rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah (s.a.v): -Helak edici yedi şeyden sakının! Buyurdu.
Ashab-ı Kiram:
-Ey Allah’ın Resulü, o yedi şey nedir? diye sordular. Resulullah (s.a.v) Şöyle buyurdu: 1-Allah’a şirk koşmak,
2-Sihir yapmak, 3-Allah’ın katlini haram kıldığı bir canlıyı öldürmek (haklı olarak öldürülen müstesna)
4-Yetim Malı Yemek,
5-Faiz kazancı yemek,
6-Düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak,
7-Namuslu bir kadına zina isnadında bulunmaktır.
(el-Lü’lüü ve’l- Mercan terc. C.1, S.28)

Ayrıca; Yalan yere yemin etmek, İçki içmek, kumar oynamak, fala inanmak, ana ve babaya isyan etmek, zina etmek gibi suçlar da büyük günahlardan sayılmıştır.

Bazı İslam büyükleri şöyle demişlerdir:
İşlediğin günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakma, kime karşı suç işlediğine dikkat et! Bu yönüyle bütün günahlar büyüktür.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:“(Resulüm!) Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini (harama) dikmesinler ve ırzlarını da korusunlar. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” (Nur Suresi, Ayet: 30)

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.

Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (Mü’min kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler.

Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek şekilde yürümesinler). Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur Suresi, Ayet:31)

“Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlardan olursunuz.” (En’am Suresi, Ayet: 121)

“Eğer yasakladığımız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız.” (Nisa Suresi, Ayet:31)

“Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.” (En’am Suresi, Ayet:120)

Sevgili Gençler!…

İnsan, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetler içinde bazen sarhoşluğa kapılmak suretiyle günah çukuruna yuvarlanıyor.

İnsanın günah çukuruna yuvarlanmasında nefis ve şeytanın büyük rolü vardır. İnsan, çoğu zaman nefis ve şeytanın tuzağına düşerek Allah’ın yasaklarını çiğneyip günah işliyor…

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden evvelkiler içinde bir adam vardı. 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük âlimi kimdir? Diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi.

Bunun üzerine rahibin yanına gitti:
-99 adam öldürdüm, tövbe etsem olur mu? Diye sordu.

Rahip:-Tövben kabul olmaz, dedi.
Bunun üzerine o adam rahibi de öldürdü. Onunla yüzü doldurdu.

Sonra yeryüzü halkının en büyük âlimini sorup araştırdı. Ona âlim bir kimseyi tavsiye ettiler.

Âlime sordu:
-100 adam öldürdüm, tövbe etsem kabul olur mu?

Âlim:
-Evet, seninle tövben arasında kim hail olabilir. Filan yere git. Orada Allah’a ibadetle meşgul olanlar vardır. Onlarla beraber Allah’a ibadet et, memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir, dedi.

Bunun üzerin adam yola çıktı. Yarı yola vardığında öldü. Rahmet melekleri ile azap melekleri bu adam hakkında müzakere ettiler.

Rahmet melekleri:
-Bu adam candan tövbe ederek geldi, dediler.

Azap melekleri:
-Bu adam hiçbir iyilik yapmamıştır, dediler.

Bunun üzerine insan kıyafetinde bir melek bunların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar.

Melek şöyle dedi: İki taraftaki mesafeyi mukayese ediniz. Hangi tarafa daha yakın ise adam o tarafındır. Mesafeyi ölçtüler.

Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı rahmet melekleri aldılar.” (Riyazu’s Salihin terc. C.1, S.26)

Sevgili Gençler!…

Günahlar, müslümanın kalbini karartır. Olgun bir insan olmasını engeller.

Bundan dolayıdır ki, İslam bilginleri “Temizlik, süslenmeden önce gelir” demişlerdir.

Yani kalbi, günah pisliğinden temizlemeden İman nuruyla aydınlatmak ve Salih amellerle süslemek mümkün değildir.

Gönül Kabesi olan kalbimizi, günah kirlerinden arındırmamız, bizim kulluk görevimizdir.

Prof. Dr. Bayram ALTAN

İSAK-İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı / e-Mail: b.altanoglu@gmail.com

Next Post

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kocaeli'de dış politika konferansında konuştu:

Per Ara 23 , 2021
- "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda sahada ve masada güçlü Türkiye iddiasıyla dünyanın her meselesini çözme iddiasını üzerimizde taşıyoruz ve çok şükür bunu da her geçen gün farklı politikalarla hayata geçiriyoruz"

Kur'an-ı Kerim Tilaveti