Türkler Sonradan Müslüman Olmadı, Zaten İslam Üzereydiler!..

“İnneddîne indallâhil İslâm.”
Allah katında din, şüphesiz İslam’dır.
Ali İmran, 19.

Yani Hz Ademe, Hz Nuha, Hz Ibrahime, Hz Musa, Hz Davut, Hz Isa cem’i cümle peygamberlere inen din islamdır.

Peki o zaman Kur’an nedir?

O da tüm ilahi mesajların Update’i, özeti, güncellemesi, hatırlatmasıdır, Kelâm-ı kadimdir.

Peki o zaman “Türkler islamı kabullendikten sonra…” sözü doğru mudur?

Değildir, çünki islam üzre olan tekrar niye müslüman olsun?

Türkler, sonradan müslüman olmamışlar, ancak İmanlarını ve ibadetlerini tazelemişlerdir.

Çünki “Oğuz Töresinin kahir ekseriyetinde islama mugayyir bir uygulama yoktur”. Bu da göstermektedir ki;”“Biz her millete bir peygamber gönderdik.O da “Allah’a ibadet edin, tağuttan uzak durun!” dedi.

Sonra onlardan bir kısmına Allah hidâyet nasib etti, bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görün!”(Nahl, 16/36) ayeti celilesinde buyurulduğu gibi Türkler, kendilerine gelen peygamberin emir ve yasaklarını büyük ölçüde korumuşlar ve Hz Muhammed SAV mesajı kendilerine ulaştığında imanlarını ve ibadetlerini güncellemişlerdir.

O zaman ne diyoruz?

Doğru bilinen çok yanlış var diyoruz!

Mesela; “Ilahi dinler üçtür, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam” deniyor. Oysa ne incilde ne Kur’anda “Hristiyanlık” geçmez! “Hz Isa AS’a inananlara Kur’an Nasrani, Nasaralılar diyor.

Bu bağlamda İncil bir bölgenin kitabıdır. Kur’an Yahuden, Huden, diyor bu bağlamda da Tevrat bir kavmin kitabıdır. Tek evrensel din, dinlerin evveli ve ahiri İslam ve Kur’andır.

Nasranilik ve Yahudilik Islamdan, Tevrat ve Incil’de Kur’andan bir cüz’dür. İslam ve Kur’an hepsini kapsayan geneldir, şümüldür.

Bu durumda Dinlerarası Diyalog’tan bahsetmekte yanlıştır! Ancak “Dinde müzakere edilir”!

Bunun gibi:”Türkler sonradan müslüman oldu” önermesi, dini, sosyo-kültürel ve hukuki açıdan enazından Oğuz Töresi doğrultusunda gerçekci değildir.

Eschborn 31.10.2022
Yüksel Aslan
EUROPEAN TULIPS CLUB BAŞKANI

Next Post

2. Finansın Geleceği Zirvesi

Pts Eki 31 , 2022
Share on Facebook Tweet it Email İSTANBUL (AA) – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Borsa İstanbul’da işlem gören payların piyasa değeri 2021 yılı sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1,9 […]

Kur'an-ı Kerim Tilaveti